İşte ülkelerin girişteki PCR Testi ve karantina uygulamaları

Havalimanı kontrol noktaları

Pandemi nedeniyle ülkeler arası giriş çıkışlar resmi otoritelerin son dönemde en önem verdiği gündem maddesi oldu. Ülke girişlerindeki PCR testi ve karantina uygulamaları da bu karar vericiler tarafından yeniden şekillendiriliyor. İşte güncel veriler ışığında ülkelerin PCR Testi ve karantina uygulamaları…

Yeni tip koronavirus Covid-19’un ortaya çıkışıyla birlikte tüm kuralların değiştiği hayatımızda seyahat edenlerin en çok merak ettiği konulardan biri hangi ülkelerin nasıl bir pandemi politikası yürüttüğü oldu. Ülke girişlerinde uygulanan PCR testi ve karantina süreçleri ise ayrı bir soru işareti yaratıyor. Çünkü uygulanan kurallar her ülkeye ve gün geçtikçe değişen yeni kararlara göre farklılıklar gösteriyor.

Seyahate çıkmadan önce özellikle bilet alacağınız hava yolundan gideceğiniz ülkede uygulanan giriş koşulları hakkında mutlaka bilgi alınmasını tavsiye ediyoruz.

İşte ülke girişlerinde istenen PCR testi ve karantina uygulamaları hakkında tüm dünyayı kapsayan güncel liste şu şekilde:

AVRUPA

Almanya, PCR Testi isteniyor. Almanya’nın ülkemize yönelik seyahat uyarısının dört ilimiz için kaldırılmasına ilişkin varılan mutabakat kapsamında, Almanya’ya seyahat edeceklerin ülkemizden çıkıştan öncekison 48 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri gerekmektedir. Karantina istenmiyor.

Andora, PCR Testi istenmiyor. 15 günlük karantina uygulanmaktadır. Ülkeye girişten evvel 1 ay öncesinde antikor geliştirdiğini belgeleyenler karantinadan muaf tutulmaktadır. Karantinanın 7. gününde PCR, TMA ve benzer tür testlerin sonucunun negatif çıkması durumunda pasif tıbbi denetim şartıyla karantinadan çıkabilecektir.

Avusturya, PCR Testi isteniyor. Yolcuların 3 günden eski olmayan test sonucu sunmaları veya beyan edecekleri bir adreste karantinaya girerek ilk 48 saat içinde bedelini kendilerinin ödedikleri bir test yaptırmaları gerekmektedir. Negatif test sonucu karantinayı sona erdirmektedir. Karantina istenmiyor.

Belçika, PCR Testi isteniyor. Yurtdışında 48 saatten fazla kalarak Belçika’ya dönecek ve/veya Belçika’dan geçecek yolcuların uçuş öncesi “Kamu Sağlığı Yolcu Takip Formu” doldurulması, sözkonusu formun, Belçika’ya varıştan 48 saat önce formda belirtilen eposta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belçika içinde 48 saatten az kalan yolcular ile Belçika dışında 48 saatten az süre kalmış kişilerin sözkonusu formu doldurmalarına gerek bulunmamaktadır. Ülkemizin de dahil olduğu seyahat kısıtlamasının sürdüğü ülkelerden Belçika’ya gelenlerin Belçika’ya dönüşlerinde PCR testi yaptırmaları ve 14 gün boyunca evlerinde kendilerini karantinaya almaları gerekmektedir.

Birleşik Krallık, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Bulgaristan, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Çekya, PCR Testi isteniyor. Karantinadan muaf olmak için gereklidir. Türkiye’den temin edilen test sonuçları kabul edilmemektedir. Prag Havaalanı ve şehirdeki diğer merkezlerde 1.750 Çek Kronu (68 Avro) karşılığında test yaptırmak mümkündür, karantina istenmiyor.

Danimarka, PCR Testi istenmiyor. AB ülkeleri dışından Danimarka’ya seyahat eden kişilere, ülkeye dönüşlerinde COVID-19 testi yaptırmaları tavsiye edilmektedir. İlerleyen günlerde bu uygulamanın zorunlu hale getirilebileceği kaydedilmektedir. Ülkemizden dönüşlerde 14 gün ev karantinasında kalmak tavsiye edilmektedir.

Estonya, PCR Testi istenmiyor karantina isteniyor. Yolcunun geldiği veya transit geçtiği ülkede son 14 gün içerisinde her 100.000 kişi içerisinde Covid-19 ile enfekte olan kişi sayısı 16 ve altında ise yolcunun kendisini iki hafta süreyle karantinada tutması gerekmemekte, bu sayı 16’dan fazla olduğu ve/veya yolcu hastalık semptomları gösterdiği takdirde ise gerekmektedir. Bununla birlikte 100.000/16 üstü ülkelerden gelen yolcular Estonya’ya girişte ve yedi gün sonrasında birer teste tabi tutulmakta (yabancılar için ücreti 80 Euro) ve ilk test negatif olduğu takdirde zorunlu ihtiyaçları giderme ve iş amaçlı hareket serbestisi, ikinci test de negatif sonuç verdiği takdirde normal hayatına devam etme serbestisi tanınmaktadır.

Finlandiya, PCR Testi istenmiyor. 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Fransa, PCR Testi isteniyor. Girişten önceki 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Aksi halde test havaalanında yaptırılmaktadır. Karantina istenmiyor.

Hırvatistan, PCR Testi isteniyor. Ülkemizde bulunmuş olan Hırvat veya diğer ülke vatandaşlarına dönüşlerinde herhangi bir karantina/öz izolasyon zorunluluğu yoktur ancak genel bir uygulama olarak, tüm üçüncü ülkelerden (AB/Schengen ülkeleri, Andora, San Marino, Monako ve Vatikan dışında) turistik/iş/eğitim veya diğer ekonomik amaçlarla Hırvatistan’a seyahat edenler, 48 saatten eski olmayan PCR testi ibraz etmedikleri takdirde 14 gün öz izolasyona tabidirler. Sözkonusu ülkelerden acil kişisel nedenlerle Hırvatistan’a seyahat edenler ise, her hâl ve kârda 14 gün öz izolasyona tabidirler. Bu durumdaki kişiler, Hırvatistan’a varışlarından 7 gün sonra PCR testi yaptırarak, negatif sonucu belgelemeleri halinde, öz izolasyon bir hafta erken sonlanabilecektir. Karantina istenmiyor.

