2018 yılı Turistik Tesis Birim Maliyetleri belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce turizm yatırımcılarından tahsil edilmesi gereken bedellerinin tespiti için yapılacak işlemlerde esas alınacak birim maliyetlerine ilişkin liste yayınlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce yayınlanan karar ve liste şu şekilde:

“2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca turizm yatırımcılarından tahsil edilmesi gereken bedellerinin tespiti için yapılacak işlemlere esas olmak üzere, Bakanlığımızca turistik tesisler için belirlenen 2018 yılı birim maliyetlerine ilişkin liste aşağıdaki gibidir.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce yayınlanan liste…