Turizmcilerden hükümete destek paketi önerisi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), sert kayıplar yaşayan sektörün toparlanması ve turizmde 2023 hedeflerine ulaşmak için oluşturulan dönüşüm stratejisi kapsamında tedbir önerilerini hükümete iletti.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i ziyaret eden TTYD Başkanı Oya Narin, oluşturdukları yol haritası için hükümetten destek talep ederek “Hükûmetimizin bu noktada gereken hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

TTYD Başkanı Oya Narin öncülüğündeki heyet; hazırladıkları tedbir önerilerinde; kısa vadede sektörün vergi, istihdam ve yatırım süreçlerinde desteklenmesini, orta ve uzun vadede ise sektörde yapısal dönüşümü sağlayacak bir Turizm Master Planı oluşturulmasını hedefliyor.

Kısa vadeli destek tedbirleri arasında öne çıkan maddelerden bazıları şöyle:

– Sektöre yönelik 20 milyar TL’lik ilave KGF limiti oluşturulması
– Turizm sektörünün ihracatçılara sağlanan tüm desteklerden yararlandırılması
– Turizmciye ana girdi kalemlerini vergisiz ithal ederek kullanma imkanı sağlanması
– Orta ve uzun vadeli, düşük faizli Eximbank kredisi imkânı
– İstihdam teşviklerinin turizm sektörüne özel 2 yıl daha uzatılması ve kış sezonunda iş akdinin devamını sağlayacak istihdam desteklerinin oluşturulması

“TEDBİRLERLE İŞLETMELERİN FİNANSAL SORUNLARI ATLATABİLMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

TTYD Başkanı Oya Narin, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada sektörün önemli sorunlar yaşamaya devam ettiğini belirterek “Türkiye, turizmde önemli bir eşik noktasında. Sektörümüz, bu eşiği, hem fiziksel dönüşüm hem de destinasyon yönetimi ve markalaşma alanında başarılı bir dönüşüm stratejisi izleyerek aşabilecek deneyime sahip. Bu aşamada, bir yandan yapısal sorunlarımızı orta ve uzun vadeli tedbirlerle çözerken eş zamanlı olarak da kısa vadeli tedbirleri hızla hayata geçirerek işletmelerimizin içinde olduğu finansal darboğazı atlatabilmelerini sağlamamız gerekiyor” dedi.

50 MİLYARLIK TURİZM HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN KAPSAMLI DÖNÜŞÜM ŞART!

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i ziyaretlerinde sektörün vergi, istihdam ve yatırım süreçlerinde desteklenmesine ilişkin önerilerinin yanı sıra Türk turizm sektörünün dönüşüm ihtiyacını hayata geçirecek bir “Master Plan” hazırlanması yönündeki dileklerini de ileten Oya Narin, şunları söyledi: “2023 hedefleri doğrultusunda 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşılması ve bunun ötesine geçilmesi ancak ve ancak başarıyla uygulanacak kapsamlı bir dönüşümün gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilecek. Sayın Bakanımızın ve hükûmetimizin bu noktada gereken hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum. Hükümetimizin, sıkıntının başladığı ilk günden itibaren sektör paydaşlarıyla iş birliği içerisinde uygulamaya koyduğu önlemler, bu geçiş döneminin başarıyla yönetimine fevkalade yapıcı bir rol oynadı. Bugün dileğimiz, Türk turizminin geçmişte yaşadığı sorunları tekrar yaşamayacak dirence kavuşturulması ve ülke sathında 12 aya yayılan sürdürülebilir turizm olgusuna ulaşmasını sağlayacak bir “turizmde dönüşüm” planının uygulanması için devletimizle el ele vermek.”