Hollanda, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte havaalanlarında gönüllülük esasına göre PCR testi yaptırılmaktadır. 10 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

İrlanda, PCR Testi istenmiyor. Ülkeye girişte gelenlerin “Yolcu Bilgi Formu” doldurmaları ve 14 gün süreyle kendilerini, anılan formda belirtecekleri adreste izole etmeleri gerekmektedir.

İspanya, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

İsveç, PCR Testi ve karantina istenmiyor. Semptom gösterenlerin evlerinde karantinaya girmeleri tavsiye edilmektedir.

İsviçre, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

İtalya, PCR Testi istenmiyor. 14 günlük ev karantinası zorunluluğu bulunmaktadır.

İzlanda, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte yolcular ikili Covid-19 testine tabi tutulmakta, ilk testin ardından ikinci PCR testine kadar 5-6 günlük zorunlu karantinada kalmakta ve ikinci PCR test sonucunun da negatif çıkması halinde karantina yükümlülüğü sona ermektedir. Test yaptırmamak tercih edilirse yolcular ülkeye vardıkları günden itibaren 14 gün mecburi karantinada kalmaları gerekmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), PCR Testi isteniyor. KKTC’ye gelen yolcular için, biri KKTC’ye gelmeden önce 72-120 saat içinde ve diğeri KKTC’ye giriş noktalarında olacak şekilde 2 PCR testi yapılması yöntemi getirilmiştir. Yolcuların konaklayacakları yerler veya kendi ikametlerinde test sonucu çıkıncaya kadar izole olmaları gerekmektedir.

Letonya, PCR Testi istenmiyor. Gelinen ülkede son 14 gündeki yeni vaka sayısı 16/100.000’in üzerinde ise (Türkiye’de üstünde) 14 gün evde karantina uygulanmaktadır.

Litvanya, PCR Testi isteniyor. 3 içinde yaptırılmış olmalıdır. Ülkeye girişte Ulusal Sağlık Merkezine kaydolunması ve girişten sonra ayrıca UKSM’nin yönlendirmesiyle bir test daha yaptırmaları gerekmektedir. 14 gün ev karantinası uygulanmaktadır.

Lüksemburg, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu Covid-19 testi sonucunun uçağa binmeden önce ibraz edilmesi gerekmektedir. Karantina istenmiyor.

Macaristan, PCR Testi isteniyor. 5 gün içinde 48 saat arayla alınacak 2 adet negatif PCR testi sonucuyla karantinadan çıkılabilecektir. Macaristan’a gelmeden önce yurtdışında yaptırılan testler dikkate alınmamaktadır. Testlerin Macaristan’da yaptırılması gerekmektedir. 14 gün ev karantinası uygulanmaktadır.

Malta, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Norveç, PCR Testi istenmiyor. 10 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Polonya, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Portekiz, PCR Testi isteniyor. Yolcuların seyahat çıkış noktasından son 72 saat içinde temin edilmiş ve havayollarının garantisine sahip negatif sonuçlu COVID-19 testi ibraz etmeleri kaydı getirilmiştir. Karantina istenmiyor.

Romanya, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

San Marino, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte önceden bildirimde bulunma ve serolojik test yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Karantina istenmiyor.

Slovakya, PCR Testi istenmiyor. 5 günlük ev karantinası uygulanmaktadır. İzolasyonun 5. gününde test yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır.

Slovenya, PCR Testi istenmiyor. İstisnai durumlarda PCR testi talep edilmektedir. Büyükelçiliğimizce, ülkemizde yapılan PCR testlerinin Slovenya tarafından kabul edilmesine yönelik girişimlerimiz sonucunda, İstanbul Havalimanı’nda bulunan test merkezinde yapılan testlerin Sloven makamlarınca kabul edilmesi sağlanmıştır. Karantina isteniyor. Türk vatandaşlarının belirli bir adres göstermeleri ve 14 gün evde izolasyon uygulamaları beklenmektedir.

Vatikan, PCR Testi istenmiyor. Kalışın 120 saati aşması öngörüldüğü takdirde 14 günlük ikamette karantina zorunluluğu bulunmaktadır.

Yunanistan, PCR Testi isteniyor. Kipi sınır kapısından 17 ila 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında Yunanistan’a giriş yapacak şahısların yolculuktan en az 24 saat önce https://travel.gov.gr adresi üzerinden dolduracakları Yolcu Tespit Formunu (Personal Lοcator Form-PLF) ve bu forma cevaben alınan teyit e-postası/kodu (bu form, seyahat başlangıç noktasından bağımsız olarak, Yunanistan’a seyahat edecek herkes için zorunludur) ile Yunanistan’a girmeden önceki son 72 saat içinde, seyahate başlayacakları ülkede koronavirüs (PCR) testi yaptırmaları ve (üzerinde isimleri, pasaport veya kimlik numaralarının açıkça yazılı olduğu İngilizce dilindeki) negatif test sonuçlarını (uluslararası yük taşımacılığı yapan TIR şoförleri ile 10 yaşın altındaki çocuklar için gerekli değildir) ülkeye girişte Yunan makamlarına ibraz etmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Karantina istenmiyor.

KUZEY AFRİKA VE ORTADOĞU

Birleşik Arap Emirlikleri, PCR Testi isteniyor. BAE onaylı bir laboratuvardan en fazla 96 saat önce alınmış PCR testi sonucu ibrazı zorunludur. Uçağa binilen ülkede BAE sağlık laboratuvarı “Pure Health” onaylı bir laboratuvar bulunmadığı takdirde (ülkemizde BAE tarafından onaylanmış bir laboratuvar bulunmamaktadır) devlet makamlarınca yetkilendirilmiş “itibarlı” tanı laboratuvarlarında yapılacak testlerin kabul edileceği açıklanmıştır. 7-14 günlük karantina uygulanmaktadır.

Bahreyn, PCR Testi isteniyor. Havaalanında ücret karşılığı (80 Dolar) test yapılmaktadır. Karantina istenmiyor.

Cabo Verde, PCR Testi isteniyor. 7 gün içinde yapılmış olmalıdır. Ev karantinası uygulanmaktadır.

