İşsizlik rakamlarındaki tırmanış sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Temmuz 2019 döneminde işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin oldu. İşsizlik oranı 3.1 puanlık artış ile yüzde 13.9 seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi oldu.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14’E ULAŞTI

İşsizlik oranı 3.1 puanlık artış ile % 13.9 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3.6 puanlık artış ile % 16.5 olarak tahmin edildi.

GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 27

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7.2 puanlık artış ile % 27.1 olurken,15 – 64 yaş grubunda bu oran 3.2 puanlık artış ile % 14.2 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI % 46.4 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 748 bin kişi azalarak 28 milyon 517 bin kişi, istihdam oranı ise 1.8 puanlık azalış ile % 46.4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 130 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin %19.8’i tarım, %19.6’sı sanayi, %5.5’i inşaat, %55,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.1 puan, sanayi sektörünün payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı 1.2 puan artarken inşaat sektörünün payı 1.4 puan azaldı.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %53.8

İş gücü 2019 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 317 bin kişi artarak 33 milyon 113 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.2 puanlık azalış ile %53.8 olarak gerçekleşti.