Halil Akdeniz ile imgeler dünyasına yolculuk

Mine Sanat Galerisi ve Antonina Turizm işbirliği ile sanat severlerle buluşan “Antonina Sanat Galerisi”nin ikinci sergisi sanatçı Halil Akdeniz’in eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Halil Akdeniz’in “İmgenin İzinde” başlıklı kişisel sergisi soyuttan kavramsala uzanan bir çizgide, kullandığı malzemeler, özel boya teknikleri, tuval dışı açılımları ile kendine has imge dünyasını ortaya koyduğu eserleri yansıtılacak.

9 Ocak – 10 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan “İmgenin İzinde” adlı sergide, “Benim sanatım otobiyografim üzerine kuruludur” diyen sanatçı Halil Akdeniz’in kültür imleri ekseninde biçimlenen sanat çalışmalarından örnekler yer alıyor.

Sanatının zaman içinde kendi otobiyagrafisi üzerinden kurgulandığını söyleyen sanatçı sanatını şu cümlelerle anlatıyor: “Benim sanatım soyuttan kavramsala uzanan bir çizgi izler. Çalışmalarım soyut sanattaki deneyim ve birikimlerimle değişik dönemlerdeki konseptlerime bağlı olarak bir gelişim çizgisi izlemektedir. Çalışmalarımda / resimlerimde başından beri yer alan yazı, işaret, simge ve benzeri figürler, yalnızca formal olarak kullanılan elemanlar değil, bilakis temanın / konunun / konseptin ve sanatsal sürecin birer parçalarıdırlar. Bunlar farklı kültür katmanları ve zaman referansları ve çağdaş dünyanın elemanları ile benim fantezi dünyamda yeniden kurgulanırlar. Bu süreçte; mekan, zaman ve işlevlerinde değişime uğrayan bu elemanlar yeni bir varlık ve düşünsel-görsel gerçeklik kazanırlar. Ve sonuçta oluşturdukları ‘bütün’ oldukça soyut, kapalı ve karmaşıktır. Bu oluşumlar, bir dizi sezgisel ve düşünsel süreçlerin sonucu ortaya çıkıyor. Bugün geldiğim nokta itibariyle sanatımda ki yapılanma, fiziki çevreye bilgi ve sanatın ilave edildiği, çevreyle bilgi ve sanat iletişimi içinde kavramlar ötesi bir yöne doğru evrilmektedir.”