“Sürdürülebilir kalkınma ancak sağlıklı bir çevrede mümkün”

KKTC Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan

Last Updated on 14 Kasım 2017 by Turizm Günlüğü

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Aday Adayı Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında dünyanın önemli bir sorunu haline gelen çevre kirliliği hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Çevreci bir yaklaşımla değerlendirmeler yapan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, “Ekonomi biliminin yegane amacı, bugünkü kuşağın ihtiyaçlarını gelecek kuşakların ihtiyaçlarını bozmadan karşılama olan sürdürülebilir kalkınmadır” dedi.

Çevrenin bütün canlıların yaşamında önemli bir rol oynadığını ifade eden Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme gibi faktörlerin çevre kirliliğinin artmasında önemli bir etken olduğunun altını çizdi.

Çevre sorunları özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren Dünya gündemini işgal eden büyük sorunların başını çektiğini ifade eden Savaşan, nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşmenin hızlanması gibi faktörler dolayısıyla çevreye bırakılan atıkların miktarında ve türlerinde artış olduğunu anlattı.

“ÇEVRE KİRLİLİĞİ SADECE BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL”

Çevre kirliliğinin başlıca hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği olarak karşımıza çıktığını belirten Savaşan, çevre sorununun sadece Kıbrıs’ta yaşanmadığını, bu sorunun dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Çevre sorunlarının artması çevre kirliliğinin boyutlarını katı atık kirliliği olarak şekillenen yerel kirlilikten, asit yağmurları olarak şekillenen bölgesel kirliliğe ve küresel ısınma ve ozon tabakasının delinmesi olarak ortaya çıkan küresel kirlenmeye genişlettiğini ifade eden Ahmet Savaşan, çevre sorunlarının insanlar ve diğer canlılar üzerindeki ciddi tehditlerinin her geçen gün arttığını söyledi.

ÇEVRE SORUNLARI ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR

Çevre kirliliğinin canlılar üzerinde meydana getirdiği hastalıkların belli başlıları arasında astım, kronik bronşit gibi çeşitli solunum yolu hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları, çeşitli kanser ve göz hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, işitme bozuklukları ve stres olduğunu kaydeden Savaşan, bu hastalıkların çoğu zaman insanlar, bitkiler ve hayvanlarda ölümle sonuçlanabileceğine de vurgu yaptı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAVRAMI ÖNEM KAZANIYOR

Çevre kirliliğinin boyutlarının ve zararlı etkilerinin artmasının kalkınma ve büyüme çabalarında çevre konusuna olan duyarlılığı artırdığını anlatan Ahmet Savaşan, bu çabaların özellikle gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye düşürmeden bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamak olarak ifade edilen “sürdürülebilir kalkınma” kavramının gerek ulusal ve gerekse uluslararası boyutta önem kazanmasına neden olduğuna dikkat çekti.

“GEZEGENE GÖRE HAYATIMIZI BİÇİMLENDİRMELİYİZ”

2050’de mevcut üretim ve tüketim alışkanlıklarının devam etmesi ve nüfusun 9,6 milyara ulaşması halinde, yaşamımızı sürdürebilmek için üç gezegene ihtiyaç duyulacağının hesaplandığını anlatan Savaşan, sağlıklı bir gelecek için en iyi stratejinin, gezegenin sınırlılığı içinde yaşamı biçimlendirmek olduğunu söyledi.

“GEZEGENİN KURALLARINA UYARSAK REFAH İÇİNDE YAŞAYABİLİRİZ”

Başta turizmde olmak üzere hayatın her alanında sürdürülebilirliğin ancak sağlıklı bir çevrede mümkün olabileceğinin altını çizen Savaşan, dünyanın sağlıklı geleceğinin kaynakları gezegenin sunabileceklerinin sınırlarını bilerek tüketmekten geçtiğini ifade etti.

Devletlerin politikalarını bu gerçekler temelinde gözden geçirmesi ve önlemler almasının kaçınılmaz ve hayati bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Savaşan, “Gezegenin kendini yenileme kapasitesi içerisinde eğer onun kurallarına uyarsak hep beraber sürdürülebilir bir toplum yaratabilir ve bu toplum içerisinde mevcut tüketim kültürümüzü yeniden tanımlayarak refah içinde yaşayabiliriz” dedi.

“İSTESEK DE İSTEMESEK DE SİYASET İNSANLIĞIN KADERİNİ ÇİZİYOR”

UBP’den Lefkoşa Milletvekili aday adayı olduğunu da açıklayan Ahmet Savaşan, siyasetin hayatımızın her alanına nüfuz ettiğini belirterek, “Biz siyasetle ilgilenmesek de o bizimle ilgilenmeyi ihmal etmiyor ve bizi çepeçevre kuşatıyor. Bu kadarla da kalmıyor; siyaset, sadece bireyler olarak bizim değil toplumların, ülkelerin ve bütün insanlığın kaderini çiziyor, dünyanın dengesini belirliyor” dedi.

Ülkelerin müreffeh yarınları için, siyasetin, erdemli, bilgili kişilerin mutlaka aktif rol almasını gerektiren kutsal ve seçkin bir bilim ve sanat olduğunu belirten Ahmet Savaşan, turizm, sağlık ve eğitim alanlarında 20 yıla yakın bir süredir gerek yurt içinde gerekse de uluslararası alanda topluma hizmet için çalıştığını, görev verilirse bu alanlardaki hizmetlerini meclis çatısı altında sürdürmek istediğini ifade etti.