Yatlarla ilgili yeni düzenleme

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, yatlarla ilgili tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bir talimat paylaştı.

Bu talimat Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapmış olduğu düzenlemeye dayanıyor.

Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanı Hasan Akdoğan, yatlarla ilgili yeni düzenlemeye ilişkin detaylara Dünya Gazetesi’ndeki yazısında yer verdi.

Buna göre konuya ilişkin detaylar şu şekilde:

Türk karasularında turizm amaçlı faaliyet göstermek üzere izin talep eden yabancı bayraklı ticari yat işletmelerinin, sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine ilişkin katkı payı miktarlarının, aynı takvim yılı ile sınırlı olmak üzere bir yıl izin talep eden işletmeler için belirlenmiş bulunuyor.

Ancak, Türk karasularında faaliyet göstermek üzere (30) gün ve altı izin taleplerinin de geldiği yapılan düzenlemelerde bu durum da dikkate alınmış bulunuyor.

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 29’uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra kapsamında; Türk karasularında turizm amaçlı faaliyet göstermek üzere izin talep eden yabancı bayraklı ticari yat işletmelerine 2022 yılı için;

  • Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 2 milyon TL,
  • Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 3 milyon TL,
  • Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 6 milyon TL sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı tahsil edilmesi yılbaşında istenilmişti.

Keza; aynı takvim yılı içerisinde 30 günü geçmeyecek şekilde faaliyet izni verilmesine esas olmak üzere yabancı bayraklı ticari yat işletmelerinden 2022 yılı için;

  • Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 350.000 TL
  • Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 500.000 TL
  • Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 1.000.000 TL

Sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı tahsil edilmesi öngörülmüştür.

Yatın izin alınan faaliyet süresine ilave süre talep edilmesi durumunda, bakanlıkça uygun görülmesi halinde, talep edilen sürenin aynı takvim yılını aşmaması ve yatın mevcut belgelerinin geçerliliğini koruması kaydıyla dosyasında bulunan belgelerle işlem tesis edilmesi isteniyor.