Beyoğlu’nun tarihi simgesi için karar çıktı!

Birçok sanatçıya, filme ev sahipliği yapan ve Beyoğlu’nun en eski binalarından biri olan Doğan Apartmanı, yanına yapılması istenen inşaat nedeniyle zor günler geçiriyor.

Tarihi binanın yanında bulunan 145 ada, 58 parselde yapılmak istenen projeye Koruma Kurulu’ndan onayı çıktı. İnşaat ruhsatı veren Beyoğlu Belediyesine ise apartman sakinleri dava açtı.

Belediyenin kararına karşı İstanbul İdare Mahkemesi’nde dava açan apartman sakinleri yapılması planlanan projenin apartmana zarar verebileceği konusunda ‘korunması gerekli sivil mimari’ örneği olarak idari işlemlerin iptalini talep etti.

Diken’de yer alan haberin devamı ise şöyle:

“İlk kararından davalı idarelerin cevaplarını alıncaya kadar geçici yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, davalı idarelerin yaptığı itirazları reddederek; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde davaya konu taşınmaz ve etrafında bulunan tescilli yapılar yönünden telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durdurulmasının devamına karar verdi.

Karara ilişkin Diken’e konuşan Gülcan Kartal Bağat, “Dava konusu işleme dayanılarak yapılacak inşaat, Doğan Apartmanı’nın özgün pencerelere sahip nitelikli bir cephesini kapatacaktı. Neyse ki şu an alınan karar Doğan Apartman sakinlerine rahat bir nefes aldırdı” dedi.”