TGA’yı kapatacağız!

iyi parti tursab
İYİ Parti Grup Başkanvekili-İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak’tan oluşan İYİ Parti Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Hamit Kuk, Nalan Yeşilyurt, Soner Bacaksız, Tolga Gencer ve Denetim Kurulu Başkanımız Ahmet Özden’in katılımı ile Genel Merkezimizde gerçekleşen toplantıda bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde TÜRSAB’a nezaket ziyaretinde bulunan heyetin sözcüsü, 100 günlük çalıma programından bahsederek, bunların arasında TGA’nın kapatılmasının da söz konusu olduğunu belirtti.

Kimlerin katıldığı çalışmalar ile bu görüşü oluşturdular, bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa, TÜRSAB’ın bile fikrini alma gereği duymadıklarıdır. TGA’ya karşı olmak başka, yapısına karşı olmak başka.

TGA neyin yerine kuruldu?

Önceki tanıtım enstrümanlarından neler devre dışı bırakıldı, sanırım İYİ Partinin değerli ziyaretçileri bu konuda yeterince çalışma yapamamışlar.

TGA’nın çalışmalarını uzaktan da olsa takip eden birisi olarak, önceden turizm ataşeliklerinin ve Tanıtma Genel Müdürlüğü bürokrasisinin eline, biraz da insafına bırakılan, tanıtım organizasyonu belki de ilk kez böyle bir yapıda işlevini sürdürmeye başladı.

TGA doğru bir oluşum ama yönetimde acentalara daha fazla temsiliyet verilmeli

Yapının doğruluğundan kastım yönetiminin oluşturulması değil, aksine yeni bir yönetim yapısının olması gereğidir.

Neredeyse tamamına yakını pazarlamanın can damarı olan seyahat acentalarından yoksun bırakılmış, konaklama sektörü ağırlıklı yapının oluşturduğu yönetim yapısını değiştirmek, bölgesel otel birlikleri temsilcileri yerine tanıtım faaliyetinin esas unsurları olan seyahat acentalarını, incoming acentaları, kültür turları, iç turizm yapan, MICE yapan, gençlik ve sosyal tur yapan, gastronomi vs. gibi temsilcilerinden de oluşan bu yapıya kuşkusuz yerel yönetimlerin bölgesel temsilcilerini de konaklama, ulaşım, havayolu temsilcilerinin yanına almakta yarar var.

TGA, turizm üst kurulu içinde yer almalıdır

İşin daha da doğrusu, bakanlıkça önerilecek turizm üst kurulu kanunu içinde bir TGA yer almalıdır. O zaman ilişkiler, görevler ve sorumluluklar daha kolay bir şekilde yürütülebilir.

TGA’ya kaynak olarak sektörün tüm kesimlerinden toplanan paraların sektörün her kesimini kapsayacak faaliyetleri kapsaması her kesimin dileğidir.

İYİ Parti Grup Başkanvekili-İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak’tan oluşan İYİ Parti Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Hamit Kuk, Nalan Yeşilyurt, Soner Bacaksız, Tolga Gencer ve Denetim Kurulu Başkanımız Ahmet Özden’in katılımı ile Genel Merkezimizde gerçekleşen toplantıda bir araya geldik. Söz konusu toplantıda, ülkemizin turizm potansiyeli ve turizm politikalarını değerlendirdik. Kıymetli ziyaretlerinden dolayı İYİ Parti Heyeti’ne şükranlarımı sunuyorum.

Turizm toplu kalkınmanın bir aracı olup bunun için her birime yarar sağlayacak işleve kavuşturulmasında yarar vardır.

İYİ Parti, TGA yerine ne öneriyor?

TGA’yı kaldırmayı düşünen siyasi yapı, bunun yerine ne düşündüğünü de umarım kısa sürede açıklayıp sorumuzu havada bırakmaz.

İYİ Parti içinde programa katkıda bulunan turizmcilerin İYİ Partideki siyasi yapıyı daha doğru bilgilendirmesinde yarar vardır. Yoksa gelecekte ülke turizmini idare edecek bir yapıda yer almamaları daha uygun olur.

Turizmci Deniz Tüfekçi