Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik için kanun teklifi…

İsias Otel Davasında Yeni Gelişme

Last Updated on 18 Şubat 2020 by Turizm Günlüğü

AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifi kapsamında Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik öngörülüyor. İşte Turizmi Teşvik Kanunu’na yönelik yeni düzenleme…

Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak hakları iptal edilecek.

İrtifak hakları, bakanlığın uygun görüşü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın istemi üzerine, hak sahibinin veya bu haktan yarar sağlayanların yazılı beyanı ya da mahkeme kararıyla tapudan terkin edilecek.

Terkin davalarında basit yargılama usulü uygulanacak.

HAZİNE’YE İNTİKAL…

Tahsisi ve irtifak hakları iptal edilen veya tahsis süreleri sona eren taşınmazlar üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak Hazine’ye intikal edecek. Yatırımcı, bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemeyecek.

Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ve tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarının terkin edilmesi işlemleri, bakanlığın onayıyla yapılacak.