Turizm personelini sektörde tutacak adımlar atılmalı

Last Updated on 27 Mayıs 2017 by Yaşar Çelik

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgi Turizm Kulübü’nün düzenlediği “Diplomalı Turizm” konulu panelde konuşan turizm hukukçusu avukat İlker Ünseser, turizmin bir meslek olmadığını söyledi.

Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) Başkanı Kerem Köfteoğlu’nun yönettiği panele konuşmacı olarak, İlker Ünsever’in yanı sıra, Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Özen Kırant Yozcu ve The Sofa Hotel’den Cantekin Temizer katıldı.

Turizmin günümüzde son derece geniş bir alanı ifade eder hale geldiğine dikkat çeken Ünsever şöyle konuştu “Turizm artık tek bir sözcükle ifade edilemeyecek bir büyüklüğe ulaştı. Bundan dolayı ‘turizmci’ diye ifade edilebilecek tek bir kavram, hele ki ‘turizmci’ kavramıyla bir mesleği tanımlamak olanaksızdır. Bir işin meslek olarak tanımlanması için zorunlu formasyon eğitimi, meslek örgütü, zorunlu meslek birliği üyeliği, meslek kurallarının varlığı gibi dört unsurun olması gerekiyor. Meslek, ücrete bağlı yapılan bir uzmanlık alanını ifade eder.”

11 kişiden biri turizmde çalışıyor

Dünyada istihdam edilen 11 kişiden birinin turizm alanında çalıştığının belirten Dr. Yozcu, diplomanın doluluğu ve diplomayı veren yerin önemli olduğunu vurguladı. “Turizm bir sermayedir” diyen Dr Yozcu “Bu sermayeye yatırım yapmak, planlamak gerekir. Turizmdeki iş gücünün eğitimi çok önemlidir. Araştırmalar seyahat acentelerindeki çalışanların diğer sektörlere göre daha eğitimli, donanımlı olduğunu gösteriyor” dedi.

The Sofa Hotel Genel Müdürü Temizer ise turizmci olmak için tutkunun gerekliliğine vurgu yaptıktan sonra öğrencilere “Global olmanız lazım. Global olup lokal karar vermelisiniz. Kendinizi nasıl pazarlayacağınıza karar vermelisiniz. Donanımınızı artırıp, yurtdışında stajlar yapmaya çalışmalısınız” diye seslendi.

Yönetmeliğe ek madde eklensin

Konuşmacılar panelin ikinci turunda turizmde diplomalı çalışan sayısının artıracak önerilerini dile getirdi. Söz konusu öneriler başlıklar halinde şöyle özetleniyor:
Turizm bir meslek değildir ama olmalıdır.
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 13’ncü maddesine ek fıkra eklensin.
Ek fıkra: “Turizm tesisleri, toplam personelinin yüzde 25’inden az olmamak üzere dört yıllık turizm işletmeciliği bölüm veya turizm fakültelerinden mezun olmuş personel istihdam ederler. Bu personelden Bakanlık tarafından veya bakanlıkça yetkilendirilmiş mesleki dernek tarafından yapılan sınavda başarı kazanarak “Turizm Tesis Yöneticisi lisansı” almış en az iki personel turizm tesisi yetkili yöneticisi olarak belirlenip Bakanlık tarafından tesis dosyasında kayıt altına alınır. Bu personele ilişkin görev ve sorumluluklar ayrıca yönetmelikle düzenlenir” şeklinde olsun.
Turizm talebi fiyat arttırarak değil, kaliteyi verilen bir hizmeti zenginleştirerek yapılsın.
Sektörde istihdam edilen alaylıların da eğitilerek sertifika sahibi olmaları sağlansın.
Bakanlık sertifikasyonla ilgili yaptığı çalışmadan tüm paydaşları haberdar edip görüşlerini alsın.
Staj yapacak olan öğrenciler stajyer dosyası/planlamasını talep etsin.
Turizm eğitimi verenler sektörle görüşmelerini hızlandırıp, eğitimlerini onların ihtiyaçlarına göre güncellensin.
Bir binayı turizm işletmesi yapan eğitimli personeldir. Bu personeli turizm sektöründe tutacak adımlar atılsın.