OHAL kaldıkça 2023 turizm hedefi bir hayal

Last Updated on 28 Mart 2018 by Turizm Günlüğü

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un bu yıla ilişkin “38 milyon turist ve kişi başına bin dolar turizm geliri” hedefini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, “Doluluk oranı ve turist sayısı ancak OHAL kaldırılarak, demokratik yapı güçlendirilerek ve üst gelir grubu ülkeler ile çatışma değil, diyalog oluşturularak sürdürülebilir şekilde artırılabilir” dedi.

Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi sunan Çetin Osman Budak, harcama potansiyeli yüksek nitelikli turisti çekmek için önce bölgesel istikrarsızlığın ve güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak

“Turist başına harcama 2001’de 777 dolar iken, 15 yılda ancak 828 dolara çıkarılabilmiş, 15 yılda elde edilen gelişmeyle varılan rakamlar 2 yılda 650 dolara kadar düşmüştür” hatırlatması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Demokrasi bu kadar aşındırılmış ve güvenlik ortamında belirsizlikler sürerken belirttiğiniz artışların gerçekleşmesi mümkün değildir. Doluluk oranı ve turist sayısı ancak OHAL kaldırılarak, demokratik yapı güçlendirilerek ve üst gelir grubu ülkeler ile çatışma değil, diyalog oluşturularak sürdürülebilir şekilde artırılabilir. Yoksa ne turist sayısında ne de kişi başına gelirde artış sağlanamaz, Türkiye, 2023 yılı için öngördüğü 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedeflerini de yakalayamaz” ifadelerini kullandı.

Çetin Osman Budak’ın Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi ise şöyle:

– Mevcut koşullar göz önüne alındığında turizmde 2018 ve 2023 hedefleri nasıl yakalanacaktır? Bir yılda turistlerin kişi başı harcamasının yaklaşık yüzde 50 artması nasıl sağlanacaktır?

– Her an ortaya çıkabilecek dış politika kaynaklı yeni krizlere karşı bir turizm acil eylem planınız mevcut mudur? Varsa planda ne tür tedbirler öngörülmektedir?

– OHAL’in turizm sektöründe yarattığı tahribatın onarılması için herhangi bir tedbir tasarlanmış mıdır? Bakanlığınızın OHAL’in kaldırılması gerektiği yönünde bildirdiği herhangi bir resmi görüşü mevcut mudur?

– 2018’in Çin’de Türkiye yılı olması hasebiyle 2018 yılında gelecek Çinli turist beklentiniz nedir? Ülkenin nüfus büyüklüğü ve potansiyeli göz önüne alındığında, Çin’den gelmesi muhtemel turistler için ülkemizi cazip kılacak özel bir aktivite planı veya strateji mevcut mudur?

– Sağlık, gastronomi ve kongre turizminde 2018 tahminleriniz nedir? 2018-2023 dönemi için Türkiye’de düzenlenmesi programa alınan uluslararası kongre var mıdır? Bunlar hangileridir, hangi tarihlerde nerede yapılacaktır?

– ‘Kruvaziyer limanı yaparsak turist gelir’ anlayışıyla sonuç alınması mümkün müdür? Bu amaçla hangi ek önlemler alınacaktır? Sigorta şirketlerinin Türkiye’yi sigorta kapsamına alması için hangi adımlar atılacaktır?”