Otel ve lokantaların belgelendirilmesinde önemli değişiklik

resmi gazete

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, lokantalar ikinci ve birinci sınıf olarak sınıflandırılacak, ancak müstakilen belgelendirilemeyecek.

Turizm belgesi, kendi tür ve sınıfı için zorunlu asgari nitelikleri sağlayan birden fazla tür veya sınıfın bir araya gelerek oluşturdukları tesislere verilebilecek. Özel mülkiyete konu taşınmaz üzerinde yer alan turizm kompleksleri, turizm kentleri ve tatil merkezleri kapasitesindeki apart ünitelerin, tatil siteleri, butik tatil villaları ile müstakil apart otellerin tamamında ve kamu taşınmazı üzerinde yer alan bu tür tesislerde oda kapasitesinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla ayrı ayrı odalar üzerinde üçüncü şahıslar lehine kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilebilecek. Tahsisli taşınmaz üzerinde yer alan tesisler hariç, günübirlik tesisler müstakilen ve müstakil yeme-içme tesisleri özel tesis olarak belgelendirilemeyecek.

KAT MÜLKİYETİ AYARI

Tapuda orman vasfıyla kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan tesislerde kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilemeyecek. Bu taşınmazlar hariç, devre mülk tesis edilebilecek. Konaklama tesislerinin tamamı devre tatil sistemi ile işletilebilecek. Kat mülkiyeti veya kat irtifakına konu tesislerde, “tesisin turizm tesisi olarak fiziki bütünlüğünün korunacağına ilişkin sözleşme” tapu ekinde yer alacak. Tescilli kültür varlığı niteliğindeki yapılarda yer almayan özel tesislere, tatil sitelerine, butik tatil villalarına, müstakil apart otellere ve pansiyonlara turizm yatırımı belgesi verilemeyecek.