KDV Oranlarında Önemli Değişiklikler: Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete’de Yayımlandı

KDV Oranlarında Önemli Değişiklikler: Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayımlandı
KDV Oranlarında Önemli Değişiklikler: Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayımlandı

Last Updated on 27 Nisan 2024 by Turizm Günlüğü

27 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğle, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından duyurulan bu güncelleme, özellikle yiyecek ve içecek sektörünü etkileyecek düzenlemeler içeriyor. KDV Oranlarında Önemli Değişiklikler…

Madde 1: KDV Oranlarında Artış ve Yeni Düzenlemeler

26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin III/B-2.4. bölümünde yer alan KDV oranları güncellendi. Eski oranlar %8 ve %18 iken, yeni düzenleme ile bu oranlar sırasıyla %10 ve %20 olarak değiştirildi. Ayrıca, tebliğin çeşitli bölümlerine eklemeler yapılarak, gıda maddelerinin tüketim şekillerine göre uygulanacak KDV oranlarına açıklık getirildi.

Örnek Uygulamalar ve Açıklamalar

Yeni düzenleme, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için önemli değişiklikler içeriyor. İşletmeler, ürettikleri veya dışarıdan temin ettikleri gıda maddelerinin satışında belirlenen yeni KDV oranlarını uygulayacaklar. Tebliğde verilen örneklerle, hangi durumlarda %10 veya %20 KDV’nin hesaplanacağı detaylandırıldı. Örneğin, bir kahveci, kendi hazırladığı kahvelerle birlikte dışarıdan temin ettiği keklerin satışında %10 KDV uygulayacak. Benzer şekilde, bir lokanta yemek hizmetinin yanı sıra baklava satışında da %10 KDV hesaplayacak.

Madde 2: Yürürlük Tarihi

Bu tebliğ, yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek. İşletmelerin ve muhasebecilerin, bu değişikliklere göre hesaplamalarını güncellemeleri gerekecek.

Madde 3: Yürütme

Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek. Bu değişikliklerin tüm ilgili taraflarca dikkatle incelenmesi ve uygulanması önem taşıyor.

Bu düzenlemeler, özellikle pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecinde yiyecek ve içecek sektörüne yeni bir mali yapı sunmayı amaçlamaktadır.

KDV Oranlarında Önemli Değişiklikler: Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayımlandı
KDV Oranlarında Önemli Değişiklikler: Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete’de Yayımlandı

27 Nisan 2024 CUMARTESİ 

Resmî Gazete

Sayı : 32529

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 51)

MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.4.) bölümünde yer alan “(%8)” ibareleri “(%10)”, “(%18)” ibareleri “(%20)” şeklinde değiştirilmiş, aynı Tebliğin (III/B-2.4.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “1/1/2008 tarihinden itibaren” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bu işletmeler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduklarından buralarda imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışında %10 (alkollü içeceklerde %20) oranında KDV hesaplanır.

Örnek 1: (K) Kahvecisi, kendi hazırladığı kahvelerin yanında (T) işletmesinden temin ettiği keklerin de satışını yapmaktadır. Self-servis olarak hizmet veren işletmeye gelen müşteri sipariş ettiği kahvenin yanında ıslak kek satın almış ve işletmeye ait alanda oturmak yerine siparişlerinin paketlenmesini istemiştir. Ayrıca 100 gr Türk kahvesi çektirmiştir. Kafeterya ruhsatına sahip olan (K)’nın yaptığı bu satışların tamamında %10 oranında KDV hesaplanacaktır.

Örnek 2: (G) Lokantasında yemek yiyen müşteri (D), lokantadan ayrılırken 1 kg baklava satın almıştır. Lokanta, müşteriye vermiş olduğu yemek hizmeti ile baklava satışında %10 oranında KDV hesaplayacaktır.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışlar da aynı mahiyettedir.

Örnek 3: (A) Pastanesi, telefonla verilen sipariş üzerine imalathanesinde 8 kişilik doğum günü pastası hazırlamıştır. Müşteri pastanın ev adresine gönderilmesi yerine iş çıkışı pastaneye gelerek pastayı alacağını bildirmiştir. İş çıkışında sipariş pastanın yanında 1 kg kuru pasta ve 2 şişe limonata satın almıştır. Pastane işletme ruhsatına sahip (A)’nın sipariş suretiyle hazırladığı pasta ve yanındaki gıda satışlarında %10 oranında KDV hesaplanacaktır.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine masa, oturma yeri, tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunanların bu yerlerde yaptıkları gıda maddeleri satışları da 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırası kapsamındadır.

Örnek 4: Sahilde faaliyet gösteren (B) Büfe İşletmesi, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde büfesinin önüne yerleştirdiği masa ve taburelerde oturan müşterileri ile sahilde bulunan şezlonglarda denize girenlere tost, çay ve meşrubat satışı yapmaktadır. (B) Büfe İşletmesi, fiilen yiyecek ve içecek hizmetleri sunduğundan büfede hazırladığı tost ve çayın yanında dışarıdan hazır temin ettiği gıda maddelerinin satışında %10 oranında KDV hesaplayacaktır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.