Endüstri 4.0 ve Konaklama İşletmelerinde Uygulanabilirliği!

Şu günlerde ulusal ve uluslararası anlamda kurumsallaşmış veya kurumsallaşma sürecinde olan birçok sektörle ilişkili işletmenin CEO’larının önünde duran dosyaların en üstünde bulunan, Ülkemizde yeni yeni adımlar atılan ve birçok kesimden uzmanların ifade etmeye çalıştığı bir kavram olarak Endüstri 4.0 nedir, ne işe yarar ve turizm sektöründe kullanım alanları nelerdir?

Alman Sanayi devlerinin üzerinde harıl harıl çalıştığı, menşei ülke olarak Almanya kabul edebileceğimiz Endüstri 4.0 en sade ve basit anlatımıyla; elektrik ve mekaniğin gelişimiyle ortaya çıkan ve hale hazırda kullanılan teknolojilerin yerine dijital teknolojilerin alması sonucu ortaya çıkmış önüne dijital kelimesi alan her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olguları kapsayan yeni yüz yıl anlayışı demek çok yanlış olmaz. Akıllı sistemler, üretim bantları, yapay zekanın ilk örnekleriyle çalışan bütün cihazları bu kısımda değerlendirebiliriz.

Odağında beşerî ilişkiler ve “İnsan” olan turizm sektörüne nasıl entegre edeceğiz?

ENDÜSTRİ 4.0’IN TURİZM SEKTÖRÜNDE KULLANIN ALANLARI NELERDİR?

O halde; endüstri, üretim bandı, cihazlar vb. gibi terimleri kullandığımız bu yeni olguyu odağında beşerî ilişkiler ve “İnsan” olan turizm sektörüne nasıl entegre edeceğiz? Bu entegrasyon sürecini nasıl yönetmemiz gerekiyor ve belki de en önemlisi burada yapacağımız yatırımların işletmecilere gözle görülür şekilde bir etkisi olacak mı?

Öncelikle bu hususta uluslararası işletmeleri bir kenara bırakıp “markalaşma” yolunda gerçek ve yerinde adımlar atan küçük ve orta ölçekli turizm işletmelerini ele almak isterim. Ki ufak bütçelerle neleri yapabileceğimiz, nasıl çözümler oluşturabileceğimiz sorularına samimi yanıtlar bulabilelim.

GOOGLE TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERİN NE KADARINI KULLANIYORSUNUZ?

Öncelikle örnek olarak ele alacağımız Google bu konuda bizlere neler sunuyor ve işletmeciler olarak ne kadar yararlanıyoruz. Google firmasının bu konular üzerinde birçok ücretsiz ayrıca ücretli opsiyonları mevcut. Google Maps, Google Business nelerdir nasıl kullanılır. Burada bahsetmek istediğim haritalarda işletmeniz görünmesi değil, bu uygulamalar bu işlemden pek daha çok görünürlüğü ücretsiz olarak bizlere sunmakta fakat bizler ne kadarını kullanıyoruz. Bir diğer yandan Google AdWords reklamlarını kullanıyor muyuz? Kullanıyorsak nasıl bir ücretlendirme ile karşı karşıyayız? Acaba optimum harcamayla maksimum görünürlüğü sağlıyor muyuz?

Google firmasının bu konular üzerinde birçok ücretsiz ayrıca ücretli opsiyonları mevcut.

DİJİTAL ALTYAPINIZ ENDÜSTRİ 4.0’A HAZIR MI?

İnternet sitelerine geldiğimiz zaman ise burada bir SEO optimazyonumuz var mı? Acaba internet sitelerimiz “Full Responsive” şekilde tüm sağlayıcılardan hizmet verebiliyor mu?

Kullandığımız “Channel Manager” firmaları işletmemizin görünürlüğü bir çalışma yapıyor mu? Revenue anlamında online kanallarda durumun nedir ve bu durumun tarihsel, lokasyon vb. bazlarda raporlamasını yapabiliyor mu?

Sosyal medyalarımızda neler paylaşılıyor? Alışılagelmiş, dikkat çekmeyen paylaşımlarım mı var? Bu platformlarda kullanıcılarımla nasıl etkileşim halindeyim? Ücretli reklam hizmetlerini kullanıyor isem acaba bu giderler ve sonuçları tek çatı altında kontrolünü sağlayabiliyor muyum?

İşletmemde sağladığım “Akıllı Otel” uygulamalarım neler? Yeterince sağlıklı çalışıyor mu? Daha iyisini nasıl yapabiliriz? Misafirin dikkatini uyandırmak ve seçme esnasında bir daha bizleri seçmesi için işin dijital tarafında neler yapıyoruz? Gibi bu listeyi uzatmak gayet mümkün.

DİJİTAL MARKALAŞMA ARAÇLARININ HER BİRİ FARKLI BÖLÜMLERDİR VE TEK ELDEN YÖNETİLEMEZ

İşletmeler dijital markalaşma yoluna girdikleri zaman basit bir planlama ile çözüme ulaştıracak bir konu gibi görünse de gelecek göz önüne alındığında belki de en titiz şekilde çalışılması gerek bölümlerden biridir. İşletmeler olarak hangimiz dijital ajanslarla çalışıyoruz ki. Bununla alakalı geçenlerde karşılaştığım bir örnek açıklayıcı olacaktır. Büyük bir işletmeci misafirlerine mailling yapma suretiyle anket doldurtmak istiyor ve bunun içinde çoğumuzun işletmelerinde var olan sosyal medya yöneticisinin kapısını aşındırıp bu işi yaptırmaya çalışıyor ve tabii ki başarısız olduğu zaman ise sosyal medya yöneticisini suçluyor. Sosyal medya yönetimini, Google optimizasyonu ve dijital reklamcılık, CRM ve buna bağlı online mailling gibi konular bir bütün olarak görünse de farklı uzmanlık alanı gerektiren bölümlerdir.

Sosyal medya yönetimini, Google optimizasyonu ve dijital reklamcılık, CRM ve buna bağlı online mailling gibi konular bir bütün olarak görünse de farklı uzmanlık alanı gerektiren bölümlerdir.

ENDÜSTRİ 4.0 İÇİN PROFESYONEL YARDIM ŞART

Kıssadan hisse Endüstri 4.0 bizler ve Ülkemiz için çok yeni bir kavram olsa da bu konuda profesyonellerden yardım almamız gerektiğine inanıyorum. Açıkçası bende bu konuda çok fazla bilgi sahibi olmama rağmen yine de Endüstri 4.0 hakkında yazarak gelecekteki turizm trendleri adına siz değerli turizmcilerin bir nebze dikkatini çekmek, biraz daha araştırama yaparak sizleri beyin fırtınası yapmaya kanalize etmek istememdir. Hepimiz hizmet sektörünün insansız yapılamayacağı konusunda hem fikiriz fakat hizmet öncesi, esnası ve sonrasında misafirlerin hizmetlere ulaşılabilirliğini, teknolojiyi doğru yer ve zamanda kullanarak daha iyi bir sunum ile sunabileceğimizde yadsınmaz bir gerçektir.