Turistik tesis yapım karşılığı kiraya verilecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi yapım karşılığı turistik tesis alanını kiraya verecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Altınordu İlçesi Orhaniye Mahallesi sınırları içerisinde Boztepe mevkiinde bulunan 2672 ada 7 – 8 numaralı parseller üzerine isabet eden toplam 6.430,75 m² yüzölçümlü kısım üzerine yapılacak turistik tesis yapım karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 25 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı.

İhale konusu Turistik Tesis İşletmeciliğinin yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 325.000,00 TL olup, 25 yıllık tahmini kira bedeli KDV hariç 8.125.000,00 TL’dir. Geçici teminat miktarı ise 25 yıllık kira bedelinin %3’ü olan 243.750,00 TL’dir.

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihi olan 20 Ocak 2021 tarihinden önce 19/01/2021 tarihinde saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

—O—

Detaylı bilgi için tıklayınız