Can Bekin yazdı: İş hayatında “Bireysel Kalite Yönetimi”

Can Bekin

Son Güncelleme Tarihi

İnsanlar arasında akıl ve davranış yönünden farklılıklar söz konusudur. Ancak insanın dünyaya açılan iki ana kapısı vardır. İşi ve sözü. İnsan; toplumda bu iki yönündeki ciddiyetten tanınır. Söz ve iş ahlakı olmayan kişinin kalitesinden ve ciddiyetinden bahsedilemez.

İşin, insan yaşamında yeri büyüktür. İnsanın bir iş yaşamı olmasının ve bu iş yaşamında başarılı ve iş memnuniyeti içinde olmasının söz konusu olduğu günümüzde, gündemimizdeki konu daha da fazla önem kazanmaktadır. İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyıla damgasını çoktan vurmuş olan değişim hızı, gittikçe ivme kazanmakta ve bu baş döndürücü hız, iş yaşamını birçok boyutta zorlamaktadır.

Bir taraftan insan, iş yaşamında kendi becerisini kullanabilme, başarının getireceği memnuniyeti algılama, bir statü sahibi olma, ekonomik ihtiyaçlarını sağlama, günün başlangıç ve bitiminin bilincini yaşama, disiplinli ve planlı olma alışkanlığının kazanılması gibi birçok pozitif geri bildirimi elde ederken, devamlı beyinsel işlevlerini kullanması nedeniyle de canlı ve hareketli olur.

İnsanda bireysel kaliteyi yakalamakta en önemli görev yine kişinin kendisine düşmektedir. Kişiler kendileri için hedeflerini belirlemeli ve hedeflerine ulaşmak için sistemli bir şekilde çalışmalıdırlar. Bu manada bireysel kalitenin başlıca boyut başlıklarını aşağıda kısaca incelemekte fayda vardır.

Çalışkanlık;
İnsanın işinde ve mesleğinde çalışkan, araştırmacı, azim ve gayretli olması esastır.

Dürüstlük ve Güvenirlik:
Kaliteli insan dürüst ve güvenilir bir insandır ve bu unsur çok önemlidir.

Söz vermek ve yerine getirmek;
Verilen sözün mutlaka yerine getirilmesi, sonucu etkileyecek her türlü olumsuz faktörlerin bertaraf edilmesine çalışılması.

İletişim Gücü;
Bireysel Kalitenin temel unsurlarından biridir. Bireysel ve örgütsel iletişimin etkin ve verimli biçimde işlemesi çok önemlidir.

Yenilik ve Yaratıcılık;
Bireysel kalitede amaç insan potansiyelinin yenilik ve yaratıcılık gücünü ortaya çıkarmaktır.

Kararlılık;
İnsan hedeflerini iyi tespit ettiği ve bu hedeflere ulaşmak için kararlı olduğu ölçüde başarılı olur.

Esneklik;
İnsan, işini yaparken yeterli ölçüde esneklik yeteneğine de sahip olmalıdır.

Hoşgörü;
İnsan kalitesinin en önemli boyutlarından biri hoşgörüdür. Hoşgörü demek, hataları görmezlikten gelmek, yapılan yanlışlara göz yummak demek değildir. İnsanların iyi niyetle yapabilecekleri hata ve yanlışlar olabilir. Bu durumlarda hoşgörülü olmak gereklidir.

Sorumluluk;
Sorumluluk ahlakı ya da ödev ahlakı, insan kalitesinin temel unsurlarından birisidir.

Temizlik:
İnsanın kendi ve çevresinin temizliğine önem vermesi gerekir.

Planlılık ve Sistemlik;
İnsanın planlı ve sistemli olması, bireysel kalite açısından son derece önemlidir.

Dinamiklik;
İnsanın hızlı iş yapabilme yeteneğine sahip olması gereklidir.

Sabırlılık;
Sabır, başarının temel taşlarından biridir ve bireysel kalite açısından son derece önemlidir.

Bireysel kalitenin her geçen gün arttığı, umut dolu yarınlara…
Sevgi ile kalın
Can Bekin