Cezayir, PCR Testi istenmiyor karantina isteniyor. Yurtdışında kalan Cezayir vatandaşları, ülkeye tahliye uçuşlarıyla dönüşlerinde 7 gün süreyle karantina altına alınmaktadır. Diplomatlar dışında yabancıların ülkeye girişine müsaade edilmemektedir. Diplomatlar ve aile üyeleri ülkeye varışlarında 14 gün evde karantinaya tabi tutulmaktadır.

Fas, PCR Testi isteniyor. 72 saat içinde alınmış PCR testi ve serolojik test sonucunun uçağa/gemiye binmeden önce ibrazı istenmektedir. 11 yaşından küçükler testlerden muaf tutulmaktadır. Karantina istenmiyor.

Filistin, PCR Testi istenmiyor. Tel Aviv havalimanını kullananlara 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

Irak, PCR Testi ve karantina istenmiyor. 14 günlük ev karantinası tavsiye edilmektedir.

İran, CR Testi isteniyor. 96 saat içinde alınmış olmalıdır. Test yaptırmayan yabancılar ülkeye alınmamaktadır. Karantina istenmiyor.

İsrail, PCR Testi istenmiyor. 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Katar, PCR Testi isteniyor. Havaalanında PCR Testi yapılmakta,7 günlük karantina uygulanmakta ve karantina sonrası tekrar test yapılmaktadır. Katar tarafından onaylanan Covid-19 test merkezlerinden (ülkemizde 5 tane vardır) son 48 saat içinde alınan test sonucu varsa havaalanındaki testten muaf olunmaktadır. 7 günlük karantina uygulanmaktadır.

Kuveyt, PCR Testi istenmiyor. 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Libya, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Lübnan, PCR Testi isteniyor. 96 saat içinde alınmış olmalıdır. Bahsekonu test sonucu, Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden erişilebilen ve seyahatten önce doldurulması istenen bir formun içerisine yüklenmektedir. Havaalanında tekrar test yapılmaktadır. Karantina isteniyor. Yolcuların Beyrut’a varışlarını takiben yaptırdıkları ikinci testleri sonuçlanana kadar geçecek 48 saat süre boyunca Sağlık Bakanlığı’nın seyahat formunda yolcuların beyan ettiği adreste tecritte kalmaları beklenmektedir.

Mısır, PCR Testi isteniyor. 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Bu uygulama turistler ve Mısır’da oturumu bulunan tüm yabancılar için zorunludur. PCR
testi bulunmayan yolculara 30 ABD Doları karşılığında havaalanında test yapılmaktadır. Karantina istenmiyor.

Suudi Arabistan, PCR Testi isteniyor, 48 saat içinde alınmış olmalıdır. 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Tunus, PCR Testi isteniyor, 72-120 saat içinde alınmış olmalıdır. 14 günlük karantina uygulanmaktadır. Sözkonusu karantinanın altıncı gününden itibaren talep halinde yapılabilecek ilave bir testle sözkonusu karantinadan bir haftanın sonunda çıkılabilmesi mümkündür.

Umman, PCR Testi istenmiyor. 14 günlük karantina uygulanmaktadır. Ummanlılar ve izolasyon gereklerini karşılayacak şartlarda ikameti olduğunu belgeleyen yabancılar sözkonusu süreyi evlerinde geçirmektedir. Tüm bu kişilere hareketlerini kontrol amaçlı bileklik de takılmaktadır.

Ürdün, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte son 14 gün içinde Türkiye’de bulunan ve Ürdün’e seyahat edecek kişilerin, beraberlerinde seyahat öncesindeki son 72 saatte yaptırdıkları koronavirüs testi sonucunu getirmeleri gerekmektedir. Bu kişilere Ürdün’e varışlarında ücreti kendilerince karşılanacak ayrı bir koronavirüs testi yapılacaktır. Yolcular, sonuçlar alınana kadar havalimanında bekletilecektir. Karantina istenmiyor. Uçakta bulunan ve testi pozitif çıkan kişinin çevresinde seyahat eden kişiler de ev karantinasına tabi tutulabilecektir. Beraberinde son 72 saatte yapılmış koronavirüs test sonucunu getirmeyen kişilerin ise doğrudan iki hafta süreyle karantina merkezlerinde kalmaları zorunlu tutulacaktır.

Yemen, PCR Testi istenmiyor. 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

BALKANLAR

Arnavutluk, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Bosna-Hersek, PCR Testi isteniyor, girişten önceki 48 saat içinde alınmış olmalıdır. Karantina istenmiyor.

Karadağ, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Kosova, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Kuzey Makedonya, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Sırbistan, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

DOĞU AVRUPA

Belarus, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Moldova, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Rusya, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişten önce en fazla 3 gün içerisinde yapılmış PCR testi sonucu istenmektedir. Bu yönde bildirim yapamayanlar için 3 gün içinde RF’de gerekli muayene ve testleri gerçekleştirerek COVID-19 taşımadığına dair sonuçları ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir. Rusya’ya çalışma amaçlı gelen yabancılar haricinde 14 günlük zorunlu karantina uygulaması kaldırılmıştır.

Ukrayna, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

ASYA PASİFİK

Avustralya, PCR Testi istenmiyor. Belirlenen tesislerde 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

Endonezya, PCR Testi isteniyor. 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

Yeni Zelanda, PCR Testi istenmiyor, karantinada kalanlara iki kez test yapılmaktadır. Masrafları kişilerce ödenen devlet kontrolünde 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

GÜNEY ASYA

Afganistan, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Bangladeş, PCR Testi isteniyor. Giriş ve çıkışlarda 72 saat içinde alınmış ve İngilizceye tercüme edilmiş test sonucu ibrazı istenmektedir. Ülkeye girenler covid-19 negatif test sonuç raporu ibraz edemedikleri veya semptom gösterdikleri durumlarda evde veya hastanede 14 gün karantinaya tabi tutulmaktadır.

Brunei Darusselam, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte gelinen ülkenin yer aldığı risk grubuna göre, 2 ila 14 gün arasında değişen karantrina uygulanması kararlaştırılmıştır. Düşük risk grubundaki ülkelerden gelenlerin son 72 saat içinde yapılmış test sonucu ibraz etmeleri halinde 2 günlük bir gözetim süresi sonunda evlerine gidebilecekleri açıklanmıştır (Ülkelerin yer aldıkları risk gruplarını gösteren liste herhangi bir yerde yayımlanmamıştır.)

