Turizmde tedarikçi kimlikleri

turizm sektörü

Ülkemiz turizm sektörü sadece kendi bünyesinde istihdam ve katma değer yaratıyor diyecek olursanız, fena halde yanılıyorsunuz. Sektör, devasa boyutlardaki ekonomik gücünün yanında istihdam yaratırken, aynı zamanda yaklaşık elli farklı sektöre potansiyel ve istihdam sağlamaktadır.

1980’li yılların ortalarında Ege bölgesinde başlayan ve son 35 yılda tüm turistik bölgelerde gelişme gösteren sektör, beraberinde birçok sektöre ekonomik ve iş gücü potansiyeli yaratmıştır. Ülkemizdeki muhtelif ekonomik gelişmeler bazı sektörleri olumsuz etkilemiş olsa bile, turizm sektörü, özellikle gıda, içecek, taşımacılık, sigorta ve tekstil firmalarına hayat veren soluklar aldırmıştır.

Tedarikçi Kimliğinin Belirlenmesi

Turizm sektöründe mevcut ekonomik potansiyelin farkına varılarak hayata geçirilmesi, sektörün ana ihtiyaç malzemelerinin çeşitliliği ve bununla birlikte değişkenliğinden dolayı son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Sektör potansiyelinin her geçen yıl büyümesi ve beraberinde ekonomik gücüne yansıması, başlangıç yıllarında tok satıcı kimliği ile prezantasyon yapan firma ve tüccarları farklı bir ticari boyuta getirmiştir. Turizm sektörü bugüne kadar münferit bir mücadeleye sahne olan bu boyutu aslında uluslararası normlara taşımakta çok önemli bir rol üstlenmiştir. Küçük işletmeler birleşerek ekonomik güç oluşturmuş, büyük firmalar fiyat rekabeti ve ürün çeşitliliğini arttırarak sektörden daha fazla pay almak için mücadele etmişlerdir. Pazar alışverişlerinde gelenek haline gelen ve halen güncel bir slogan olan ‘bunun fiyatı kaç para’, firma ve ürün tedarikçilerinin ürün değerleri, artık yerini fiyat listelerine bırakmıştır. Bazı firmalar bu fiyat unsurlarını standart konuma getirmişler ve bu doğrultuda bir prosedür izlemektedirler. Turizm sektöründe ürün satın alma taleplerinin tedarikçi tarafından karşılanması aslında dört ana başlık altında toplanmalıdır. Taleplerin yoğun olarak karşılanması ve tedarik edilmesi turistik tesislere yöneliktir. Konuyu kısaca özetlerken, sektörün kendi içinde barındığı üretim ve tedarikçileri şöyle sıralamamız gerekir.

Gıda ve İçecek Grubu:

1.Tahıl ve diğer bitkisel ürünler,
2.Sebze bahçe ve kültür bitkiler,
3.Meyve, sert kabuklular ve baharat,
4.Hayvancılık,
5.Mezbahacılık, et işleme-saklama,
6.Balık ürünlerinin işlenmesi ve saklanması,
7.Sebze ve meyvelerin işlenmesi,
8.Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar,
9.Süt ürünleri imalatı,
10.Balıkçılık,
11.Öğütülmüş tahıl ve nişasta ürünler,
12.Şeker imalatı,
13.Kakao, çikolata, şekerleme ve bakliyat,
14.Alkollü içecek üretimi,
15.Alkolsüz içecek, memba suları,
16.Tütün ürünleri üretimi,
17.Lokanta, kahvehane, cafe ve bar işletmeleri

Taşımacılık Grubu:

1.Karayolu,
2.Denizyolu,
3.Havayolu taşımacılığı,
4.Motorlu taşıtların satış, bakım ve onarımı,
5.Motorlu kara taşıtı, römork imalatı,
6.Araç kiralama hizmetleri,
7.Özel amaçlı makineler

İmalat Grubu:

