AKP’den turizmde seçim atağı: 6 tematik koridor geliyor!

AKP’nin 24 Haziran Seçimleri dolayısıyla açıkladığı Seçim Beyannamesi’ne göre turizmde kış, inanç, İpek Yolu, zeytin, Batı Karadeniz kıyı ve yayla olmak üzere 6 tematik turizm güzergahı oluşturulacak.

Bugüne kadar turizm sektöründe atılan adımlara ve bundan sonra izlenecek stratejilere yer verilen seçim beyannamesinde başta 500 plaj olmak üzere plajlarda, deniz turizmi tesislerinde ve deniz turizmi araçlarında çevre dostu mavi bayrak sayısı artırılması planlanıyor.

Ayrıca Türkiye’nin yeni dönemde turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk 5 ülke arasında yer almasının hedeflendiği beyannamede hayata geçirilecek politikalarla 2023 yılına kadar Türkiye’nin uluslararası pazarda marka haline getirilmesi de amaçlanıyor.

İşte AKP’nin “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi”nin ‘Turizm’ başlığı altında ‘neler yaptıkları ve neler yapacaklarına’ dair dikkat çeken ifadeler:

A. Neler Yaptık

– 16 yıllık iktidarımız döneminde yeni bir vizyonla ülkemizin turizm potansiyelini çok iyi bir biçimde değerlendirerek dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmesini sağladık.
– 2002 yılında gelen turist sayısı bakımından dünyada 17. sırada olan Türkiye, 2016 yılında 10. sıraya yükselmiştir. Ülkemiz turizm gelirlerinde ise 2016 yılı itibarıyla 17. sıradadır.
– Türkiye’ye gelen turist sayısının uluslararası turist sayısına oranını 2002 yılında yüzde 1,9 iken, 2017 yılında yüzde 2,8’e yükselmesini sağladık.
– 2002 yılında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 13,3 milyon kişi, turizm geliri ise 12,4 milyar dolar iken, 2014 yılında 36,8 milyon kişi ve 34,3 milyar dolara ulaşarak rekor kırmıştır.
– Suriye başta olmak üzere bölgemizde gelişen olaylara bağlı olarak turist sayısı ve turizm gelirleri bir miktar düşse de 2017 yılında yabancı ziyaretçi sayısı 32,4 milyon kişi, turizm geliri 26,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
– Turizmde yatak kapasitesini 4 kat artırarak 1,7 milyona ulaştırdık. 2002 yılında, 396 bin olan Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli yatak sayısını, 2017 yılında 935 bine ulaştırdık. Yatırım aşamasında ise 263 bin yatak kapasitesi bulunmaktadır. Belediye belgeli tesislerdeki 496 bin yatak da dahil olmak üzere toplam yatak sayısını 1 milyon 694 bine ulaştırıyoruz.
– Seyahat acentesi sayısını yaklaşık iki kat arttırdık. 2002 yılında sektörde faaliyet gösteren 4 bin 344 seyahat acentesi sayısı 2018 yılı Mayıs ayı itibarıyla 9 bin 985’e ulaşmıştır.
– Turizm altyapısının gelişmesine yönelik pek çok düzenleme ve uygulamayı hayata geçirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli asli fonksiyonu konaklama olan işletmelerin yurt dışından 1 milyon dolar ve üzeri döviz miktarını sağlamaları halinde ihracatçı sayılmalarını sağladık.
– Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planını uygulamaya koyduk. Turist Rehberliği Meslek Kanununu uygulamaya koyduk.
– Turizm sektöründe nitelikli istihdam için gerekli beceri düzeyinin belirlenmesi ve mesleki eğitimin standardizasyonunu sağlamak üzere belgelendirme sistemi uygulamalarını başlattık.
– Kıyı gerisindeki mevcut yol izlerinin birleştirilerek yeni bir tur güzergâhı oluşturulması amacıyla yayla turizmi gelişimi odaklı Doğu Karadeniz Turizm Master Planını hazırladık ve uygulamaya koyduk.
– Sağlık turizminin geliştirilmesine ilişkin dönüşüm programını başlattık. Bu kapsamda medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesini güçlendirerek ülkemizin bu alandaki potansiyelini daha fazla kullanmayı amaçladık.
– Sağlık turizmi alanında hizmet veren turizm şirketlerine pazara giriş, yurtdışı tanıtım, yurtdışı birim, belgelendirme, danışmanlık, ticaret heyeti ve alım heyeti desteklerinden faydalanma imkânı sağladık.
– Sağladığımız çeşitli teşvikler aracılığıyla turizmi destekledik. Otel ve lokantacılık hizmetlerinde KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdük.
– Termal ve kış turizmine yönelik yatırımların tahsis koşullarında iyileştirme yaptık.
– Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm Yatırım Belgesi veya Turizm İşletme Belgesi almış ve yeşil yıldız belgeli tesis ve işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmının bütçeden karşılanmasını sağladık.
– Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımlarının 5’inci bölge teşviklerinden faydalanabilmesini sağladık.
– Turizmin desteklenmesi amacıyla seyahat acentalarına yakıt deste- ğimiz sürüyor. 2017 yılında, 86 seyahat acentasına 565 milyon TL uçuş desteği sağladık.
– 2002-2017 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesi ve altyapı- nın geliştirilmesi ve sürdürülebilir turizm kapsamında yol, su, elektrik, atıksu arıtma tesisi, katı atık imha tesisi, çevre düzenlemesi gibi yerel yönetim projelerine 1,7 milyar TL destek verdik.
– 10 milyon ziyaretçiyi şüheda topraklarında Çanakkale Ruhu’yla  buluşturduk. Millî birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Çanakkale Ruhunu gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarabilmek amacıyla bütün şehitliklerimizi ve savaş alanını ihyâ ederek açık hava müzesine dönüştürüyoruz.
– Bu alandaki düzenleme ve faaliyetlerine etkin koordinasyonu için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını kurduk.