Butan, PCR Testi istenmiyor. Dışarda bulunan ülke vatandaşları 21 gün zorunlu karantinada kalmaları koşuluyla Butan havayollarının tahliye uçuşlarıyla ülkeye dönebilmektedir. Yabancılar ise ülkeye alınmamaktadır. Dışarda bulunan ülke vatandaşları 21 gün zorunlu karantinada kalmaları koşuluyla Butan havayollarının tahliye uçuşlarıyla ülkeye dönebilmektedir. Yabancılar ise ülkeye alınmamaktadır.

Filipinler, PCR Testi isteniyor. 14 günlük karantina uygulanmaktadır. Ücretli COVID-19 RT-PCR testi negatif sonuçlanan yolcuların süresinden önce evde kişisel karantinaya tabi tutulması mümkün olabilmektedir.

Hindistan, PCR Testi isteniyor. 96 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 test sonucu ibrazı halinde 14 günlük karantina evde geçirilebilmektedir. 7 günü kontrollü devlet karantinası, 7 günü ev karantinası olmak üzere 14 günlük karantina uygulanmaktadır. Ülkedeki karantina uygulamaları eyaletten eyalete göre değişiklik gösterebilmektedir.

Sri Lanka, PCR Testi isteniyor. 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

Nepal, PCR Testi isteniyor, 72 saat içinde alınmış olmalıdır. 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Myanmar, PCR Testi isteniyor. Myanmar’a hareket öncesinde kişilerin 7 gün süreyle evlerinde kendilerini izole ettiklerini belgelemeleri; seyahatleri öncesinde PCR testi yaptırmaları; Myanmar’a varışlarında 7 gün otelde karantina altında kalmaları; bu süre sonunda bir kez daha PCR testine tabi tutulmaları ve son olarak kendilerini evlerinde 7 gün izole etmeleri gerekmektedir.

Maldivler, PCR Testi istenmiyor. Turistlerin seyahatten en geç 24 saat önce bir online sağlık bildirim formu doldurmaları talep edilmektedir (yolculardan sağlık raporu talep edilmemektedir). Maldivler vatandaşları ile ülkede çalışma iznine sahip yabancı uyruklulara ülkeye girişte 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır. Öte yandan, gelen yolcuların termal taramadan geçirileceği ve yüksek ateş, solunum güçlüğü gibi semptomları gösterenlerin havalimanı kliniğine yönlendirileceği ve PCR testi sonucuna göre 14 günlük karantina süreci uygulanacağı açıklanmıştır.

Malezya, PCR Testi isteniyor. Gelenlerin MySejahtara uygulamasını indirmeleri ve özel bir bileklik takmaları gerekmektedir. Yabancılar seyahatlerinden üç gün önce ya da havaalanında ve karantinanın 13. gününde zorunlu COVID-19 testine tabi tutulmaktadırlar. Hükümet tarafında belirlenen karantina merkezlerinde 14 gün karantina uygulanmaktadır.

Pakistan, PCR Testi isteniyor. THY, Emirates ve Katar Havayolları yolculardan kendi yetkilendirdikleri laboratuvarlarda yapılmış Covid-19 testlerini uçuş öncesinde ibraz etmelerini talep etmektedir. 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

LATİN AMERİKA

Antigua ve Barbuda, PCR Testi isteniyor, 7 gün içinde alınmış olmalıdır. Karantina istenmiyor.

Arjantin, PCR Testi isteniyor. Ülkeye gelmeden önce PCR sonucu içeren sağlık raporu alınmalıdır. 14 günlük karantina uygulanmaktadır. Dönüş yapan kişiler, karantina dönemlerini, Eyaletlerin değişiklik gösteren uygulamalarına göre, gösterdikleri adreslerde veya yerel yönetimlerce tahsis edilen otel/izolasyon merkezi gibi yerlerde geçirmektedir.

Bahamalar, PCR Testi isteniyor, 5 gün içinde alınmış olmalıdır. 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

Barbados, PCR Testi isteniyor. 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Test sonucu ibraz edilmediği takdirde havaalanlarında test yapılmaktadır. Yüksek riskli ülkelerden gelenlere 14 gün karantina uyglanmaktadır. Orta riskli ülkelerden gelenlerden negatif test sonucu olanlar havalimanını terk edebilecek, ancak 14 gün boyunca gözlem altında olacaklardır. 5-7 gün sonra ikinci bir test yaptırıp negatif sonuç alanların gözlem zorunluluğu kalkacaktır.

Belize, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte PCR testi yapılması zorunludur. 15 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Bolivya, PCR Testi isteniyor. Karantina uygulanmamakta.

Brezilya, PCR Testi istenmiyor. Katar Havayolları 11 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, Sao Paulo-Doha seferleriyle seyahat edecek yolculardan seyahatlerinden önce Covid-19 testi yaptırmalarını ve uçağa binerken test sonuçlarını ibraz etmelerini talep etmeye başlamıştır. Karantina istenmiyor.

Dominik Cumhuriyeti, PCR Testi isteniyor. Havaalanlarından hızlı sonuçlanan test yapılacağı bildirilmiştir. Karantina istenmiyor.

Ekvator, PCR Testi isteniyor. 7 gün içinde alınmış olmalıdır. Çıkış ülkesinde PCR testi yaptırması mümkün olmayan yolculara Ekvator’a gelişlerinde test yapılacaktır. Tüm yolcular uçağa binmeden önce koşulları kabul ettiklerine dair bir taahhütname imzalamak zorundadır. Süreçteki tüm masraflar yolcuya aittir. 14 gün karantina uygulanmaktadır.

El Salvador, PCR Testi istenmiyor. 30 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Grenada, PCR Testi isteniyor. 7 gün içinde alınmış PCR sonucu istenmektedir. Havaalanında tekrar test yapılmaktadır. Karantina uygulanıyor. “Yüksek riskli” görülen ülkelerden seyahat edenler her koşulda 14 gün onaylı bir devlet kuruluşunda karantina altına girmek zorundadır. Orta riskli ülkelerden seyahat edenler ülkeye varışlarını müteakip test edilecekler, ardından 10 gün karantinaya gireceklerdir. İlk 48 saat devlet kuruluşunda karantinada olacak bu kişilerden test sonucu negatif gelenler, GPS ile takip edilmeyi kabul etmeleri halinde, geriye kalan 8 günü ev karantinasında geçirebileceklerdir.
Yüksek riskli ülkelerden seyahat edenler ülkeye varışlarını müteakip test edilecekler, ardından 14 gün karantinaya gireceklerdir. İlk 10 gün devlet kuruluşunda karantinada olacak bu kişilerden test sonucu negatif gelenler, GPS ile takip edilmeyi kabul etmeleri halinde, geriye kalan 4 günü ev karantinasında geçirebileceklerdir.

Guatemala, PCR Testi istenmiyor. 15 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Guyana, PCR Testi istenmiyor. 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Haiti, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Honduras, PCR Testi istenmiyor. 15 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Jamaika, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte yolcuların PCR testi yaptırmaları, test sonucuna kadar otellerinde/sağlık birimleri gözetiminde karantinaya tabi olmaları zorunludur.

Kolombiya, PCR Testi istenmiyor. 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Kosta Rika, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte en fazla 48 saat önce alınmış PCR testi sonucu ve 50 bin ABD Doları değerinde sağlık masrafı ve en az 2 bin ABD Doları değerinde karantina/konaklama masraflarını içeren en az 14 günlük seyahat sigortası ibraz etmeleri istenmektedir. Karantina istenmiyor.

Küba, PCR Testi istenmiyor. Belirlenen devlet merkezlerinde 14 gün karantina uygulanmaktadır.

Meksika, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Nikaragua, PCR Testi isteniyor. 96-72 saat içinde alınmış olmalıdır. Karantina istenmiyor.

Panama, PCR Testi istenmiyor. 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Paraguay, PCR Testi istenmiyor. 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

Peru, PCR Testi isteniyor. Ülkeye dönen Peru vatandaşları test yapılarak evlerine gönderilmektedirler. Karantina istenmiyor.

Saint Kitts ve Nevis, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testi sonucunun e-mail olarak göndermesi gerekmektedir. Karantina istenmiyor.

Saint Lucia, PCR Testi isteniyor. 7 gün içinde alınmış olmalıdır. Sonuç ibraz etmeyenler test edilmekte ve sonuç alınana kadar onaylı bir merkezde bekletilmektedir. Karantina istenmiyor.

St. Vincent ve Grenadinler, PCR Testi isteniyor. 5 gün içinde alınmış olmalıdır. PCR Testi sonucu yoksa, havaalanında test yapılmaktadır. Sonuç çıkana kadar karantina uygulanmaktadır. Karantina istenmiyor.

Surinam, PCR Testi isteniyor. Karantina istenmiyor. ABD ve Brezilya’dan dönen kişilere 7 gün devlet, 7 gün ev karantinası uygulanmaktadır. Uluslararası ziyaretçiler Covid-19 sertifikalı otellerde kalabilmektedir. Vatandaşlar ve oturum izni sahipleri ise ülkeye varışlarını müteakip 14 gün bir devlet kuruluşunda karantinada kalmak zorundadır.

Şili, PCR Testi istenmiyor. Karantina yapamayacak acil işi olan yabancıların önceden alınacak izinle ülkeye girerek, paralı ve zorunlu COVİD-19 testi yaptırması, test yapılana dek karantinada kalması, testin “randevulu” olarak yapılması ve sonucun olumsuz çıkması halinde ülke içinde hareketine izin verilmesi kararı alınmıştır. 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Trinidad ve Tobago, PCR Testi istenmiyor. 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

Uruguay, PCR Testi isteniyor. Yolcular Covid-19 negatif olduğunu gösteren birer test sonucunu, yolculuğun başlamasından 2 saat önce birlikte seyahat edilen şirketin görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Karantina isteniyor.7 günlük zorunlu karantina sonunda yeni bir test yapılması ya da karantina sürecinin 7 gün daha uaztılmasına ilişkin bir uygulama bulunmaktadır.

Venezuela, PCR Testi isteniyor. Havaalanlarında test uygulanmaktadır. Test sonucuna göre otel veya hastanelerde 15 gün zorunlu karantina uygulanmaktadır.

AFRİKA

Angola, PCR Testi isteniyor. karantina isten,yor. Özel uçuşlarla Negatif SARS-COV-2 test sonucu ibraz ederek Angola’ya gelen vatandaşlar ve oturum izni olan yabancılar karantina sürecini evlerinde geçirebilmektedir. Ev karantinasına alınan kişilerin beyanname imzalaması gerekmektedir. Ev karantinası, yetkili sağlık makamlarınca karantina başlangıcından en az 7 gün sonra yapılan ve negatif çıkan SARS-COV-2 test sonucu alınması sonrasında bitmektedir. Negatif SARS-COV-2 test sonucu ibraz ederek Angola’ya gelen ve oturum izni olmayan yabancılar, sağlık otoritelerince belirlenecek esaslara göre zorunlu karantinaya alınmaktadır.

Benin, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte ücret karşılığı (170 Dolar) zorunlu PCR testi yapılmakta ve yolcuların pasaportları alınmaktadır. Varıştan iki hafta sonra tekrar test yapılmakta ve testin sonucunun negatif olması durumunda pasaport iade edilmektedir. Karantina uygulanmıyor.

Botsavana, PCR Testi isteniyor. Ülkeye giriş yapan herkesten 72 saat geçerli PCR testi istenmekte, ayrıca ülkeye varışta da ücretsiz PCR testi uygulanmaktadır. Ülkeye giriş yapan Botsvana vatandaşı ve mukim yabancılar devletin belirlediği merkezlerde, ücreti mukabilinde 14 gün zorunlu karantinaya tabidir.

Burkina Faso, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girmeden en fazla 5 gün önce alınmış PCR Test sonucu ibrazı zorunludur. Ülkeye girişte negatif test ibraz eden yolcular arasından, yüksek ateş ölçülenlerin tecrit edilmekte, kendilerinden test için numune alınmakta ve test sonucu açıklanana kadar bir otelde tutulmaktadırlar (Tecrit masrafları yolcuya aittir). Burkina Faso’dan ayrılacak yolcuların da aynı şekilde negatif Covid-19 testi ibraz etmesinin gerekli olacağı açıklanmıştır. Ülkeye test sonucu olmadan giriş yapanların, pasaportlarına el konulmakta, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 90.000 F CFA ödemekte ve havalimanı sağlık birimine sevk edilmekte, burada yolculara iki test yapılmakta, testlerden biri 45 dakika içinde sonuç veren ‘hızlı teşhis testi’ ve ikincisi ise 48 ila 72 saat arasında sonuç veren PCR testi olmakta, hızlı teşhis test sonucunun Covid-19 pozitif çıkması halinde yolcunun PCR sonuçları belirlenene kadar polis gözetiminde otelde tecrit edilmekte ve bunun maliyetinin yolcuya ait olmaktadır. Karantina istenmiyor.

Burundi, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif test sonucu ibraz gerekmektedir. Bununla birlikte, tüm yolcuların 24 saat içinde Sağlık Bakanlığının şehir merkezinde bir otelde oluşturduğu tarama merkezine giderek test yaptırmaları zorunludur. Test sonuçları belli olana kadar, Bakanlığın belirlediği otelllerde konaklamak zorunludur. Karantina devletin belirlediği mekanlarda olmakla birlikte masrafları kişilere aittir. Test sonucu negatif olanlar serbest bırakılmaktadır. Karantina istenmiyor.

Cibuti, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte sonucu 1 saat içerisinde alınan ve ücreti 5.000 Cibuti Frangı (29 ABD Doları) olan test yapılmaktadır. Covid-19 taşıyan yolcularla aynı uçakta seyahat eden diğer yolcular, sonraki birkaç gün içerisinde çağrılarak tekrar teste tabi tutulmakta ve durumları takip edilmektedir. Karantina istenmiyor.

Çad, PCR Testi isteniyor. 7 gün içinde alınmış olmalıdır. Yolcuların karantina sonunda yetkili makamlarca belirlenmiş hastanede ayrı bir PCR testi yaptırmaları (15.000 CFA karşılığında) ve test sonucunu havaalanı yetkililerine ibraz ederek pasaportlarını teslim almaları gerekmektedir. 7 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Ekvator Ginesi, PCR Testi isteniyor. 48 saat içinde alınmış olmalıdır. Aksi halde havaalanında test yapılmaktadır (76 Euro) ve yolcular test sonucunu yerleştirildikleri otelde karantina halinde beklemektedirler. Karantina istenmiyor.

Eritre, Karantina sonunda PCR testi yapılmaktadır. 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

Etiyopya, PCR Testi isteniyor. 5 gün içinde alınmış olmalıdır. Ülkeye girişte son 5 gün içinde yapılmış olan PCR negatif test sonucunu ibraz etmeyenlere 7 gün zorunlu ve ilave 7 gün evde karantina uygulanmaktadır. Negatif sonuç ibraz edenlere ise 14 gün evde karantinada kalmaları tavsiye edilmektedir.

Fildişi Sahilleri, PCR Testi isteniyor. Abidjan’a geliş ve gidişlerde 3 gün içinde yaptırılmış PCR testi ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır. Karantina istenmiyor.

Gabon, PCR Testi isteniyor. 5 gün içinde alınmış olmalıdır. Bütün yolcular havaalanında yeniden ücretsiz olan COVID-19 hızlı testi ve PCR testine tabi tutulmaktadır. Testler sonuçlanana kadar (72 saat) karantina uygulanmaktadır.

Gambiya, PCR Testi isteniyor. 72 saat içinde alınmış olmalıdır. 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

Gana, PCR Testi isteniyor. 73 saat içinde alınmış olmalıdır. Havaalanında sonucu 30 dk.’da alınan test yapılmaktadır. Karantina istenmiyor.

Gine, PCR Testi isteniyor. 5 gün içinde alınmış olmalıdır. . Ülkeden ayrılırken ise Gine Kamu Sağlığı Ulusal Enstitüsü tarafından 3 gün içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Test ücreti 60 Euro’dur. Karantina istenmiyor.

Gine Bissau, PCR Testi isteniyor, 7 gün içinde alınmış olmalıdır. Karantina uygulanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, PCR Testi istenmiyor.10 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Güney Sudan, PCR Testi isteniyor, 72 saat içinde alınmış olmalıdır. 14 gün ev karantinası uygulanmaktadır.

Kamerun, PCR Testi isteniyor. 3 gün içinde alınmış olmalıdır. Karantina istenmiyor.

Kenya, PCR Testi isteniyor. Karantinadan muaf olmak için 96 saat içinde alınmış PCR Testi sonucu ibrazı gerekmektedir. Karantina istenmiyor.

Komorlar Birliği, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte test uygulanmaktadır. Devlet tarafından belirlenen yerlerde üç gün süreyle karantna uygulanmaktadır.

Kongo Cumhuriyeti, PCR Testi ve karantina isteniyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, PCR Testi isteniyor, karantina istenmiyor.

Liberya, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte elinde yeni tarihli geçerli bir Covid-19 testi bulunmayan kişilere havaalanında test yapılmaktadır. 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

Madagaskar, PCR Testi isteniyor. Özel izin verilenlerden ülkeye girişte en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testi istenmektedir. Ülkeye girişte tekrar test yapılmaktadır. Karantina uygulanıyor. Ülkeye girişte yeniden test yapılan vatandaşlar devlet tarafından belirlenen yerlerde üç gün süreyle kontrol altında tutulmaktadır.

Malavi, PCR Testi isteniyor. 10 içinde yapılmış olmalıdır. Havaalanında tekrar test yapılmaktadır. 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

Mali, PCR Testi isteniyor. Türkiye’den Mali’ye gelen yolculardan havalimanına girişte Covid-19 PCR testi istenmektedir. Son 72 saat içerisinde yapılmış testi bulunmayan yolculara ücret karşılığında havalimanında zorunlu test yapılmaktadır. Karantina istenmiyor.

Mauritius, PCR Testi isteniyor. Ülkeye geri dönmek isteyen Mauritius vatandaşlarının uçağa binişte 5 gün içnde yapılmış Covid-19 testi ibraz etmeleri gerekmektedir. Ülkeden ayrılacak diğer ülke vatandaşlarının en fazla 5 gün önce Covid-19 testi yaptırmaları zorunludur. 2 haftalık ev karantinası uygulanmaktadır.

Moritanya, PCR Testi isteniyor. 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Kişinin kendi ikametgâhında 14 gün gönüllü karantinada kalması şartı koşularak bu yönde imzası alınmaktadır.

Mozambik, PCR Testi isteniyor. 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Karantina süresi sonunda yeni bir PCR testi yaptırılması gerekmektedir. 10 günlük ev karantinasınası uygulanmaktadır.

Namibya, PCR Testi isteniyor. 72 saat içinde alınmış olmalıdır. İlk varış noktasında 7 gün ikamet zorunluluğu, 7 gün sonra yeniden test yaptırma mecburiyeti bulunmaktadır. Karantina istenmiyor.

Nijerya, PCR Testi isteniyor. Yurtdışında bulunan Nijerya vatandaşları ve Nijerya’da oturum izni bulunan yabancılar, yolculuklarından 4 gün önce (tercihen 3 gün) Covid-19 testi yaptırmak ve kovid-19 negatif sonucu almak ve https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage web adresine kayıt yaptırmak zorundadır. Covid-19 semptomları görülmeyen yolculardan kendilerini 7 gün evde karantinya almaları istenmektedir. Bu süre sonunda tekrar covid-19 testi yaptırmaları istenmekte, test sonucu negatif çıkanların 8. günden itibaren karantina süresi sona ermektedir.

Nijer, PCR Testi isteniyor. 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Test sonucu ibraz etmeyenler tüm masrafları kendilerine ait olmak üzere teste tabi tutulacaktır. Ülkeden ayrılırken de en fazla 72 saat önce yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Karantina istenmiyor, tecrit önerilmektedir.

Ruanda, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte 120 saat içinde sertifikalı bir laboratuvardan alınmış negatif sonuçlu PCR testi ibraz edilmesini zorunludur. Hızlı testler kabul edilmemektedir. Ülkeye girişte test tekrarlanmaktadır. Ülkeden ayrılan yolculardan da ayrılmadan önceki 120 saat içinde PCR testi yaptırmaları ve test sonuçlarını ülkeden ayrılmadan önce Ruandalı yetkililere sunmaları istenmektedir. Test sonucu çıkana kadar (24 saat) belirlenen otellerde zorunlu karantina uygulanmaktadır.

Sao Tome, PCR Testi isteniyor. Yolcular, Sao Tome’ye vardıklarında, yolculuktan 3 gün önce yaptırılmış ve negatif sonuçlanan RT-PCR testlerini havaalanında ibraz etmeleri, sağlık kontrolünden geçmeleri ve bir soru formu doldurmaları gerekmektedir. Yolcuda Covid-19 belirtileri (ateş, öksürük vb.) saptanması halinde, yolcu hızlı Covid-19 testine tabi tutulacak ve sağlık kurumlarına sevk edilecektir. Karantina istenmiyor.

Senegal, PCR Testi isteniyor. Test sonucu ibraz edilemediği takdirde havaalanında test yapılmakta ve sonuç çıkana kadar ev izolasyonu uygulanmaktadır. Karantina istenmiyor.

Seyşeller, PCR Testi istenmiyor. Ülkeye giriş öncesinde kişiler Sağlık Bakanlığının yazılı onayını almak zorunluluğundadır. Gelen kişiler masrafları kendilerince karşılanmak üzere resmi bir izolasyon merkezinde 14 gün süreyle gözetim altında tutulmaktadırlar.

Sierra Leone, PCR Testi isteniyor. 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Ülkeye girişte swab testi (PCR) ile Hızlı COVID-19 Testi (RDT) yapılmaktadır. Giden yolcuların da yolculuktan 72 saat öncesine kadar alınmış PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Karantina istenmiyor.

Somali, PCR Testi isteniyor. 14 gün karantina tavsiye edilmektedir.

Sudan, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Ülke dışına seyahat edecek olan yolcuların da COVID-19 RT-PCR testi yaptırmaları mecbur kılınmıştır. Karantina istenmiyor.

Tanzanya, PCR Testi istenmiyor. Ülkeye giriş yapacakların, yolculuklarının başlangıç noktası olan ülke veya ulaşımlarını sağlayacak hava yolu şirketleri talep ettikleri takdirde test yaptırmaları istenmektedir. Karantina istenmiyor.

Togo, PCR Testi isteniyor. 5 gün içinde alınmış olmalıdır. Havaalanında ayrıca ücret karşılığı (61 Euro) tekrar test yapılmaktadır. Test yapılan yolcunun havalimanından ayrıldıktan sonra ikamet ettiği yerde kalması ve e-posta yoluyla test sonuçlarını beklemesi gerekmektedir. Karantina istenmiyor.

Uganda, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte test yapılmaktadır. 17 günlük karantina uygulanmaktadır.

Zambiya, PCR Testi isteniyor. 14 gün içinde alınmış olmalıdır. Ülkeye iş amacıyla seyahat edenler test sonucu ibraz etmeleri halinde zorunlu karantinadan muaf tutulmaktadır. 14 gün ev karantinası uygulanmaktadır. Ülkeye iş amacıyla seyahat edenler test sonucu ibraz etmeleri halinde zorunlu karantinadan muaf tutulmaktadır.

Zimbabve, Ülkeye giriş yapan Zimbabve vatandaşları ve yabancılar, Hükümetin tahsis ettiği karantina merkezlerinde ücretsiz olarak ya da ücretini kendilerinin ödemeleri koşuluyla tercih edecekleri herhangi bir mekanda 14 günlük karantinaya tabidir.

KUZEY AMERİKA

ABD, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Kanada, PCR Testi istenmiyor. 14 günlük karantina uygulanmaktadır. Yurt dışından gelenlerin muteber bir kişisel tecrit planına sahip olmaları beklenmekte, bu imkana sahip olmayanlara federal hükümetçe tahsis edilen karantina merkezlerinde ücretsiz konaklama hizmeti sağlanmaktadır.

KAFKASYA

Azerbaycan, PCR Testi isteniyor. Türk ve Azerbaycan yetkili makamları tarafından belirlenmiş kurumlardan 48 saat içinde alınmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Karantina istenmiyor.

