F1 İstanbul Park’taki kayıp otel

F1 İstanbul Park'taki kayıp otel
F1 İstanbul Park'taki kayıp otel

CHP’li Yavuzyılmaz, İstanbul’daki Formula 1 Pisti projesindeki otel ve konaklama evlerinin hiç yapılmadığı, buna rağmen yüklenici firmaya yaptırım uygulanmadığı gerekçesiyle F1 İstanbul Park’taki kayıp otel ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle faaliyete geçirilen İstanbul Tuzla’daki Formula-1 pisti inşaatını yargıya taşıdı.

Sayıştay raporlarına yansıyan bilgiye göre Vakıflar Genel Müdürlüğü, projenin ihalesini 20 Mayıs 2003’te yaptı. İhaleye göre pist projesinde yer alan otelin ön kabulünün 2006’da yapılması ve 2023 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devretmesi gerekiyordu. Ancak aradan geçen zamanda otelin ne otelin ön kabulü yapıldı ne de ortada bir otel var.

Durum Sayıştay raporuna da şöyle yansıdı: “İş bitim tarihi üzerinden takriben 15 yıl geçmiş olmasına rağmen idare tarafından sözleşmede öngörülen müeyyideler uygulanmadığı gibi, eksik imalatın yapılmasına yönelik herhangi bir girişimde de bulunulmamıştır.

İlgili işin ihalesinde öngörülen otel, konaklama evlerinin yaptırılması, sözleşmede öngörülen müeyyidelerin uygulanması ve geçici kabulün bir an önce yapılması gerekmektedir.”

Kayıp Otel’le ilgili suç duyurusunda bulundu

CHP’li Yavuzyılmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’ndeki görevli ilgili kişi ve kişiler hakkında “Görevi kötüye kullanmak” ve “Edimin ifasına fesat karıştırmak” suçlarının işlendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Yavuzyılmaz, Sayıştay raporunun ilgili bölümlerini de Twitter hesabından şu notla paylaştı: “Yap-İşlet-Devret’le yapılan Formula 1 Pisti Projesi kapsamında inşa edilmesi gereken Otelin buharlaştırıldığını tespit ettik. 2023 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmesi gereken otel ortada yok! Kayıp Otel’le ilgili suç duyurusunda bulundum!”

F1 İstanbul Park’taki kayıp otel