1.Ormancılık, tomrukçuluk, çiçekçilik ve bitki hizmetleri,
2.Maden kömürü çıkarımı,
3.Fırın ürünleri imalatı,
4.Diğer tekstil ürünleri imalatı,
5.Ağaç ürünleri sanayi,
6.Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı,
7.Yayıncılık,
8.Basım ve hizmet faaliyetleri, kaset ve CD,
9.Kok Fırını ve petrol ürünleri,
10.Temizlik, kozmetik, kimyasal ürünler,
11.Plastik ürünleri imalatı,
12.Cam ve cam ürünleri,
13.Seramik ürünleri imalatı,
14.Diğer metal eşyaların imalatı,
15.Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı,
16.Toptan ticaret ve komisyonculuğu,
17.Perakende ticaret ve kişisel eşya tamiri,
18.Mali aracı kuruluş faaliyetleri.

Diğer Hizmet Grubu:

1.Gaz üretimi ve dağıtımı,
2.Suyun toplanması, arıtılması, dağıtılması,
3.Posta, Elektrik ve telekomünikasyon,
4.Sigortacılık,
5.Gayri Menkul faaliyetleri,
6.Araştırma ve geliştirme hizmetleri,
7.Yerel Yönetim (belediye) hizmetleri.

Standartların Sağlanması

Turizm sektörünün özellikle güney sahillerinde her geçen yıl gelişmesine paralel bir gelişme gösteren ürün tedarikçisi firmalar, artık kendi gruplarını ilgilendiren üretim ve ulaşımlardaki standardizasyonu mutlaka uygulamak zorundalar. Üretim aşamasındaki standartlardan başlayarak ürünün tüketim veya kullanım safhasına kadar olan süreçte her türlü işlem ve uygulamanın standart hale getirilerek rutin olarak uygulanması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak TSE ve diğer yabancı menşeli standardizasyon ve belgelendirme kuruluşları işleyiş ile ilgili prosedürleri belirleyerek uyulması gereken çalışmanın tanımını yapmaktadırlar.

Burada firmaların payına düşen hisse, belgelendirilmemiş ve standart olmayan icraatlardan kaçınmalarıdır. Turizm sektörü, hizmet kalitesini arttırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için tedarikçi firmaların seçimi konusunda hassas davranmalıdır. Ancak günümüz turizm ekonomisinde ağırlıklı olarak ucuz ve kalitesiz mal ve ürünlere yönelen bazı işletmeler, bu uygulama ile uzun vadede kar etmemenin mümkün olmadığını anlamış olmaları gerekir.

Tedarikte Hizmet Garantisi

Turizm sektöründe satın almacı rolündeki İşletme ve tüketici konumundaki müşterinin ortak bir zeminde buluşması, istek ve taleplerin karşılanmasında memnuniyet sağlayıcı faktörlerin devreye girmesi ve neticelendirilmesi nadiren görülen bir durumdur. Genellikle Turistik İşletme ve tedarikçi firmayı kendi arasında memnun eden bir ticari faaliyet ve işbirliği, neticede tüketici konumundaki müşteriyi memnun etmeyebilir. Öncelikle Fiyat-Kalite-Miktar (Price-Quality-Quantity) üçgeninin gizem dolu labirentlerinde bir gezinti yapmak ve yapının içeriğini özümsemek ve anlamış olmak gerekir. Bizlere düşen, tanımlanmamış nesnelerin yerine, birbirini tamamlayıcı faktörleri çözümlemek ve onların öğretilerine saygı duymaktır. Tüketicinin etkin rolü sadece Turizm sektörü ile kısıtlı değildir. Tüketici, iktisadi mal ve hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişidir. Tüketim denildiğinde daha çok maddi anlamda tüketim anlaşılmaktadır.

Aslında maddi tüketim öğelerinin dışında maddi olmayan kültür, eğlence gibi tüketim öğeleri de mevcuttur. Dolayısıyla, tüketicinin duygusal ve düşünsel ihtiyaçlarıyla da ilgilenmek gereği vardır.

Sevgi ile kalın
Can Bekin