Turizm eski Bakanı’ndan öneri: Sektör “Turizm Meclisi” altında toplanmalı!

Last Updated on 8 Haziran 2017 by Turizm Günlüğü

Yaşananlar, Turizm sektöründe yeni yapılanmaya vesile olmalı diyen Eski Turizm Bakanlarından Bülent Akarcalı, “Kriz döneminde sektör Hükumetten talepte bulunup, çare beklemekten başka bir şey yapmadı. Sonuç veren; etkileyici, krizi kısmen de olsa hafifletici ciddi girişim geliştiremedi” dedi.

Eski Turizm Bakanlarından Bülent Akarcalı’nın açıklamaları şöyle devam ediyor:

Türk turizmi ağır bir travma geçirmiş bir kişinin yoğun bakıma alınarak uzun bir tedaviden geçmesi gibi ele alınmalıdır. Krize rağmen bir araya gelmesini beceremeyen bir sektörün, bir kurumsallaşmaya gitmeden sorunların üstesinden gelmesi zor ve zaman alıcıdır.

Böyle bir kurumsallaşmanın çok başarılı bir örneği vardır:
– İhracatçının her konuda tek temsilcisi, Devletle olan her konuda muhatabı TİM’dir.
– Turizm sektörünün ise böyle bir kurumsal tek bir temsilcisi yoktur.

ÖNCELİKLE;
Tüm sektör bileşenlerini (Seyahat acenteleri, Otel Yatırımcıları, Otel İşletmecileri, Restoran ve Eğlence yerleri İşletmecileri, Rehberler, Uçak – Büyük Otobüs şirketlerini, Demiryollarını) kapsayan bir ÇATI ÖRGÜT kurulmalıdır.
Bunun adı TÜRK TURİZM MECLİSİ olabilir.

Ayrıca Sektör’ün, geçmişte böyle bir girişimi önleyen , TOBB’un hiç bir katkı sağlamayan hegemonyasından kurtulup, Ticaret odalarına yalnız para ödeyip hizmet alamayan üyeler konumundan çıkıp kendi yöneteceği bir yapıya ihtiyacı vardır.

Bunun yanında Turizm Sektörünü;
–diğer Bakanlıkların,
— Devlete bağlı kuruluşların
— Belediyelerin,
Turizm Sektörünü sağmal inek kabul edip, gasp edercesine aldıkları, çoğu haksız fahiş, inanılmaz sayıda vergi, harç, yükümlülük, ceza vs. uygulamaları üzerine eğilip, çoğu haksız ve gereksiz mali yükten kurtarılması gerekir

Türk turizm sektörünün;
— Yalnız tesis yapımıyla yetinmesi,
— Acentelerimizin yurt dışından turist getirmekten çok yurt dışına Türk turistleri götürmeyi tercih etmeleri,
— Uluslararası çapta çalışacak tur operatörlerine dönüşmemesi,
— Sektörün tek çatı altında toplanmaması,
— Otel sahipleri, otel işletmecileri, lokanta, gazino ve eğlence yerlerinin seyahat acenteleri, rehberlerin ayrı telden çalması, krizle karşılandığında sektörün güçlü bir şekilde tek ses halinde gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında gerekli yerleri muhatap olmasını engellemiştir.

Sektörün Türkiye İhracatçılar Meclisini örnek alıp bir Türkiye Turizmciler Meclisi kurmak ve Türk İhracatçılarının yaptığı gibi malını satmak için didinip çalışanları örnek alması ve kendi pazarını kendi yaratmasıdır.

Sürekli devletten aldığı teşviklerle büyüyen sektör, bu gibi durumlarda reşit hale geldiğini anlamalı tesislere yapılan milyarlarca dolarlık yatırımlar yanında pazarlamaya da ciddi yatırım yapması gerektiğini anlamalıdır

Bülent Akarcalı / Eski Turizm Bakanı