Turizm endüstrisinde kadınların hak ihlallerini izleme komitesi kuruldu

DEİK Türkiye – Tayland İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Handan Engin

Last Updated on 8 Mart 2021 by Turizm Günlüğü

Turizm endüstrisinde çalışan kadınların, iş hayatında uğradığı hak ihlalleri ve ayrımcılıkla mücadele etmek için, kadınlardan oluşan bir izleme komitesi kuruldu.

Sektörün farklı katmanlarında çalışan kadın turizmcilerden oluşan komitenin sözcülüğünü turizmci ve aynı zamanda DEİK Türkiye – Tayland İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Handan Engin üstlendi.

Turizm endüstrisinde çalışan kadınların etkinliğinin artırılması, ücret eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, STK’larda daha aktif rol alabilmesinin önünün açılması ve kadın liderliğinin teşvik edilmesini amaçlayan izleme komitesi, fırsat eşitliğine dayalı iş kültürünü geliştirmek için çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Handan Engin: Amacımız adalete ve eşitliğe dayalı bir iş kültürünü hâkim kılmak

Turizm Endüstrisinde Kadınların Hak İhlallerini İzleme Komitesi’nin kuruluşunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yazılı bir duyuru ile açıklayan sözcü Handan Engin, “Amacımız liyakate, fırsat eşitliğine ve adalete dayalı bir iş kültürünü turizm sektöründe hâkim kılmak” dedi.

“Kadın istihdamı risk altında”

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC)’nin 2019 yılı verilerine göre turizm ve seyahat sektörü̈, dünya genelinde 330 milyon kişiye doğrudan ve dolaylı iş olanağı sağlayarak toplam istihdamın yüzde 10’unu oluşturuyor. Bu anlamda, dünyada her on kişiden biri turizm sektöründe istihdam edilmektedir

Ülkemizde; turizm sektöründe istihdam edilen kayıtlı çalışanların sadece yüzde 25’i kadınlardan oluşmakta ve sektördeki kadın yönetici oranı sadece yüzde 9,3
Bunun yanı sıra Kadınlar Covid-19 döneminde daha fazla evlerine dönmek zorunda kaldı. Covid-19 evdeki yaşlı ve çocuk bakımı vb ihtiyaçları artırdığı için kadınları istihdamdan çekilmeye zorladı ve işgücü piyasasında cinsiyet eşitsizliğini daha da arttı.
Sektörün içinden geçtiği bu zor günlerde sektördeki kadın istihdamının erkeklere oranla daha fazla risk altında ve kadınların daha yıkıcı bir etkiyle karşı karşıya olduğunu belirten Handan Engin, kadın çalışanların haklarını savunmak için eylemli bir izleme sürecine geçeceklerini açıkladı.

“Çağdaş imajlı ilkel organizasyonlara geçit vermeyeceğiz”

İzleme Komitesi’nin yaşanan hak ihlallerine karşı toplumun duyarlı kesimlerini harekete geçirerek caydırıcı bir güç üreteceğini anlatan Handan Engin, “İlkel yönetim anlayışlarıyla kadın turizmcilerin haklarını ihlal eden tüm marka, şirket ve STK’ları, yasal sınırlar içinde uyarmayı ve bunları kamuoyu ile paylaşmayı görev edineceğiz” dedi.