2022’de ülke turizmini rahatlatacak “basit dokunuşları” sıraladı

Dosya Konusu ve Yayına Hazırlayan: Cem Bişkin


Litetur Genel Müdürü Cüneyt Tansu Demir, 2021 yılını ve acentaların zorlu pandemi sürecinde yaşadıklarını değerlendirdi.

2021 yıl değerlendirmesi kapsamında Litetur Genel Müdürü Cüneyt Tansu Demir, pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan süreçte, seyahat acentalarına gerekli desteğin verilmediğine, acentaların sahipsiz bırakıldığına ve kaderine terk edildiğini belirtti.

SOSYAL VE SİYASAL İSTİKRARA DİKKAT EDİLMELİ

2022 yılı için ön rezervasyonların iyi bir seyir izlediğini, hatta 2018 – 2019 verilerini geçebilecek sinyaller verdiğini ifade eden Tansu Demir; buna rağmen “dikkatli davranmak, sosyal ve siyasal istikrarın bozulmasını engelleyecek tedbirler almak gerekiyor” dedi.

Cüneyt Tansu Demir; “ülke yöneticilerinin, ülkemizin çağdaş Dünya’nın bir parçası olduğunu ön görerek davranması gerektiğini” belirterek; ülke turizmini ilk etapta rahatlatacak birkaç dokunuşu sıraladı.

Cüneyt Tansu Demir’in 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılına yönelik öngörüleri şu şekilde:

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni ve turizm

BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile birlikte fDi Intelligence tarafından yayınlanan bir rapora göre, pandemi küresel turizm endüstrisini, yatırım ve istihdam yaratma gücünü 2020’de önemli ölçüde azaltmıştır.

Raporda özetlenen UNWTO rakamları, 2020’de uluslararası gelişlerin bir önceki yıla göre %73 düştüğünü, 120 milyon çalışanı doğrudan etkilediğini gösteriyor.

Ülkemiz bir yarımada, tarih ve kültürüyle medeniyetlerin beşiği ve turizm ülkesi olarak bu süreçte turizm gelirleri ve turizm istihdamı açısından azalma yaşamıştır.

Raporda belirtilen fDi Markets rakamlarına göre, geçen yıl turizm kümelenmesinde açıklanan doğrudan yabancı yatırım (DYY) projeleri 2019’da görülen rekor seviyelerde %63 azalmıştır.

Hem istihdam yaratma hem de sermaye harcamaları (capex) verilerine göre aynı dönemde %70’ten fazla düşmüştür. Bu süreçte tüm turizm paydaşları zarar gördüğü gibi, otelcisi, rehberi, restorancısı, eğlence merkezleri ve acentalar da büyük zarar görmüştür.

Bizim gibi, incoming yapan acentaların genelinde, TÜRSAB verilerine göre, özellikle 2021 yılı (II. yarısında), Temmuz ayından itibaren bir canlanma görülmüştür.

Sektör, yabancı turistlerin gelmesi açısından toparlanma sinyalleri vermeye başlamıştır.

Bizim, kendi servis verdiğimiz ülkelerde de 2022 sezonu ön rezervasyonlar açısından, bizlere umut veren olumlu bir tablo mevcuttur.

Pandemi dönemi ve sonrası yaşanan süreçte, ülkemiz için en önemli pazarlama aracı olan Turizm ve Seyahat Acentalarına gerekli destek verilmemiş, acentalar sahipsiz bırakılmış, kaderine terkedilmiştir.

Hatta acentaların asli görevi sayılmış 1618 sayılı yasa ile belirlenmiş olan tur ve transfer hakları otellere de tanınmaya çalışılmış, son anda seyahat acentaları örgütü TÜRSAB’ın devreye girmesiyle bu kanun değişikliği geri çekilmiştir.

Acentalar, pandemi döneminde destek olarak sadece bütün sektörlerde geçerli olan Kısa Çalışma Ödeneği’ni personellerine yararlandırmıştır.

Bunun dışında sektöre özel, herhangi bir kolaylık yapılmamıştır. Hatta zorunlu kapanmalarda dahi SGK, vergi ve kira sözleşmelerinde bir kolaylık ve muafiyete gidilmemiştir.

Dünya mutluluk endeksinde Pakistan’ın bir üstünde 102. sırada olan, yani insanların genelinin mutsuz olduğu bir ülkeye bu kadar turist getirmek, 30 milyar dolara yakın turizm geliri sağlama mucizesi, tek başına ülkemizi tüm güzellikleriyle ve yaptıkları paket programlarla, özel uçuşlarla, farklı olanaklarıyla tanıtmayı başaran isimsiz kahramanlar olan acentacıların münferit başarısıdır.

Ekonomik verilerin her gün daha kötüye gittiği bir dönemden geçmekteyiz.

Bu dönemde turizm girdileri hem ekonomimizi rahatlatacak hem de dövizdeki yükselişi frenleyecektir.

2022 dönemi ön rezervasyonları iyi gözükmekle ve hatta 2018-2019 verilerini geçebilecek sinyaller vermekle birlikte, dikkatli davranmak, sosyal ve siyasal istikrarın bozulmasını engelleyecek tedbirler almak gerekmektedir.

Özellikle ekonomik sıkıntıların, geçim zorluğunun çok sıkıntı olduğu bu dönemde, insanları ayrıştırıcı suçlayıcı lisandan kaçınmak, birleştirici, kucaklayıcı bir dil kullanmak, tüm yöneticilerimizin ve siyasetçilerimizin, ülkemiz için yapacakları en büyük iyilik olacaktır.

Turizm bir barış dili ve ülkemizin Dünya’ya açılan penceresidir.

Ülke yöneticilerinin, ülkemizin çağdaş Dünya’nın bir parçası olduğunu ön görerek davranması gerekmektedir.

  • AB’ye uyumlu kış saati uygulamasına geçilmesi,
  • Eğlence yerlerine getirilen saat sınırlamalarının tatil bölgelerinde kaldırılması,
  • Tatil bölgeleri ve turistik merkezlerimizdeki turizm kolluk kuvvetlerinin sayıca arttırılıp dil bilmeleri sağlanması,
  • Turiste hileli hizmet veren, fahiş fiyat isteyen esnaf ve taksilerin denetimlerinin yapılması, ülkemiz turizmini ilk etapta rahatlatacak çok basit birkaç dokunuş olacaktır.

Tüm meslektaşlarımıza, tüm sektör paydaşlarımıza iyi bir sezon, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

En içten sevgi ve saygılarımla;


2021 YILI DEĞERLENDİRMELERİ / 2022 ÖNGÖRÜLERİ

Orhan Sancar 2022 için Akdeniz rekabetine dikkat çekti

Tarkan Akyüz: Pandemi sonrası en fazla 15 gün sonrasını görür hale geldik