İflas erteleme artık yok, konkordato var

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimden sonra çıkan bir KHK ile yasaklan iflas erteleme kaldırılarak, konkordato devreye sokuldu.

TBMM Genel Kurulu, iflas ertelemenin kaldırılmasını kabul etti. Genel Kurul, konkordato kurumunu işlevsel hale getiren tasarıyı kabul ederek yasalaştırdı.

Konkordato, iflas ertelemeyi kaldırarak, alacaklılar ile borçlunun müzakere etmesi ve anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanıyor.

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.

Türkiye’de 2004 yılından beri uygulamada olan iflas erteleme mekanizması, Temmuz 2016’da çıkan bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasaklandı. Yasağın gerekçesini ise, FETÖ ile ilişkili şirketlerin anılan mekanizmadan yararlanmasının önüne geçmekti. Mali dar boğaza giren şirketler, aldıkları iflas erteleme kararı ile hacizlere karşı korumaya alınmış oluyordu. Turizm sektöründe de geçtiğimiz iki yıl yaşanan dar boğaz nedeniyle bazı şirketler bu durumdaydı.