Kırsal turizm ne kazandırıyor?

Kırsal turizmin enine boyuna incelendiği makalede, sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel yönden katkıları ön plana çıkarılırken, başarısı için gerekli şartlar da sıralanıyor.

Şehir hayatından sıkılan, doğayla baş başa kalmak, sofrasına gelen ürünleri dalında görmek isteyenler, değişik yerel lezzetler tatma peşinde olanlar ve kırsal alanlarda sakin bir konaklama arayanların tercih ettiği turizm türü “Kırsal Turizm”, akademik çalışmaya konu oldu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Filiz Çetinkaya Karafakı ve Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Murat E. Yazgan, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi’nde (IJSES) “Kırsal Turizme Kavramsal Yaklaşım, Kırsal Turizmin Önemi ve Etkileri” başlığı altında bu turizm çeşidine mercek tutuyor.

Kırsal alanların sahip olduğu potansiyellerin turizm yoluyla değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan makalede, köy turizmi, çiftlik turizmi, tarım turizmi, dağ turizmi, eko-turizm veya yayla turizmi olarak adlandırılan ‘Kırsal Turizm’ çeşidinin önemine dikkat çekiliyor.

Kırsal turizmin sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel yönden sağlayacağı katkılar makalede şöyle sıralanıyor:

– Dağ ve orman köylerinde turizmin gelişmesi sonucu atıl iş gücüne yeni iş olanakları sağlanıyor.
– Yörede geçim kaynağının iyileşmesi/çeşitlenmesi sonucu kırdan kente göç önleniyor.
– Tarımsal, kültürel veya turistik alandaki yeniliklerin benimsenmesi, yöredeki ailelerin girişimcilik ruhunun (yeteneklerinin) gelişmesine katkıda bulunuyor.
– Turizm, kentlerden kırsal alanlara ve orman köylerinden kentlere yeni ve yararlı bilgilerin akışında önemli rol oynuyor.
– Kadınların aktif biçimde bir takım görevler üstlenerek para kazanması toplum içerisindeki statüsünü değiştiriyor.
– Kırsal turizm faaliyetinde yer alan turistler çevreye daha duyarlı oldukları için turizme açılan alanlardaki doğal değerler daha sıkı bir şekilde korunuyor.
– Dağ ve orman köylerinde turizmin gelişmesi beraberinde o yörelere daha fazla ve kaliteli sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetlerinin gitmesine yardım ediyor.
– Sektörler arası işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Kırsal turizmin başarıya ulaşabilmesi için gerekli şartlar ise şöyle:

– Türkiye’de bulunan kırsal alanlardaki turizm arzı, envanteri saptanmalı ve yöredeki halk bu konuda bilgilendirilmeli.
– Kırsal alanlardaki doğal özelliklerin, aktivitelerin ve hizmetlerin farklı bileşenlerini kapsayan kırsal turizmin tanımlanması yapılmalı.
– Kırsal turizm arz potansiyellerinin yüksek olduğu yörelerde hem turizm eğitim programlarında, hem de yöre halkına yönelik eğitim programlarında Türk kültürü ve tarihi, halkla ilişkiler, turizm, tanıtım ve yabancı dil gibi alanlara yeterli düzeyde yer verilmeli.
– Kırsal alanlarda, kırsal turizmin geliştirilmesi ve pazarlanması için net hedef ve amaçları kapsayan bir stratejik plan hazırlanmalı.
– Kırsal alanların sadece bir durak noktası olmanın dışında bir kırsal turizm destinasyonu olması sağlanmalı.
– Kırsal turizmin ülke genelinde yaygınlaştırılabilmesi için öncelikle kültür ve turizm bakanlığı olmak üzere, tarım ve köy işleri bakanlığının, taşra teşkilatlarında görev yapan elemanları, yerel yöneticiler, kırsal alanlarda kurulmuş olan kooperatifler, kırsal yöredeki halk ve özel teşebbüsünün aktif bir şekilde katılımı sağlanmalı.
– Yöresel kültür ürününün ve hizmetlerinin tanıtımı yapılmalı.