Turistik bölgelerdeki 31 taşınmaz için özelleştirme kararı!

Antalya - Kaş

Cumhurbaşkanlığı kararıyla mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 31 taşınmaz özelleştirme programına alındı. Satışa çıkarılan taşınmazların tamamının turistik bölgelerde olması ise dikkat çekti.

31 Ağustos 2021 tarihli ve 4438 sayılı Cumhurbaşkanı kararına ek olarak Resmi Gazete’de yayınlanan “Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait Olan Taşınmazların Özelleştirilmesi” kararı kapsamında Aydın, İzmir, Antalya, Mersin ve Muğla’nın turistik bölgelerindeki söz konusu 31 taşınmaz için ‘Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine’, özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karardaki taşınmazlar arasında Kuşadası’nda denize sıfır 12 bin metrekarelik parsel ile Alaçatı’da bir birine bitişik 16 parselden oluşan yaklaşık 120 bin metrekare, Toroslar’ın Gözne yaylasındaki 21 bin metrekare arazi dikkat çekti.