Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ön ödeme desteği

Kultur ve Turizm Bakanligi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, coronavirus destekleri kapsamında “ön ödeme alan fakat iptallerden dolayı ön ödemeyi ödeyemeyen acente ve konaklama tesislerine kredi desteği” sağlayacak. İşte konuya ilişkin Bakanlığın hazırladığı taslak metnin detayları…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taslak metinde konuya ilişkin yaptığı açıklamada “tur operatörleri / seyahat acentaları tarafından, konaklama tesisleri ile yapılan sözleşmelerin / rezervasyonların iptali ve sözleşmeler kapsamında yapılan ön ödemelerin iadesi taleplerinin konaklama tesislerini finansal açıdan zorlayacağının ön görüldüğü” belirtildi.

ÖN ÖDEMELERİN İADESİ İÇİN FİNANSMAN DESTEĞİ

Açıklama kapsamında “2020 yaz sezonu rezervasyonlarına ilişkin tur operatörleri / seyahat acentaları tarafından konaklama tesislerine yapılan ön ödemelerin iadesi taleplerinin yerine getirilmesi için konaklama tesislerine finansman desteği sağlanmasını hedefleyen kredi paketi üzerinde kamu bankaları ile mutabakata varıldığı açıklandı.

27 MART’TAN ÖNCEKİ REZERVASYONLAR İÇİN

Bu kapsamda ilgili kredi, 27 Mart 2020 tarihinden önce, tur operatörleri/seyahat acentaları tarafından konaklama tesislerine 2020 yaz sezonu rezervasyonları için yapılmış olan ön ödemelerin iadesinin finansmanında kullanılabilecek.

Kredinin vadesi 6 ay olarak açıklandı.

—O—

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ve konuya ilişkin detaylar şu şekilde:

Çin’de ortaya çıkarak tüm Dünya’ya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında, Bakanlığımızca halen sezonu açmamış olan konaklama tesislerinin sezon açılışını bu aşamada Nisan ayı sonuna ertelemeleri önerilmiştir, ayrıca, sezonu erken açan veya yıl boyu faaliyet gösteren konaklama tesislerinin de faaliyetlerine ara verme zaruretinin ortaya çıkabileceği ön görülmektedir.

Diğer yandan, özellikle yurtdışı pazarlara yönelik çalışan konaklama tesislerinin sezonluk kontenjan sözleşmesi yapmaları ve sezonla ilgili hazırlıkların finansmanı amacıyla sözleşme kapsamında verilecek hizmetlere mahsuben tur operatörlerinden ön ödeme almaları yaygın bir uygulamadır. Aynı uygulama, özellikle son yıllarda Bakanlığımızın öncülüğünde gerçekleştirilen erken rezervasyon kampanyaları sonucunda, yerli seyahat acentaları ile yapılan sözleşmelerde de yapılmaya başlanmıştır.

Gerek konaklama tesislerinin sezon açılışını ertelemeleri veya işletme faaliyetlerine ara vermeleri, gerekse ülkelerin salgının yavaşlatılmasına yönelik seyahat uyarıları, uçuş yasakları, belli ülke vatandaşlarının girişlerinin sınırlandırılması gibi “mücbir sebep” olarak kabul edilen uygulamaları sonucunda konaklama taleplerinin çok azalmış olması, konaklama tesislerinin nakit akışlarında ciddi bir aksamaya neden olmuştur. Buna ek olarak, belirtilen uygulamalar sonucunda, tur operatörleri/seyahat acentaları tarafından, konaklama tesisleri ile yapılan sözleşmelerin/rezervasyonların iptali ve sözleşmeler kapsamında yapılan ön ödemelerin iadesi taleplerinin de konaklama tesislerini finansal açıdan zorlayacağı ön görülmektedir.

Bakanlığımızca, 2020 yaz sezonu rezervasyonlarına ilişkin tur operatörleri/seyahat acentaları tarafından konaklama tesislerine yapılan ön ödemelerin iadesi taleplerinin yerine getirilmesinde konaklama tesislerine finansman desteği sağlanmasını hedefleyen bir kredi paketi üzerinde kamu bankaları ile mutabakata varılmıştır. Buna göre;

1- Krediden, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletmesi belgeli veya kısmi turizm işletmesi belgeli olan konaklama tesisleri kredibiliteleri oranında yararlanabilecektir,

2- Kredi, 27 Mart 2020 tarihinden önce, tur operatörleri/seyahat acentaları tarafından konaklama tesislerine 2020 yaz sezonu rezervasyonları için yapılmış olan ön ödemelerin iadesinin finansmanında kullanılacaktır,

3- Kredinin vadesi 6 aydır,

4- Kredi tutarı, banka tarafından, otel adına doğrudan iade yapılacak olan tur operatörünün/seyahat acentasının banka hesabına yatırılacaktır,

5- Başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden kamu bankalarına yapılacaktır.

6- Başvuru belgeleri;

a) Dilekçe (Alınan erken ödeme miktarının ve ödeme yapılacak tur operatörü/seyahat acentasının adı, hesap numarası ile talep edilen toplam kredi miktarı bilgilerini içeren)

b) İlgili Tur Operatörüne/Seyahat Acentasına Ait Alacak Hesabının Muavin Hesap Dökümü (Yeminli Mali Müşavir/Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.)

c) Tur Operatörü / Seyahat Acentası ile Yapılan Sözleşme örneği.

d) Şirkete ait “İmza Sirküleri” veya şahıs işletmeleri için “İmza Beyannamesi” örneği.

Bu destekten yararlanmak isteyenler belirtilen evraklarla birlikte Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekmektedir.