İl Özel İdaresine ait otelin ihalesi iptal edildi

Airbnb Yönetmeliğinde Değişiklik

Last Updated on 29 Mayıs 2020 by Turizm Günlüğü

Mülkiyeti Kastamonu İl Özel İdaresi’ne ait Eski Turaş Oteli için düzenlenecek ihale iptal edildi.

6 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’deki ihale ilanı kapsamında satışa çıkarılan Kastamonu Merkez’de yer alan Eski Turaş Oteli’nin ihalesi iptal edildi.

İhaleye ilişkin iptal kararı 29 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Eski Turaş Oteli ihalesinin Devlet İhale Kanunu’nun “Şartnameler 7/g) maddesi ve Kanunun 29. maddesi hükümleri uyarınca iptal edildiği belirtildi.

Resmi Gazete’de yer alan iptal ilanının tam metni şu şekilde:

İPTAL İLANI

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından:

1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçeye bağlı Saraçlar Mahallesi 934 ada 18 parselde kayıtlı, 2.314,00 m2 yüzölçümlü, vasfı; kargir otel binası ve arsası olan (Eski Turaş Oteli) taşınmazın satışı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ”Şartnameler 7/g) maddesi aynı ve Kanunun 29. maddesi hükümleri uyarınca iptal edilmiştir.

İhale Takip Numarası: 202003305

2- İdarenin Adresi: Cebrail Mahallesi 1. Coruk sokak No: 2/A- KASTAMONU

a) Telefon No :0366 2140959-Faks:0366 2144385

b) Elektronik posta adresi: ozid@kastamonumvtkulturmerkezi.gov.tr

3- İptal edilen ihalenin yayınlandığı

a) Tarih ve sayısı: 06.05.2020-31119

b) Gazetenin adı ve tarihi: Resmi Gazete

c) İhale iptal tarihi: 27.05.2020

4- İptal edinme nedeni: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ”Şartnameler 7/g) maddesi ve aynı Kanunun 29. maddesi hükümleri uyarınca iptal edilmiştir.