Milenyum kuşağının tatil anlayışı otelcilik yatırımlarını belirliyor

Last Updated on 27 Mayıs 2019 by Yaşar Çelik

Milenyum kuşağının sahneye çıkışı ile birlikte tercihleri ve alışkanlıkları sektörlerin kendilerini yeniden yapılandırmalarına yol açıyor. Otelcilik endüstrisinde de bu yapılanmayı görmek mümkün. Smart Research Insights’ın araştırma raporu sektörü her yönüyle mercek altına aldı.

Smart Research Insights araştırma şirketinin 2019 Küresel Otel Piyasası (Global Hotel Market) raporuna göre hizmet sektörünün önemli bir dalı olan turizm sektöründeki otelcilik kategorisi son beş yılda istikrarlı bir artış gösterdi, yerel ve küresel seyahat trendindeki artış da gösteriyor ki bu büyüme güçlenerek sürecek.

Araştırma şirketinin yorumuna göre gelişmekte olan ülkelerdeki orta sınıfın yükselen alım gücü, düşük fiyatlar ve seyahat kısıtlamalarındaki rahatlama ile uluslararası seyahat revaçta.

TEKNOLOJİ YOĞUNLUKLU OTELCİLİK SEKTÖRÜ

Milenyum kuşağının sahneye çıkışıyla otelcilik hizmet alanı da kendini bu kuşağın maliyet ve deneyim odaklı tatil anlayışına göre yeniden yapılandırıyor. Raporda öne çıkan bir başka husus da otelcilik hizmetinin teknoloji yoğunluklu olan ayağı, kullanıcı tercihlerinin değişimi ile birlikte hizmet sektörünün bacasız endüstrisi otelcilik sektörü teknoloji ayağına, özellikle veri analitiği, konusuna önemli yatırımlar yapıyor.

MİLENYUM KUŞAĞININ TERCİHLERİ

Sektörü domine eden tüketici grup olarak öne çıkarılan milenyum kuşağı seyyahların yanı sıra yaş alan kuşağın da seyahat etme konusundaki isteğine ve bu grubun sayısındaki artışa da raporda yer verilmiş. Sektörün misafirlerine ulaşmak amacıyla sosyal medyayı kullandığı, telefonlara indirilen özel aplikasyonlar, oda fiyatlarının belirlenimindeki sürecin daha dinamik ve gerçek zamanlı olması, operasyon verimliliğindeki artışa katkısı bakımından SaaS’nin benimsenmesi sektörde gözlemlenen anahtar trendler olarak belirtilmiş.

Rapora ilişkin grafikler ise şu şekildedir: