Güvenilir lojistik ve depolama çözümleri

1990 yılından itibaren lojistik ve depolama alanlarında kaliteli hizmetleri sunan Ayaz Lojistik; dünyanın önde gelen çok uluslu şirketleri ve ulusal şirketler için ürettiği hizmetler sayesinde Türkiye’de lojistik sektörünün önemli firmaları arasında yer alıyor.

Türkiye’de Lojistik sektörünün tüm firmalar için tedarik zinciri yönetiminde en önemli faktör
olduğu bilinciyle yola çıkan Ayaz Lojistik, teknolojik imkânlarını sürekli olarak güncelleyerek hizmet veriyor. Yaptığı yatırımlar ile üçüncü parti entegre lojistik hizmetleri sunan Ayaz Lojistik, kullandığı ileri teknoloji uygulamaları, nitelikli insan kaynağı ile farklı sektördeki müşterilerine entegre lojistik hizmetlerini ve tedarik zinciri çözümleri sunuyor.

Ayaz Lojistik, daima daha iyi olmayı hedefleyerek ve serbest depolama hizmetini teknoloji ile geliştirerek ilerliyor. Ürün kabul, adresleme, toplama ve yükleme işlemleri sunan Ayaz
Lojistik, “Axata” yönetim sistemi ile anahtar performans göstergeleri izleyerek müşterilerine
düzenli raporlar halinde bilgi verilmesi sağlıyor. FIFO (First In-First Out), FEFO (First Expired First Out), LIFO (Last In Last Out) ve LOT numarası takibi ile istenilen ürünü istenilen algoritmada takip edebilen profesyonel yazılım sayesinde ürünlerin bozulma kayıpları ortadan kaldırılıyor.

Ayaz Lojistik, depoda bulunan her ürünü isimlendirilen adreslere tanımlayarak ve ürünün
yerini anında bularak gönderilecek adrese sevkini gerçekleştiriliyor. Müşterilerin teslim
ettikleri ürünler; kırılma, çalınma, yama, deprem gibi tüm risklere karşı sigortalanarak
güvence altına alınıyor. Güvenlik, elektrik, su, çalışma altyapısı vb. ücretlendirmelerden
ekstra ücret talep etmeyen öncü lojistik firması, müşterilerin dönemsel olarak ürünün azalması ya da çoğalması durumunda ürün kadar ödeme yapılması imkânı sağlıyor.

Lojistik sektörüne yetiştirdiği insan kaynağı ve yeni iş modelleri geliştirerek, kaliteli hizmet
sunabilmek için ilk adımın sürdürülebilirlik olduğuna inanan Ayaz Lojistik, en uygun iş
modellerini düşünürken, çözüm ortaklarının önceliklerini bilinçli bir şekilde analiz ediyor.
Zaman yönetimi, kalite sürekliliği ve çözüm odaklı iş planlamasının başarıya götüren yol
olduğunu düşünüyor. Tecrübeli personeli, ekipman yatırımı ve bilgi işlem teknolojileri alt
yapısı Ayaz Lojistik’​in başarısında önemli rol oynuyor.