2019’da insan sağlığını tehdit edecek 10 tehlike

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization – WHO), 2019 yılında küresel anlamda sağlığı etkileyecek en büyük 10 tehlikeyi açıklayarak bu tehditlere yönelik 5 yıllık plan ve çözüm önerileri sundu.

Bulaşıcı hastalıklar, ilaca dayanıklı virüsler ve yaygın görülen ancak önlenebilir kalp ve akciğer hastalıklarının başı çektiği listede hava kirliliği, insani krizler ve aşı olmayı reddeden insanlar; 2019’da küresel anlamda insan sağlığını tehlikeye düşürecek tehditler arasında yer alıyor.

Sağlığı etkileyecek 10 tehlikeyi resmi Twitter hesabı üzerinden açıklayan Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2030 — 2050 yılları arasında küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan yetersiz besin, ishal, aşırı sıcaklık ve sıtma gibi rahatsızlıklar yılda fazladan 250 bin kişinin daha ölümüne neden olabilir. Diyabet, kanser ve kalp rahatsızlıkları dünya genelinde ölüm nedenlerinin ortalama yüzde 70’ini oluşturuyor.

İşte Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı 10 tehdit

Hava kirliliği ve İklim değişikliği
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Küresel grip salgını
Sağlıklı ve kaliteli yaşam koşullarından mahrum kalmak
Antimikrobiyal direnç (Aşı olmaya karşı direnç)
Ebola ve diğer ölümcül bulaşıcı hastalıklar
Yetersiz temel sağlık hizmetleri
Mikroplara karşı dayanıklılık
Dang (eklem ağrılı ateşli bulaşıcı hastalık)
HIV (AIDS)