Konaklama sektöründe “Check-Up” dönemi!

Son Güncelleme Tarihi

Türkiye ve CIS ülkelerine otel, turizm ve eğlence alanlarında nitelikli danışmanlık hizmeti veren TD Hospitality Consulting, konaklama sektörüne “Hotel Check-Up” danışmalık hizmeti ile farklı bir bakış açısı getiriyor.

Stratejik düşünmeyi uygulama ile birleştiren kurumsal Hotel Check-Up, otelinizin kalitesini ve karlılığını arttırarak, sürdürülebilir büyüme performansını koruyor.

Yönetimde hesap verebilirlik ve şeffaflık yaratma çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan Hotel Check-Up neden yaptırılmalı? İşte yanıtı:

– ‘Hotel Check-Up’ sadece finansal figürleri içermez, bir denetimden çok daha fazlasıdır. Otellerin güçlü ve zayıf yönlerini saptayarak, yeni hedeflere doğru yol alırken riskleri yönetmenizde ihtiyaca yönelik, yenilikçi ve pazar odaklı sürdürülebilir çözümler üreterek daha rekabetçi olmanıza yardımcı olur.

– Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde; yönetim ve organizasyon yapısı, kalite-güvence sistemi, stratejik planlama, performans yönetimi, iç kontrol, teknolojik kapasite konularında iyileştirme gerektiren alanları belirler. İyileşmenin neden ve nasıl yapılması gerektiği hususunda akılcı öngörüler sunar.

– Dünya genelinde Uluslararası standartlarda hazırlanmış faaliyet raporları, oteller için bir anlamda kurumsal, şeffaf ve iyi yönetilen, hesap verilebilir şirket olmanın göstergesi olarak kabul ediliyor. Başka bir deyişle, resmi bir bağımsız denetim raporunu da içeren, faaliyet raporları ile şirketler değerini ve vizyonlarını kamuoyuna anlatacakları bir mecra geliştiriyorlar.

– Faaliyet raporu sonuçları ile genel ekonomik göstergeler, bütçe imkanları ve beklentiler göz önüne alınarak otellerin gelecekte faaliyetlerinde karşı karşıya kalabileceği risklerin en aza indirilmesine yönelik alınan etkin tedbirler, sadece geçmişe ışık tutan değil, otellerin geleceğine de ışık tutmaktadır. Böylece hesap verebilirlik ve şeffaflık adına somut bir adım atılmış olmaktadır.

Unutmayın ki erken teşhis otellerin de hayatını kurtarıyor.

TD’nin Sunmuş Olduğu Hizmetler:

Hotel Check-Up Gastronomi Danışmanlığı Pazar Araştırması & Fizibilite Proje Planlama, Geliştirme ve Koordinasyonu Konsept Geliştirme Otel Marka & İşletmeci Seçimi ve Sözleşme Müzakereleri
Varlık Yönetimi / Mal Sahibi Temsilciliği Otel Performans İyileştirme Gastronomi Danışmanlığı
Etkin Pazarlama, satış & Gelir Yönetimi Gastronomi Danışmanlığı