“Gümüş ekonomi” için yapılması gerekenler nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Gümüş Ekonomi” kapsamında değerlendirdiği yaşlı nüfus için yapılması gerekenleri sıraladı.

Dünya genelinde 60 yaş ve üzeri nüfusun 2030 yılında 1.4 milyara ve Türkiye’de 15 milyona ulaşacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “gümüş ekonomi” kapsamında değerlendirdiği yaşlı nüfus için yapılması gerekenleri sıraladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilki düzenlenen 1. Yaşlılık Şurası’nın sonuç bildirisini açıkladı.

Bildiride dünyada, 60 yaş ve üzeri nüfusun 2030 yılında 1.4 milyara ve Türkiye’de 15 milyona ulaşacağı, genel nüfus içindeki oranının katlanarak Dünya’da yüzde 32’ye, Türkiye’de ise yüzde 16’ya yükseleceği belirtildi.

Milliyet’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre aktif yaşlanmayla ilgili önerilerin de yer aldığı bildiride, sayıları gün geçtikçe artan yaşlı nüfusun G20’nin ilkeleri arasında yer alan “Gümüş Ekonomi” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

DİJİTAL YETKİNLİKLER

 • Bakanlık tarafından açıklanan bildiride, şu öneriler yer aldı:
 • Yaşlılıkta sık görülen kronik hastalıkların önlenmesi, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, yaşlıların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için gereken çalışmalar yapılmalı.
 • Aktif yaşlanma için psiko-sosyal iyilik halinin geliştirilmesi ile beslenme ve fiziksel aktiviteyi kapsayan davranışların kazandırılmasına için çalışma yapılmalı.
 • Yaşlıların bağımsız yaşamlarının desteklenmesi için yaşam boyu öğrenme fırsatları oluşturulmalı, yetenekleri geliştirilmeli, aktif yaşlanma desteklenmeli.
 • Yaşlıların toplumsal hayata etkin katılabilmeleri için dijital uygulamalar yaygınlaştırılmalı.
 • Kamuya açık alanlar erişilebilir hale getirilmeli.
 • Kuşaklar arası dayanışmanın desteklenmesi için faaliyetler planlanmalı.
 • Yaşlıların yeni teknolojilere uyumunu sağlamak için dijital yetkinliklerini geliştirebilecek faaliyetler planlanmalı.
 • Toplumun sosyal, kültürel, ekonomik şartları göz önünde bulundurularak; en uygun finans modeli ile bakım güvence sistemi çalışmaları yapılmalı.
 • Bakım güvence sistemi kapsamında sağlık ve sosyal bakım bütünleşik planlanmalı ve uzun süreli bakım hizmet sunumunun sürdürülebilirliği sağlanmalı.
 • Uzun süreli bakım hizmetlerinden yararlanma kriterleri belirlenmeli, (günlük yaşam aktivitelerine dayalı bakıma muhtaçlık/ihtiyaçlık tanımı, evde ve kurumsal bakım hizmetlerine yönlendirilmesi vb.)

YAŞ DOSTU KENTLER YAYGINLAŞTIRILMALI

 • Yaşlısına bakım veren ailelere psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlanmalı.
 • Her bölgede yaş dostu kentler yaygınlaştırılmalı.
 • Yaşlı ihmal ve istismarı, yaşlı ayrımcılığı ile ilgili toplumda farkındalık çalışmaları yürütülmeli.
 • Yaşlı haklarına yönelik iyileştirici mevzuat yapılmalı.
 • Yaşlı iş gücünün sürdürülebilir istihdamının desteklenmesi, iş gücü piyasasının talep ettiği becerilerin korunması ve kazandırılması için programlar uygulanmalı.

İstatistiklerle Türkiye’de yaşlı nüfus