İşte Türkiye’nin turizm geliri ve gideri

Last Updated on 11 Eylül 2017 by Yaşar Çelik

Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED tarafından hazırlanan turizm raporunda ülkemizin turizm geliri, 2016 yılında %29,7 düşerek 22,1 Milyar ABD Doları olarak gerçekleştiği belirtiliyor.

Raporun devamında şu bilgi ve verilere yer verilmiş: Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan elde edilen gelir, geçen yıla göre yakın rakamlara ulaşmıştır. Yalnız gelen yabancı sayısının %30,1 düşüşü, sadece yabancılardan elde edilen gelirin %37,1 oranında azalmasına neden olmuştur.

Türkiye’nin turizm gelirinin yıllara göre dağılımının aktarıldığı Şekil 1’de görüldüğü gibi, 2014 yılı turizm gelirleri karşılaştırıldığında 10 yılda %100,5 gibi büyük bir oranla büyüme yaşandığı görülmektedir. 2014 yılından sonra turizm gelirimizde düşüş yaşanmaktadır.

Şekil 1. Yabancı Ziyaretçi ve Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaş Ziyaretçi Turizm Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı

Şekil 2’de 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait yarıyıl turizm geliri grafiği, rakamlar ile verilmiştir. 2017 yılının Ocak-Haziran aylarına ait turizm geliri 8,78 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 oranında azalmıştır. Düşüşün başladığı 2015 yılının aynı dönemine göre 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait turizm geliri %30,3 düşüş göstermiştir.

Şekil 2. Yabancı Ziyaretçi ve Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaş Ziyaretçi Turizm Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı (İlk Yarıyıl)

2017 yılının ilk 6 ayına ait yabancı ziyaretçilerin ortalama harcaması 592 ABD Doları ve yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması 862 ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup genel ortalama harcama 641 ABD Doları olarak gerçekleşerek düşüş devam etmiştir.

Şekil 3’te yabancı ziyaretçilerin ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin ortalama harcamasının yıllara göre dağılımı aktarılmıştır.

Şekil 3. Yabancı Ziyaretçi ve Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaş Ziyaretçi Ortalama Harcamasının Yıllara Göre Dağılımı  Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

TURİZM SEKTÖRÜNÜN TEKSTİL ve OTOMOTİV SEKTÖRÜ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

2017 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen ülkemizin ihracat rakamı 77 milyar 452 milyon 592 bin ABD Doları, ithalat rakamı ise 108 milyar 323 milyon 531 bin ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 30 milyar 870 milyon 939 bin ABD Doları gerçekleşmiştir. Aynı döneme ait turizm gelirimiz 8 milyar 782 milyon 700 bin ABD Doları olmuştur. Diğer bir deyişle, turizm gelirimiz, dış ticaret açığımızın %28,45’ini karşılamıştır.

Tablo 15’te dış ticaret verisi ve turizm gelirinin yanı sıra otomotiv ile tekstil sektörünün ithalat ve ihracat rakamlarına yer verilmiştir.
Tablo 15. Türkiye, Tekstil ve Otomotiv Sektörünün Dış Ticaret Verileri ile Turizm Sektörünün Karşılaştırılması

Kaynaklar: (*) TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (*) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (*) TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Fasıllar GTİB-87 (*) TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Fasıllar GTİB-50-63

TÜRKİYE’NİN TURİZM GİDERİ

Türkiye’nin turizm gideri, 2017 yılının ilk 6 ayında 2,24 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %26,4 azalma göstermiştir.

Tablo 16’da turizm giderimizin aylara ve yıllara göre dağılımı aktarılmıştır.
Tablo 16. Türkiye Turizm Giderinin Aylara ve Yıllara Göre Dağılımı (Milyon $)

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü