Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi kuruldu

Last Updated on 28 Mayıs 2021 by Turizm Günlüğü

18 Mayıs 2021 tarihinde TÜRSAB, TÜROFED, TTYD, TUREB, TÖSHİD, TURYİD ve TUADER’in katılım ve destekleri ile kurulan, Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi’nin Yönetim ve İcra Kurulu belirlendi.

Seyahat ve turizm endüstrisinin önde gelen kuruluşları bir araya gelerek Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi oluşturmak için iş birliği protokolü imzaladı.

18 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen çevrimiçi basın toplantısında konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya şu açıklamalarda bulundu:

TURİZMDE KÜRESEL YARIŞ BAŞLADI

“Turizm; ekonominin çarklarını harekete geçiren, 50’den fazla sektöre iş olanağı sağlayan, istihdam yaratan, ülkeler için döviz girdisi oluşturan, tüm bu özellikleriyle çok stratejik bir sektör.

Geldiğimiz noktada, dünya turizminde taşların yerinden oynadığına, rekabet zemininin yepyeni bir seviyeye taşındığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Aşılanmanın, vaka sayılarının, devletlerin uyguladıkları seyahat sınırlandırmalarının belirleyici olduğu, uluslararası rekabetin hiç olmadığı kadar keskin bir hal aldığı, turizmdeki küresel yarışın yeniden başladığı bir döneme giriyoruz. Bu yarıştan önde çıkmak ise değişen şartların doğru biçimde analiz edilmesi ve yapılan bu analizler ışığında çağın gereklerine uygun turizm stratejileri geliştirilmesiyle mümkün olacak. Bu kriz ve keskin rekabet döneminde en ufak bir hata yapma lüksümüz yok. Birlikten güç doğar atasözümüzün anlamındaki güç kendini hatırlatıyor.

SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA DESTEK OLACAK

Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi’ni, bu gerçeklerden hareketle ülkemizde turizm sektörüne yönelik uygulanacak politika, plan ve girişimlere sektörün ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak amacıyla hayata geçiriyoruz. TURSAM; turizm sektörüne ilişkin tüm verilerin, sektör ve akademi iş birliğiyle doğru ve şeffaf biçimde derlenerek analizlerinin yapılmasını, elde edilen veriler ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesi sağlayacak. Bu çatı altında gerçekleştirilecek olan tüm çalışmalar, periyodik olarak kamuoyu ve turizm sektörü paydaşlarımızla da paylaşılacak.

YENİ TURİZM ÜRÜNLERİ

TURSAM’ın; kısa, orta ve uzun vadeli turizm hedeflerinin belirlenmesi noktasında devlet politikalarına katkı sunmanın yanında turizm sektör bileşenleri ile akademik camia arasında, köprü niteliğinde bir yapı oluşturarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara kapı aralayacağına inanıyoruz. Bu çerçevede TURSAM’ın dünya genelinde değişen tüketici davranışlarına mercek tutarak yeni turizm ürünleri geliştirilmesi konusunda sektörümüze yön göstermesini de bekliyoruz. Eminim ki Türk turizmini dünya turizm liginde en üst basamaklara taşıyan, turizmi bugünlere getiren sektörümüzün paydaşları, yeniden güç birliğiyle bu zorlu süreci de atlatacak ve ülkemiz, milletimiz için canla başla çalışmaya devam edecektir. Bilimin ve ortak aklın ışığından ayrılmayacağız.

Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi’nin turizm sektörümüzün geleceğine ışık tutacak çalışmalara da imza atmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. TURSAM’ın sektörümüze ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

ANALİZLER, İSTATİSTİKLER, ARAŞTIRMALAR, RAPORLAR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) , Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD), Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER)’in iş birliği ile oluşturulan “Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi” sektörün ihtiyaç duyduğu rakip ülke analizleri, istatistiki bilgiler, strateji çalışmaları, akademik araştırmalar ile yıllık turizm raporunun hazırlanması gibi çalışmalara imza atacak.

AMAÇ VE FAALİYETLER

Ülkemizde turizm sektörüne yönelik yapılacak;

 • politika
 • plan
 • girişimlere destek olmaktır.

Bu doğrultuda;

 • Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve şeffaf verilerin sektör ve akademi iş birliğiyle derlenerek analizlerinin yapılması,
 • Veriler ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesi,
 • Tüm çalışmaların periyodik olarak kamuoyu ve paydaşlara sunulması amaçlanmaktadır.

Faaliyetler

 • Sektöre yönelik öngörü ve strateji çalışmalarının yapılması,
 • Turizmde rakip ülkelerin analizlerinin yapılması,
 • Yüksek lisans ve doktora tezleri ile diğer akademik çalışmaların sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi,
 • Bu çalışmalar için yürütülen alan araştırmalarına TURSAM üyesi Sivil Toplum Kuruluşlarının desteğinin sağlanması,
 • Üniversite-sektör işbirliği ile projeler geliştirilmesi ve bu projelerin fon sağlayıcı kuruluşlara sunulması,
 • Üniversite-sektör işbirliklerinin koordinasyonu, bu amaçla kongre, seminer, çalıştay gibi organizasyonların gerçekleştirilmesi,
 • Hazırlanacak internet sitesi aracılığıyla turizmin bileşenlerine dair tüm istatistik ve araştırmaların kullanıcıların hizmetine sunulması,
 • Sektörün tüm bileşenlerinin çalışma alanlarını kapsayan, Türkçe ve İngilizce dillerinde yıllık, üç aylık ve daha kısa süreli raporlar hazırlanmasıdır.

ORGANİZASYON YAPISI

YÖNETİM VE İCRA KURULU

İŞBİRLİĞİ YAPILMASI PLANLANAN KURULUŞLAR

 • Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, ilgili Bakanlıklar
 • Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı
 • Valilikler
 • Belediyeler
 • İlgili diğer STK’lar
 • Üniversiteler
 • Araştırma Kuruluşları
 • Uluslararası Kuruluşlar
 • Medya Kuruluşları

MERKEZ OFİS:

 • ANKARA
 • GEREKTİĞİNDE TÜM KURULUŞLAR OFİS VE PERSONEL DESTEĞİ SAĞLAYACAKLARDIR.

ÇALIŞMA SAHASI:

 • ULUSLARARASI
 • ULUSAL
 • BÖLGESEL
 • YEREL

Ortaklar arası iş birliği süresi: Öngörülen işbirliği süresi en az 5 (beş) yıldır.