Turizm sektöründe istihdam yüzde 80 oranında artırılacak!

Last Updated on 12 Ağustos 2017 by Yaşar Çelik

Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan Ulusal İstihdam Stratejisi ile Türkiye’nin büyüme ve gelişme eğilimleri de dikkate alınarak, turizm, inşaat, finans, bilişim, sağlık, tarım, tekstil ve hazır giyim sektörlerine ilişkin istihdam stratejileri belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi ile bilişim, finans, inşaat, sağlık, tarım, tekstil ve hazır giyim ile turizm güncel sektörlerinde 2023’e kadar istihdamın artırılması, kayıt dışı istihdamın ise azaltılması hedefleniyor.

Alternatif turizmin desteklenmesi yoluyla mevcut istihdam imkanları geliştirilecek

Buna göre, bilişim sektöründe sektöre yönelik iş gücünün niteliği geliştirilecek, girişimcilik teşvik edilecek. Toplumsal ve kültürel alanda bilişim teknolojileri kullanma ve değişim sürecine uyum becerileri geliştirilerek sektördeki istihdam artırılacak. Sektör ile ilgili gerekli piyasa düzenlemeleri de yapılacak.

400 bin turizm çalışanı meslek içi eğitimden geçirilecek

Turizm sektöründe de esnek çalışma şartlarının uygulanabilirliğinin artırılması, nitelikli iş gücü talebinin karşılanması ve alternatif turizmin desteklenmesi yoluyla mevcut istihdam imkanları geliştirilecek. 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar turizm sektöründe istihdam yüzde 80 oranında artırılacak. 2023 yılına kadar 400 bin turizm çalışanı meslek içi eğitimden geçirilecek, 500 bin kişiye sektöre yönelik iş gücü yetiştirme eğitimi verilecek. Kayıt dışılık 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılacak.

2023 yılı vizyonu ile hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi, üçer yıllık dönemleri kapsayan ve her yılın sonunda güncellenecek eylem planları aracılığıyla hayata geçirilecek.