Kültür ve Turizm Bakanlığı atama duyurusu yayınlandı

Last Updated on 6 Şubat 2019 by Turizm Günlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28 Ocak 2019 tarihli ‘Atama Teklif Kurası’ sonuçlarına göre devlet personel başkanlığı tarafından bakanlı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatına yerleştirilen adaylara ilişkin duyuru yayınlandı.

İşte 3713 sayılı kanunun ek 1’inci maddesi hükümleri gereğince teşkilata yerleştirilen; şehit yakını, gazi ve gazi yakını adaylara ilişkin duyuru:

GENEL AÇIKLAMA

1- Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç yazının tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat/Çankaya/ANKARA adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (yazının tebliğ tarihinden itibaren onbeşinci günün) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmayacaktır.

2- Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesi ile yerleşim yeri belgesinin yazının tebliğ tarihi veya sonrasına ait olması.)

3- Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5- Atandıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edilecektir.

GETİRİLECEK BELGELER

1- Form Dilekçe
2- Devlet Personel Başkanlığı Atama Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
3- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
4- Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı), (E-Devlet üzerinden de alınabilir),
5- Nüfus Cüzdanının onaylı örneği,
6- Sağlık Raporu (Asıl), (Hastanelerden veya Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB)), (Tekniker, Teknisyen olarak atananların sağlık raporunda “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesinin bulunması gerekmektedir.)
7- Yazının tebliğ tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir),
8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden de alınabilir)
9- 6 adet vesikalık fotoğraf, (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş.)
10- Mal Bildirimi, (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacak ve aday tarafından ilgili bölüm imzalanacaktır.)
11- Aday tarafından doldurulmuş Güvenlik Soruşturması formu (2 nüsha).

Ayrıntılı bilgilere www.kultur.gov.tr adresi üzerinde yer alan duyurular kısmından erişebilirsiniz.

İrtibat:
Şuayip Bahadır: 0312 470 88 50
Sınavlar Şubesi: 0312 470 88 51-52-53-55