Turizm mezunları sektöre neden küsüyor?

Son Güncelleme Tarihi

Bugünlerde tüm turizm camiasının ortak bir problemi olan ‘Kalifiye Personel’ sorununu değerlendiren Turizm & Etkinlik Yönetimi Danışmanı Mertcan Tekin, turizm yatırımcısının yetiştirilecek personel yerine hazır sektörde yetişmiş adayları tercih etmesi yeni mezunların sektöre küstürülmesi anlamına geldiğini belirtiyor.

Genç bir turizmci olan ve uzun yıllar turizmci gençlerin sorunlarıyla da uğraşan Mertcan Tekin’e göre, yeni mezunların “tecrübe” dolayısıyla sektörde yer bulamadığını ve böylece gençlerin yüzde 60’a yakınının mezun olduğu alanda çalışmadığını ifade etti.

Tüm sektör yöneticileri ve insan kaynakları uzmanlarının personel eksikliğinden ve çalışan devir hızının yüksek olduğundan şikayetçi olduğunu söyleyen Turizm & Etkinlik Yönetimi Danışmanı Mertcan Tekin, Uzak Doğu ülkelerinden personel ithal etmenin çözüm olarak masada durduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

TURİZM MEZUNLARININ YÜZDE 60’I İSTİHDAM EDİLMİYOR

“Turizmci gençler başka sektörlere yöneliyor. Bunun sebebi ise, mezun olduktan sonra iş arayan gençlerin sektöre küstürülmesi. Turizm fakültesi mezunlarının başvurdukları pozisyonlarda “tecrübe” dolayısıyla yer bulamadıkları için, mezun olduktan sonra uzun bir süreyi işsiz olarak geçiriyor. Turizm Fakültesi mezunlarının yüzde 60’a yakını sektörde istihdam edilmiyor. Turizm yatırımcısının yetiştirmek ve eğitmek üzere personel almak yerine hazır sektörde yetişmiş adayları tercih etmesi, gençlerin sektörden uzaklaşmasının temel sebeplerden bir tanesi.

OKULLARDAKİ DEVAMSIZLIK HAKKI PRATİK YAPILMASINI ENGELLİYOR

Öğrenciler okuldan aldıkları teorik eğitimle yetiniyorlar. Eğitim dönemlerinde sektörde çalışmak öğrencilere zor geliyor, hem okul hem işi bir arada götüremeyebilirim kaygısı oldukça ağır basıyor. Bu kaygıların oluşma sebeplerinden biri de, turizm eğitimi veren kurumların öğrenciye devamsızlık hakkı tanımıyor olması. Çalışan bir öğrencinin teorisini öğrendiği işi pratik etmesi için sektörde yeni bir staj mantalitesi oturtmak gerekiyor. Turizm sektöründe başarılı olmak için not ortalaması hiç bir işe yaramıyor. Bunu gençler mezun olduktan sonra anlıyor, ancak iş işten geçmiş oluyor. Yüksek diploma notuna sahip öğrenci okuldan çıkıp hayata atılınca karşısında “tecrübesizlik” duvarı çıkıyor. Okulda edindiği teorik bilgiler, en fazla sektör sistematiğini ve strateji geliştirmeyi öğrettiği için umutsuzluğa kapılıp, sektörden uzaklaşıyor.

ÖĞRENCİ İLE SEKTÖR ARASINDA KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRMEK ŞART!

Eğitimcilerin çoğu çalışan öğrencileri teşvik ediyor ancak bu durumlar maalesef istisna. Gençleri cesaretlendiren çok kıymetli hocalarımız mevcut olsa da, cesaretlendirmenin ötesinde sektörle arasında köprü olabilmek gerekiyor. Bu köprüyü sektör profesyonelleri, kurumlarla iş birliği yaparak inşaa edebilecekler.

İSTİHDAM SORUNU 5 YIL İÇİNDE ÇÖZÜLÜR

“Sektör yöneticilerinin, öğrencileri ve yeni mezunları geleceğe yatırım olarak görüp, yetiştirmek için işe almaları kalifiye personel sorununu 5 sene içerisinde çözümleyecektir. Öğrencilerin ve mezunların etkin bir network oluşturmaları, sektörün de yeni mezunlara karşı ön yargısını yok etmeleri gerekiyor. Ortak yolu bulmak kolay” diye konuşan Tekin, bunun yapılacak çalışmalarla daha kolaylaştırabileceğinin altını çizdi.

“Türkiye, sağlık turizmindeki fırsatları iyi değerlendirmeli”