Ambalajlı sular hakkında yeni açıklama: Güvenle tüketin!

Yapılan analizler sonucu zararlı oldukları iddia edilen ambalajlı içme suları hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan “Vatandaşlarımız ambalajlı suları güvenli şekilde tüketebilir” açıklaması geldi.

Bursa Teknik Üniversitesi’nden dört akademisyenin gerçekleştirdiği “Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi” ile Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin ambalajlı su raporu sonuçlarını değerlendiren Sağlık Bakanlığı ve Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER); hazırlanan bu raporların hiçbir bilimsel karşılığının olmadığını ifade etti.

Söz konusu raporlarda ortaya çıkan sonuçlar vatandaşları endişeye düşürmüş, bu nedenle ambalajlı içme sularının güvenirliliği için denetimlerin sıkılaştırılması ve standart dışı firmaların ruhsatlarının iptal edilmesi istenmişti.

Tüm bunların üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER)’den yanıt gecikmedi. İşte “Vatandaşlarımız ambalajlı suları güvenli şekilde tüketebilir” diyen Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

İKİ AŞAMALI SÜREÇTEN SONRA RUHSAT VERİLİYOR

“Ambalajlı sular, söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda, tesis ve üretim izni olmak üzere iki aşamalı süreci içeren prosedür çerçevesinde ruhsatlandırılmaktadır. Bu süreç içerisinde suyun hem kaynağından hem de üretim yerinden su numuneleri alınarak adı geçen mevzuatta belirtilen kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve radyoaktivite parametreleri yönünden Bakanlıkça yetki verilen laboratuvarlarda analizleri yapılmaktadır. Bu analizlere arsenik, kurşun, cıva, kadmiyum, baryum ve bakır gibi ağır metal parametreleri de dâhildir.

PARAMETRELER UYGUN ÇIKTI

Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış olan tüm su markalarının gerek piyasa denetimlerinde alınan, gerekse imalathane denetimlerinde alınan son 3 yıllık (01.01.2016 -10.01.2019) veriler incelenmiş, yapılan toplam 41 bin 458 analizin tamamının kurşun ve baryum parametreleri açısından mevzuat limitlerine (Kurşun 10 μg/L, Baryum 1000 μg/L) uygun olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu haberlerde ölçüldüğü belirtilen baryum ve kurşun değerleri mevzuat limitleri içerisinde olup denetleme ve kontrol süreçleri Bakanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.

Vatandaşlarımız, Bakanlığımız tarafından üretim izni verilen ve denetimleri yapılan ambalajlı suları güvenli şekilde tüketebilir.”

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin hazırladığı raporun hiçbir bilimsel karşılığı olmadığını ifade eden SUDER’in konuyla ilgili yaptığı açıklaması ise şöyle:

SIKI DENETİM VARKEN GAYRİ RESMİ YÖNTEMLERLE HAREKET EDEMEZLER

“Sağlık Bakanlığı, sık aralıklarla ambalajlı su işletmelerine yönelik sıkı bir denetim sistemi uygulamaktadır. İşletmelere bu kadar sıkı denetimlerin uygulandığı bir ortamda firmaların gayri resmi yöntemlerle hareket etmesi mümkün değildir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş tüm ambalajlı sular güvenle tüketilebilir niteliktedir.

Yazıda referans verilen Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi adlı sivil toplum kuruluşunun hazırladığı ve “Türkiye Ambalajlı Su Raporu” ise bilimsel bir zemine dayanmamaktadır.”

İçme suyu diye resmen zehir içiriyorlar!