HES kodu artık her yerde zorunlu oldu!

Koronavirüs salgınıyla (Covid-19) mücadele kapsamında alınan HES Kodu tedbiri, İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile yayınlanan genelge kapsamında her yerde zorunlu hale getirildi.

Koronavirüs bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması geliştirildi.

Okuma önerisi: HES kodu nedir, nasıl ve nereden alınır?

 • İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan; 30 Mayıs 2020 tarihli ve 48 No.lu karar ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında,
 • 11 Eylül 2020 tarihli ve 88 No.lu karar ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınması esnasında,
 • 18 Eylül 2020 tarihli ve 92 No.lu karar ile Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde,
 • 30 Eylül 2020 tarihli ve 94 No.lu karar ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES entegrasyonu,
 • 30 Eylül 2020 tarihli ve 95 No.lu karar ile tüm konaklama tesislerine girişte,
 • 1 Aralık 2020 tarihli ve 110 No.lu karar ile alışveriş merkezlerine-AVM girişte,
 • 2 Mart 2021 tarihli ve 14 No.lu karar ile HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) yerlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmişti.

Okuma önerisi: İstanbulkart ile HES Kodu nasıl eşleşecek?

Bunlara ilave olarak İstanbul genelinde 15 Mart 2021 tarihinden itibaren;

 1. Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine,
 2. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişlerde; Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçiler için HES Kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine,
 3. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere) girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine,
 4. Kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikâh salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine.

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verildi.

Okuma önerisi: Hayat Eve Sığar HES Kodu hakkında her şey