Hükümetten turizm yatırımcılarına vergi ve faiz desteği

Bakanlar Kurulunun 2018/11651 numaralı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı” Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan karar hükümlerini Ekonomi Bakanlığı yürütecek.

Buna göre, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7 bin 500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 80’ine kadar olan kısmı için ödenecek faiz veya kar payı için bütçe kaynaklarından destek sağlanacak.

  • Faiz desteği tutarı, gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 20’sini geçemeyecek.

  • Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak üzere, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaksızın yatırım dönemi içinde başlanabilecek.

  • Sabit yatırım tutarı 100 milyon lira ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilecek.

  • Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf ve sağlıklı yaşam tesisleri ile günübirlik tesisler de desteklerden yararlanabilecek.

  • Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için bir yıl içinde teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en az yüzde 10’u oranında ya da asgari 5 milyon lira harcama yapılması gerekecek.

  • Ekonomi Bakanlığına yapılacak teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları asgari 7 bin 500 yatak kapasitesine ulaşılmasını müteakip topluca değerlendirilecek.

  • Yatırımların bitiş tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlenirken, mücbir sebep veya olağanüstü haller dışında süre uzatımı yapılmayacak.

  • Belirlenen şartların sağlanmaması durumunda düzenleme kapsamında fazladan verilen destekler ilgili kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacak.

  • “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı” PDF olarak indirmek için tıklayın: