Türkiye’de turizmin gelişimi Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Sempozyumu’nda

Last Updated on 16 Temmuz 2018 by Turizm Günlüğü

Türkiye’de turizm ve otelcilik dalının gelişimine önemli katkılarda bulunmuş bir akademisyen olan Prof. Dr. Hasan Olalı’nın adına turizm araştırmalarına yönelik sempozyum düzenlenecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi ve Anatolia Turizm Akademisi tarafından 18-21 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sempozyumun program akışı açıklandı.

1960’lı yılların başından itibaren gerek akademik turizm eğitiminin kurumsallaşması ve gerekse araştırma ve yayın bağlamında gelişimine öncülük edn Prof. Dr. Olalı adına düzenlenen bu sempozyumun amacı, 1960’li yıllardan itibaren Türkiye’de turizm eğitimi, turizm araştırmaları ve turizm literatürünün gelişimi ile ilgili çalışmalara yer vermek, elde edilen bulguları tartışmak ve geleceğe yönelik birtakım kararların alınmasına katkıda bulunacak çıktılara erişmek.

Sempozyumun alanına giren konularda yapılacak çalışmalarda bibliyometri, sözlü tarih, literatür incelemesi, atıf analizi, içerik incelemesi vb. teknikler kullanılabilecek. Bu inceleme alanlarının biri veya daha fazlasını öğrenerek bildiri olarak sunulmak üzere çalışma yapmak isteyen isteklilere organizasyon komitesi tarafından karşılıksız danışmanlık hizmeti verilecek.

Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Sempozyumunun program akışı şöyle:

TARİH: 18-21 Ekim 2018
YER: Foça, İzmir

DÜZENLEYENLER:

Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
Anatolia Turizm Akademisi

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri göndermek için son tarih: 10 Eylül 2018
Kongre programının ilan edilme tarihi: 30 Eylül 2018
Kongre düzenleme tarihi: 18 – 21 Ekim 2018

KONGRE MEKÂNI: Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi, Foça, İzmir
KAYIT VE ÖDEME: Sempozyum kapsamında kayıt ücreti alınmayacak, sempozyuma katılım (tebliğli yahut izleyici olarak) ücretsizdir.

anatoliajournal.com/hasanolali

NOT: Nitelikli çalışmaların tam metinleri, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi tarafından hazırlanacak “Türkiye’de Turizm Literatünün Gelişimi” başlıklı özel sayıda değerlendirilecektir.

KONU ÖRNEKLERİ:

Kongrede sunulacak çalışma konularına ilişkin örnekler ise şöyle:

1. Prof. Dr. Hasan Olalı hakkındaki çalışmalar (kitapları, turizm alanına getirdiği yenilikler, vb.)
2. Prof. Dr. Hasan Olalı hakkındaki izlenimler (eğitimci, yönetici ve danışman kişiliği vb.)
3. Prof. Dr. Hasan Olalı’nın yetişmesine katkıda bulunduğu akademisyenler
4. Prof. Dr. Hasan Olalı’nın yönettiği tez çalışmaları
5. Ege Üniversitesi Turizm Enstitüsü (Kurum tarihi çalışması)
6. Turizm alanındaki ders kitapları ve gelişimi (1960-2017)
7. Akademik turizm eğitiminde kurumsallaşmanın gelişimi((1965-2017)
8. Akademik turizm bölüm ve programlarında müfredat gelişimi ve değişimi
9. Akademik turizm okul, fakülte ve bölüm/programlarında yönetici profili ve gelişimi (1965 – 2017)
10. Turizm alanındaki lisansüstü tez çalışmalarının gelişimi
11. Turizm alanındaki bilimsel/akademik süreli yayınlar (1960-2017)
12. Turizm alanındaki lisans düzeyindeki akademik kurumlar ve gelişimi (1960-2017)
13. Turizm alanındaki önlisans düzeyindeki akademik kurumlar ve gelişimi (1960-2017)
14. Turizm alanındaki yüksek lisans düzeyindeki akademik kurumlar ve gelişimi
15. Turizm alanındaki doktora düzeyindeki akademik kurumlar ve gelişimi
16. Turizm alanındaki bilimsel kongreler ve gelişimi
17. Akademik kongreler üzerine etkinlik tarihi çalışmaları
18. Turizm alanındaki makalelerin gelişimi (Konu, yöntem ve kurumsal gelişimleri)
19. Turizm alanına katkıda bulunan öncü akademisyenler ve katkıları
20. Turizm alanındaki araştırmaların gelişimi (1960-2017)
21. Kuşaklar itibariyle turizm alanındaki akademisyenler, etkileşimleri, farklılıkları, alana katkıları
22. Turizm alanındaki akademik araştırma merkezleri ve vakıfların etkinlikleri
23. Türkiye kaynaklı yayınların (kitap, makale ve bildiri)dünyadaki gelişimi
24. Türk turizm araştırmacılarının dünyadaki yeri ve gelişimi
25. Dönemler itibariyle Türkiye’deki turizm araştırmalarının gelişimi (1980 öncesi, 1981-1990 arası, 1991-2000 arası, 2001-2010 arası ve 2011 ve sonrası vb.)
26. Turizm alanında yayın yapan yayınevleri ve yayınları, alana katkılarının değerlendirilmesi
27. Turizm alanındaki mesleki/sektörel süreli yayınlar
28. Akademik çalışmaların gelişimine katkıda bulunan sektörel etkinlikler, yayınlar, çalışmalar
29. Turizm alanındaki ihtisas kütüphanelerin kurumsal tarihleri
30. Turizm alanındaki doçentlik sınavları ve sorunlar
31. Turizm alanına iz bırakan kişiler
32. Turizm alanında iz bırakan araştırmalar
33. Turizm alanındaki iz bırakan kitaplar

NOT: Destek talepleri “engin@anatoliajournal.com” adresinden yapılabilir.