Raylarda TCDD devri sona eriyor

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün bağlı işletmelerinden Türkiye Vagon Sanayii, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii ve Türkiye Demiryolu Makinaları Raylı Sistem Araçları Sanayii’nin birleştirilmesi suretiyle Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi’nin kurulmasına Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile karar verildi.

Üç şirketten tek şirkete

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’na ait olan üç demiryolu şirketi birleştirilerek tek bir şirket haline dönüştürüldü.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi-TÜRASAŞ

Yeni kurulan firmaya, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi ismi verildi. TCDD’nin bu yıl sonunda yolcu taşıma hakkı sona eriyor.

Bu hizmeti artık özel sektör üstlenecek.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün bağlı işletmelerinden Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.’nin birleştirilmesi suretiyle Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi’nin (TÜRASAŞ) kurulmasına Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile karar verildi.

TÜRASAŞ’ın ilgili olduğu bakanlık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak belirlendi.

Şirketin faaliyet alanı ve görevleri, organları, sermayesi ve diğer ilgili hususların ana statüsünde belirtildiği ifade edildi.

Birleştirilen üç kamu şirketinin hak ve yükümlülükleri, taşınır ve taşınmazları ve personeli (iptal edilenler hariç) dolu-boş kadro pozisyonları TÜRASAŞ’a devrolunacak.