B. Neler Yapacağız

– Yeni dönemde turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke arasında yer alacağız.  Daha aktif bir biçimde hayata geçireceğimiz politikalarla 2023 yılına kadar ülkemizi uluslararası pazarda önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline getireceğiz.
– Bu kapsamda 50 milyon turist hedefliyoruz. Turizmde mevcut pazarları güçlendirecek, bunun yanında Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Türk Cumhuriyetleri gibi gelişen pazarlara odaklanacağız.
– Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracağız. Yol güzergâhında yer alan destinasyonların turizme kazandırılması için alt ve üst yapıyı iyileştirecek, tanıtım ve pazarlama çalışmalarına hız vereceğiz.
– Tanıtımda destinasyon temelli bir yaklaşımı benimseyeceğiz.
– Ülkemizin turizm alanında uluslararası ölçekteki rekabet gücünü, pazar payını ve marka değerini artırmak için uluslararası alanda güçlü bir Türkiye markası oluşturmaya yönelik tanıtım stratejilerini geliştirerek uygulayacağız.
– Deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra kültür turizmi başta olmak üzere sağlık ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, eko-turizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizmi gibi turizm türlerini öncelikli olarak ele alacak ve geliştireceğiz.
– Frigya, Kapadokya, Hitit, Troya, Aphrodisias, Söğüt, Göller Bölgesi ve GAP turizm bölgeleri başta olmak üzere kültür, termal ve doğa temalı turizm gelişim bölgeleri oluşturacağız.
– Sağlık turizmi kapsamında gelen turist sayısını 250 bin kişiden 2023 yılına kadar 2 milyon kişiye çıkaracağız. Termal sağlık turizminden elde edilen geliri 2023 yılına kadar 1 milyar dolara çıkaracağız.
– Sağlık turizmi kapsamında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)’nin farklı yabancı dillerdeki uygulamalarını geliştireceğiz.
– Sağlık turizmi kapsamında ülkemizde tedavi olan hastaların devamlılığı ve aidiyetini güçlendirici iletişim kanalları oluşturacağız.
– Termal turizm tesislerinin, hastaneler ve fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ile işbirliği yaparak faaliyet göstermesine yönelik destek mekanizmaları oluşturacağız.
– 65 yaş üzerindeki turistlerin tatil yapabileceği, ihtiyaç ve isteklerine hitap edecek unsurların yer alacağı özel destinasyonları belirleyeceğiz.
– Mevsimsel olarak yaşlı turistlerin vakitlerini geçirebilecekleri Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri niteliğindeki alanları artıracağız.
– Kış koridoru, inanç turizmi koridoru, ipek yolu turizmi koridoru, zeytin koridoru, Batı Karadeniz kıyı koridoru ve yayla koridoru olmak üzere 6 tematik turizm güzergâhı oluşturacağız.
– Doğa temalı eko-turizmin planlı gelişimini önemsiyoruz. Eko-turizm bölgeleri ile diğer bölgeler arasındaki dengesizliklerin azaltılması ve kırsal alanlardaki göçün durdurulmasına katkıda bulunacağız.
– 500 Yeşil Yıldız Belgeli konaklama tesisini ülkemize kazandırarak, sürdürülebilir turizm için çevre dostu turizm tesislerini yaygınlaştıracağız.
– Başta 500 plaj olmak üzere plajlarda, deniz turizmi tesislerinde ve deniz turizmi araçlarında çevre dostu mavi bayrak sayısını artıracağız.