Turizme 6 taksit sınırlaması!

turizm harcamaları azaldı

Last Updated on 27 Ağustos 2018 by Yaşar Çelik

Kredi kartları ile gerçekleştirilen havayolları, seyahat acentaları, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 6 AY ile kısıtlandı.

“Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik”te yapılan yeni düzenleme ile kredi kartları ile gerçekleştirilen havayolları, seyahat acentaları, taşımacılık ve konaklama ile ilgili mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalarda taksitlendirme süresi 6 AY ile sınırlandırıldı.

15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre turizmin üç önemli sac ayağı olan havayolu, taşımacılık ve konaklamada taksitler 9’dan 6’ya indirilmiş oldu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), bu yeni düzenleme ile ilgili meslektaşlarına bilgilendirme yazısı göndererek şu duyuruyu yaptı:

Banka Kartları Taksit Duyurusu

“BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” 15.08.2018 TARİHİNDE 30510 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

Değerli Üyelerimiz;

Malumlarınız olduğu üzere “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu yönetmeliğin 26. Maddesinin 7. Ve 8. Fıkraları 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile aşağıdaki şekilde değişikliğe uğramıştır.

Değişiklik;

“(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

(8) Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez.”

Hükmüne amir olup, kredi kartları ile gerçekleştirilen havayolları, seyahat acentaları, taşımacılık ve konaklama ile ilgili mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalarda taksitlendirme süresinin 6 AY olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikile getirilen 6 ay olarak uygulanacak taksitlendirme süresine ilişkin hükmü Siz Değerli üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

EK- 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” için tıklayınız.”