Kültür ve Turizm Bakanlığı bölünüyor mu?

Last Updated on 11 Mayıs 2018 by Göksal Serdar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tümüyle yürürlüğe gireceği 24 Haziran sonrasına ilişkin yapılan teknik hazırılıklar çerçvesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının bölünerek ‘kültür’ bölümünün MEB’e, ‘Turizm’ bölümünün ise tek elde toplanacağı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum kapsamında, uzun süredir Başbakanlık bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından teknik hazırlık yapılıyor. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; bu komisyon Ak Parti bünyesindeki uyum komisyonları ile koordineli olarak, seçimlerden hemen sonra, kamunun yeniden yapılandırılması kapsamında, hangi bakanlıkların bölüneceği veya birleştirileceği, lağvedilecek kamu kurumları, birleştirilecek kurumlar ve yeni oluşturulacak kurumlarla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı. Tüm bakanlıklar ile kurumların teşkilatlanmasını iyi bilen, bir anlamda ‘devletin hafızası’ olarak nitelendirilen emekli üst düzey bürokratlardan da yardım alınarak hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Yeni sisteme uygun bir devlet yönetimi şemasının yer aldığı bu raporda bulunan öneriler konusunda son karar Erdoğan tarafından verilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ BÖLÜNEREK…

Yeni yönetim yapısı, kamu hizmetlerinde verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile hizmetin özelliği ve gereklerine uyun bir şekilde kurgulanırken, atamalarda kariyer ve liyakat ile nitelikli personel istihdamı esası dikkate alınacak. Kamu hizmetlerinde koordinasyon ve iş bölümünün sağlanması, benzer hizmetlerin tek kuruluş altında toplanması ve kaynak kullanımında israfın önlenmesi hedefi ile yeniden yapılandırılacak bakanlıkların tamamı ‘icracı’ niteliğinde olacak.

Kulislerde yeni yapılanma çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının bölünerek ‘kültür’ bölümünün MEB’e, ‘Turizm’ bölümün ise tek elde toplanacak ekonomiye yönetimine bağlanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, ‘Şehircilik ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’ olarak yapılandırılması, ‘Çevre’ bölümünün ise Orman Bakanlığı ile ilişkilendirileceği belirtiliyor.