Rezervasyon ve etkinlik iptallerine ilişkin yeni genelge

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama tesislerinin rezervasyon ve etkinlik iptaline ilişkin yeni bir genelge yayımladı. İşte detaylar…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımladığı genelge kapsamında “konaklama tesislerinin 31 Aralık 2020’den önce yapılan rezervasyonların veya aynı tarihten önce gerçekleştirilecek konaklama içermeyen diğer etkinliklerin ilgili tesisler tarafından iptal edilmesi durumunda hukuki işlem uygulanmayacağı” bildirildi.

19.05.2020 tarihli ve E.346961 sayılı genelge ile koronavirüs salgınının dünya genelindeki seyri dikkate alınarak daha önceki 16.04.2020 tarihli ve E.308990 sayılı (2020/5 Nolu) Genelge’de 1 Haziran 2020 olarak belirtilen tarih 31 Aralık 2020 olarak güncellendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan genelgenin tam metni şu şekilde:  

GENELGE

2020/7

Bakanlığımızın 16.04.2020 tarihli ve E.308990 sayılı (2020/5 Nolu) Genelge ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında turizm sezonunu açmayan ya da faaliyetlerine ara veren konaklama tesislerinin, söz konusu genelgenin yayımı tarihinden önce teyit edilen ve girişi 1 Mayıs 2020 tarihinden önce olan rezervasyonların veya aynı tarihten önce gerçekleştirilecek konaklama içermeyen diğer etkinliklerin, konaklama tesisinin faaliyetine ara vermesi veya sezon açılışını gerçekleştirmemesi nedeniyle konaklama tesisi tarafından iptal edilmesi durumunda, konaklama tesisleri hakkında 2634 sayılı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri kapsamında işlem uygulanmayacağı bildirilmiştir.

Yeni Koronavirüs salgınının Dünya genelindeki seyri dikkate alınarak, anılan Genelgede belirtilen 1 Haziran 2020 tarihi, 31 Aralık 2020 olarak güncellenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

DAĞITIM:

  • 81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne
  • Türkiye Otelciler Federasyonu’na
  • Türkiye Otelciler Birliği’ne
  • Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’ne

İşte otellerde normalleşme süreci genelgesinin detayları…