Almanlara göre turizmde 4 aşamalı normale dönüş takvimi

COVID-19 pandemisi sonrası turizm sektöründe normalleşme süreci ne zaman başlayacak? Turizmde eski günlere ne zaman dönülecek? İşte Alman Federal Turizm Yetki Merkezi (Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes) bu soruların cevaplarına ışık tutabilecek bir öngörü raporu yayımladı. İşte ayrıntılar…

Alman Federal Turizm Yetki Merkezi (Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes) COVID-19 pandemisi sonrasında Alman turizm endüstrisinin toparlanma sürecine yönelik öngörülerin yer aldığı bir araştırma raporu yayınladı.

3 FARKLI SENARYO

Hazırlanan bu öngörü raporu kapsamında Alman turizm endüstrisinin toparlanmasına giden süreç; Kötümser – Gerçekçi ve İyimser bakış açılarıyla üç farklı başlık altında ele alındı.

TOPARLANMA SÜRECİNDE 4 DÖNEM

Alman turizm endüstrisinin toparlanma (normale dönüş) süreci ise dört aşama altında ele alındı.

Bu dört aşama ise
1) Kapalı dönem
2) Alınan önlem ve tedbirlerin hafifletildiği dönem
3) Canlanma dönemi ve
4) Normalleşme dönemi olarak belirlendi.

Öngörüler kapsamında normale dönüş süreci için ve diğer kriterler belirlenirken 2019 yılı rakamları baz alındı.

Toparlanma sürecine giden bu 4 dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri için iyimser – gerçekçi ve kötümser olmak üzere 3 farklı senaryo dikkate alınarak öngörülerde bulunuldu.

AŞAMA AŞAMA TURİZMDE NORMALE DÖNÜŞ SÜRECİ

Kapalı dönem aşaması, için sosyal hayata yönelik yasakların başladığı ve seyahat hareketlerinin tamamıyla kısıtlandığı 9 Nisan 2020 tarihi başlangıç olarak kabul edildi. Bu dönemde hatırlanacağı üzere Almanya’daki seyahat acentalarının faaliyetleri durduruldu, yurt dışı uçuşlar askıya alındı.

Yasakların hafifletilmesi, normal hayata geçiş aşaması; sosyal hayata ve seyahat hareketlerinin kısıtlamasına yönelik düzenlemelerin aşamalı bir şekilde kaldırılması. Normal hayata dönüş süreci. Ülke içi seyahatlerin başlaması ve artışa geçmesi.

Canlanma aşaması, Avrupa’da sınırların açılıp Schengen ülkeleri arasında seyahatlerin hız kazanması. Bu aşamada turizm sektöründe doğrusal bir artış eğiliminin olduğu söylenemez. COVID-19 öncesi döneme dönüşe yönelik ilk sinyallerin ortaya çıktığı süreçtir.

Normale dönüş aşaması, bu süreçte AB içinde ve dünya çapında herhangi bir seyahat kısıtlaması söz konusu değildir. Bu süreçte turizm faaliyetleri normalleşmiş, rakamlar bakımından belli periyotlar için 2019 yılı rakamlarına ulaşılmıştır.

ALMANLARA GÖRE TURİZMDE NORMALE DÖNÜŞ TAKVİMİ

YASAKLAR VE SEYAHAT KISITLAMALARI NE ZAMAN KALDIRILMAYA BAŞLANACAK?

Bu doğrultuda; İyimser senaryoya göre Nisan sonu itibariyle kademeli bir şekilde yasak ve kısıtlamalar kaldırılmaya başlayacak; Gerçekçi senaryoya göre bu tarih Mayıs ortası olarak belirtilirken; Kötümser senaryoya göre yasaklar Haziran ayının sonunda kaldırılmaya başlanacak.

YASAKLAR TAMAMIYLA NE ZAMAN KALKACAK?

İyimser bakış açısıyla yasakların önemli bir kısmı Haziran ayının sonunda kalkarken; gerçekçi senaryoya göre bu tarih Eylül sonunu, kötümser senaryoya göreyse Aralık sonunu bulacak.

TURİZM NE ZAMAN YENİDEN CANLANACAK?

Almanların iyimser senaryosuna göre turizm hareketlerinin 2019 yılı rakamlarına yaklaşmaya başlaması, bu seviyeye ulaşması Mart 2021 dönemini bulacak. Gerçekçi senaryoya göre bu tarih Haziran 2021’yi bulurken; kötümser senaryoya göre bu tarih 2022 yılının Nisan ayını bulacak.

TURİZM NORMAL SEYRİNE NE ZAMAN ULAŞACAK?

Normale dönüş; bir diğer ifadeyle turizm hareketlerinin 2019 rakamlarını yakalayıp, bu rakamların üstüne çıkması ne zaman gerçekleşecek? İyimserlere göre bu gelişme, 2021 yılının Eylül ayında gerçekleşirken; realist bakış açısıyla bu tarih 2022 yılının Haziran ayına sarkacak; kötümser senaryoya göreyse 2023 yılının Ekim ayında gerçekleşecek.    

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Alman Federal Turizm Yetki Merkezi, mevcut sosyal alan ve seyahat kısıtlamalarının en erken Nisan ayı sonunda, büyük ihtimalle Mayıs sonundan itibaren yavaş yavaş gevşetilmeye başlayacağını öngörüyor.

İyimser bir bakış açısıyla, turizmde normale dönüş süreci 2021’de Paskalya sezonu ile başlayacak; bu öngörülere göre Alman turizm endüstrisi Eylül 2021’de 2019 yılı temel seviyesine ulaşmış olacak.

Alman turizm endüstrisinin eski kapasitesine ulaşması ve eski rakamların üst seviyesine çıkmaya başlaması 2022 yazını bulacak gibi görünüyor.

—O—

DİKKAT: Alman Federal Turizm Yeterlilik Merkezi’nin hazırladığı bu öngörü raporu coronavirus sürecinde sosyal yaşamda ve sağlık alanında yaşanan son gelişmelere göre belli periyotlarda güncellenecektir.