Gürcistan, PCR Testi istenmiyor. İş ziyareti amacıyla Gürcistan’a gelmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının öncelikle form doldurmaları ve ücretli test ya da karantina seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvurular 4 ila 10 işgünü içerisinde incelenmekte, onay verilmesi halinde sınırda ilk test yapıldıktan sonra test sonucu çıkana kadar karantina uygulaması yapılmaktadır. Test sonuçlarının alınması 24 saate kadar varabilmektedir. Ücretli test yaptırma şartıyla gelişlerine izin verilenlerin test sonuçlarının negatif çıkması durumunda karantinadan çıkmalarına izin verilmekte, ancak bu kişiler 12 gün boyunca her 72 saatte bir test yaptırmakla yükümlü olmaktadırlar. 12 günlük karantina uygulanmaktadır.

ORTA ASYA

Kazakistan, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Kırgızistan, PCR Testi ve karantina istenmiyor.

Moğolistan, PCR Testi istenmiyor. Ülkeye girişte 21 gün resmi makamlarca belirlenen hastane, otel ve benzeri yerlerde karantina ve sonrasında 14 gün zorunlu ev izolasyonu uygulanmaktadır.

Özbekistan, PCR Testi isteniyor. 14 gün karantina uygulanmaktadır.

Tacikistan, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte 14 günlük karantina uygulanmakta olup, bu konuda yeknesak bir uygulama (evde veya belirlenmiş merkezlerde karantina) bulunmamaktadır. Charter seferleriyle gelenlere varışta PCR testi uygulanmakta; 72 saat öncesine kadar yapılmış negatif PCR testi sonucu olanlar karantinadan muaf tutulmaktadır.

Türkmenistan, PCR Testi istenmiyor. Sağlık kuruluşlarından birinde 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

DOĞU ASYA

Çin, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte uçuştan önceki 3 gün içerisinde yurt dışındaki ÇHC misyonlarının uygun gördüğü kurumlarda nükleik asit testi yaptırmak, ÇHC vatandaşlarının “WeChat” isimli uygulama üzerinden gerekli onayı almaları, yabancı yolcuların ise uçuş öncesinde bir sağlık durumu beyannamesi almak için negatif test sonuçlarıyla birlikte bulundukları ülkelerdeki ÇHC misyonlarına başvurmaları zorunludur. Karantina süresi sonunda PCR Testi tekrarlanmaktadır. Yolcular ülkeye girişte/dönüşte ÇHC makamlarınca gösterilen otellerde, kendi bütçeleriyle 14 gün zorunlu karantinaya girmektedirler.

Güney Kore, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişi takip eden üç gün içerisinde COVID-19 testi yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

Hong Kong (ÇHC) , PCR Testi isteniyor. 48 saat içinde alınmış olmalıdır. Ülkeye girişte nükleik asit testi yaptırılmaktadır. Nükleik asit testi sonuçları çıkıncaya kadar (48 saat) izolasyona uygulanmaktadır.

Japonya, PCR Testi isteniyor. 72 saat içinde yaptırılmış PCR Testi sonucu istenmektedir. Ülkeye gelen herkes havalimanında tekrar PCR testine tabidir. 14 günlük ev/otel karantinası uygulanmaktadır.

Kamboçya, PCR Testi isteniyor. Gelen yabancıların Covid-19 riski taşımadığını kayıt altına alan, çıkış yapılan ülkede faaliyet gösteren yetkili sağlık kuruluşlarınca hazırlanmış ve en fazla 72 saat evvel temin edilmiş, İngilizce veya Fransızca dillerinde sağlık raporu ile Kamboçya’da kalacakları süre boyunca tedavilerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesine imkân verecek en az 50.000 ABD Doları tutarında sağlık sigortasını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ülkeye giriş yapacak (Kamboçyalılar dahil) tüm yolcular, Kamboçya’ya girişlerini müteakip, gerekli sağlık kontrollerinden geçirilebilmeleri maksadıyla Kamboçya makamlarınca belirlenen sağlık merkezlerine transfer edilecek, bu bağlamda, ilgili uçuşa ait tüm yolcular Covid-19 testine tabi tutulacak ve yolcuların tamamı, test sonuçları edinilinceye değin geçecek zaman zarfında, anılan sağlık merkezlerinde kalacaktır. Teste tabi tutulan yolcular arasında “Covid-19 pozitif” vakaya rastlanması durumunda, sözkonusu uçuşa dahil olan tüm yolcular 14 gün boyunca Kamboçya Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen yerlerde zorunlu karantinaya alınacaktır. Yolcuların tamamının test sonuçlarının “negatif” çıkması durumunda ise, bu kez, yerel sağlık kuruluşlarının kontrolünde, 14 günlük ev izolasyonu sürecine tabi olunacak, bu bağlamda, sözkonusu izolasyon sürecine dahil olan tüm yolcuların Covid-19 testleri Kamboçya’ya girişlerinden 13 gün sonra yenilenecektir. 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

Laos, PCR Testi isteniyor. Ülkeye giriş/çıkış tarihinden en az 7 gün önce başvurularak Komiteden izin alınması, ülkeye girişten en fazla 72 saat önce Covid testi yaptırılması, üç gün içinde testin yenilenmesi şartı getirilmiştir. Belirli otellerde ücret karşılığı 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

Singapur, PCR Testi istenmiyor. Singapur vatandaşları ve daimi oturma izni olanlar ile Singapur’a dönüş onayı alan oturma izni sahipleri, Singapur’a gelişlerinde belirlenen otellerde 14 gün karantinada kalmak zorunda olup, karantina bitmesine yakın bir zamanda test yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Karantina giderlerinin şahıslar tarafından ödenmesi gerekmektedir (Yaklaşık 1500 ABD Doları).

Tayland, PCR Testi istenmiyor. Tay vatandaşları devlet tarafından belirlenen yerlerde (yurt, misafirhane vs), yabancılar ise Tay Hükümeti tarafından belirlenen otellerde 14 gün karantina altına alınmaktadır.

Vietnam, PCR Testi isteniyor. Ülkeye girişte herkese test yapılmakta ve karantina sürecinde de test uygulaması sürdürmektedir. Özel olarak belirlenmiş tesislerde 14-21 günlük karantina uygulanmaktadır. Ülkede on dört günden daha kısa süre kalacak yabancı diplomat, uzman, yatırımcı ve yöneticiler için ülkeye varışta negatif test sonucu ibraz edilmek kaydıyla zorunlu karantina uygulamasının kaldırıldığı duyurulmuştur. Bu kişilere her hal ve karda ülkeye girişlerinde test yapılacaktır ve sadece belirlenen otellerde konaklama imkanı sunulmaktadır.