Ataköy sahilindeki tartışılan proje iptal edildi!

Ataköy’deki 60 dönümlük Baruthane arazisi .

Son Güncelleme Tarihi

Mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan Ataköy’deki 60 dönümlük Baruthane arazisi 1991 yılında verilen imar ruhsatına rağmen günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevriliyor.

Hürriyet’ten Sefer Levent’in haberine göre, tescilli Baruthane yapılarının bulunduğu Ataköy sahilindeki 160 Parsel Emlak Bankası tarafından TOKİ’ye devredilmiş, TOKİ de araziyi 12 Temmuz 2010’da ‘restore et, işlet’ modeliyle ihaleye çıkarmıştı. 59 bin 800 metrekare turizm ve rekreasyon alanı parsel, üzerindeki tarihi yapıların aslına uygun restorasyonu, anıt ağaçların korunması şartıyla yıllık 6 milyon liradan 49 yıllığına, ihaleye tek katılan Çelebican A.Ş.’ye kiralamıştı. Çelebican firmasının söz konusu araziye Ataköy Blumar adı verilen 70 metre yüksekliğinde 7 blok içeren bir proje gerçekleştireceği açıklanmıştı.

ÇELEBİCAN A.Ş. KİRAYI ÖDEMEYİNCE TOKİ İHALEYİ İPTAL ETTİRDİ

TOKİ Başkanı Ergün Turan, geçen 7 yıla rağmen inşaata başlanılmadığını, firmanın geçen yıl kira ödemeyi durdurduğunu ve TOKİ’nin de bunu fırsat bilerek mahkeme kararıyla ihaleyi iptal ettirdiklerini açıkladı. Söz konusu arazideki sahil kısmının kullanım hakkının kendilerine ait olduğunu söyleyen Turan, “Ataköy’de Baruthane olarak bilinen bu alan inşaat yapılmayan bir yerdir. Ataköy sahilinde bulunan bu alanın imar çalışması 1991 yılında yapılmıştı. Ticaret ve konut olarak o tarihte alınan imar izni ile mevcut yapılaşmalar gerçekleştirilmiştir. Yani, Ataköy sahillerine inşaat izni 1991 yılında verilmiştir. Tarihi Baruthane binalarının da bulunduğu bu alan 2010 yılındaki imar izniyle ihale edilmişti. Anıtlar Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onaylarına, imar izinlerine rağmen, şu anda mülkiyeti bize ait olan arazinin üzerindeki inşaat planını uygulamaktan vazgeçtik” dedi.

İPTAL SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

TOKİ’nin 2010’da Çelebican A.Ş.’ye kiraladığı parselde 7 blok inşa edilecekti. Şirket, tek bir anıt ağaç bulunduğu gerekçesiyle Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nu devre dışı bırakarak inşaat iznini Tabiat Varlıkları Komisyonu’ndan almıştı. İstanbul 4 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Eylül 2015’te tescilli parsel üzerinde herhangi bir fiziki ve inşai faaliyette bulunulmaması kararını alınca inşaata başlanılamadı.

Kiralama ihalesine İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme işlemi iptal etti. Müdahil şirketin temyiz başvurusu ise asıl davalının geç kalmasından dolayı kabul edilmedi. Bakırköy Baruthanesi’nin inşaatı 1700’de bitti ve etkinliğini yitirene kadar Baruthane-i Amire unvanını korudu. 4. Yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu sarayı olan Magnaura Sarayı bu bölgede yer alıyor ve batı sınırı bugün Ataköy Marina’nın olduğu yer. 18. Yüzyılda Baruthane Nazırlığına bağlı olan yapı sonradan Tophane-i Amire’ye bağlandı. Cumhuriyet döneminde Askeri Fabrikalar İdaresi’ne geçti. 1955’te ise Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na devredildi. Daha sonra arazi Türkiye Emlak Bankası’na satıldı.