Sağlık turizminde hedef: 2023’te 2 milyon hasta 20 milyar dolar gelir

Sağlık turizmi; yarattığı katma değer, istihdam ve döviz geliri bakımından Türkiye ekonomisinde son 20 yılda önemli atılım gösteren sektörlerden biri haline gelmiş durumda. Son yıllarda Ortadoğu’nun adeta sağlık merkezi haline gelen Türkiye, 2023 yılında 2 milyon hasta ve 20 milyar dolar gelir hedefliyor.

Türkiye; termal kaynakları başta olmak üzere dört tarafı denizlerle çevrili, kumsalları olan, özellikle Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylaları ile eşsiz bir doğaya sahip. Ayrıca dünya tarihinden miras kalan eserleriyle dünyanın göz bebeği olan yerlerin başında geliyor. Bu açıdan Türkiye sadece medikal turizm açısından değil; termal turizm, spa-wellness, yaşlı ve engelli turizmi gibi birçok sağlık turizmi alanına hizmet verebilecek alt yapıya sahip ülkelerin başında geliyor. Araplar en çok saç ekimi, plastik ve estetik cerrahi, onkoloji, kadın doğum, göz, iç hastalıklar, çocuk sağlığı hastalıkları, ortopedi, genel cerrahi alanlarında Türkiye’yi ziyaret ediyor. Türkiye Sağlık Turizm Derneği Genel Sekreteri ve Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu tarafından verilen bilgilere göre; Türk turizminin uluslararası turizm geliri içindeki payı; 2000 yılında yüzde 1,6 iken, 2011 yılında bu oran yüzde 2,2’ye ulaşmıştı. Aynı dönemde yabancı turist sayısı 10,4 milyon kişiden,31,5 milyon kişiye çıkarken, turizm geliri ise 7,6 milyar dolardan 23 milyar dolara yükselmişti. 2015 yılında Türkiye’yi 41 milyon 617 bin 530 2016 yılında, 32.6 milyon turist, 2017 yılında ise Turizm Bakanlığı verilerine göre 32 milyon 79 bin 527 turist geldi ve ülkemiz dünyada en çok turist kabul eden ülkeler sıralamasında ilk 10. sırada yer aldı. Sağlık Turizm alanında da önemli gelişme kat etti. 2008 yılında 74 bin 093 olan uluslararası hasta sayısı, 2015 yılında 392 bin 950’a çıkmış olup, bunların yüzde 56’sı turistin sağlığı kapsamında, yüzde 44’ü ise medikal turizm kapsamında yer aldı. Bu sayının 2018 yılında 750 bin olması hedeflenmekte. Büyüme hızı en yüksek turizmi türü olan sağlık turizminin yıllık büyüme hızı yaklaşık yüzde 20 civarındadır.

Alwali Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Arif İncegül.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİ, SAĞLIK VE TURİZM ALANINDA BÜYÜK HEDEFLERİ VAR

Alwali Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Arif İncegül: “Son 10 yıl içerisinde Türkiye’de sağlık turisti sayısının arttığını görüyoruz. 10. Kalkınma Planı hedeflerine göre; Türkiye’nin orta vadede medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olması ve 150 bin yabancı turistin ülkemizi ziyaret etmesi ve 750 milyon dolar gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.Ayrıca 10. Kalkınma planına göre medikal turizmden 5,6 milyar dolar,2023 yılında ise milyon hasta ve 20 milyar dolar gelir hedeflenmektedir. Yabancıların sağlık hizmeti kalitesi, klinik başarı, Türkiye’nin ulaşım yardımı, doktorla iletişim, hekimlerin deneyimi ve maliyet vb. konularına büyük önem atfettikleri ve hastanenin performansından benzer oranda tatmin oldukları görülmüştür. Türkiye’yi tercih etmelerinde önemli olan bir diğer neden ise, tedavi masraflarının çoğunlukla kendi ülkelerindeki fiyatlardan çok daha düşük olmasıdır. Ayrıca coğrafi konumu açısından ulaşılabilirliği kolay olması sağlık turizmi açısından avantaj sağlamaktadır. Alwali olarak bir bakıma Sivil Toplum Kuruluşu misyonu üstlenmiş durumdayız. Türkiye’nin ekonomi, sağlık ve turizm alanında büyük hedefleri var. Alwali, ülkemizin bu hedeflerine ulaşması için önemli adımlardan biri olacak” diyor.