Cumhurbaşkanı, yeni turizm bakanının görev ve yetkilerinde düzenleme yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Son Güncelleme Tarihi

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunulacak.

YENİ DÜZENLEME

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkileri arasına, ‘yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflar dışında, asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunmak’ da eklendi.

ESKİSİ

Önceki görev tanımında olduğu gibi ‘Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak’ görevini üstlenecek Bakanlık, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirme, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunma, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirme ve işbirliği yapma konusunda çalışmalar yürütecek.

BAKANLIĞIN DİĞER GÖREV VE YETKİLERİ

‘Tarihi ve kültürel varlıkları korumak. Turizmi, milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak. Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek. Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapma ve yaptırmak. Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkan ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek.’

Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy